Cho vay khách hàng cá nhân có nhiều dạng như cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu dùng, cho vay thấu chi, cho vay từng lần, cho vay hạn mức, cho vay trả góp và cho vay gián tiếp. Tất cả những dạng cho vay trên đều được thực hiện trong 80 mẫu luận văn cho vay khách hàng cá nhân dưới đây. Tham khảo ngay!

80+ Mẫu Luận Văn Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Đáng Chú Ý Nhất
80+ Mẫu Luận Văn Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Đáng Chú Ý Nhất

1. Mẫu luận văn cho vay khách hàng cá nhân ấn tượng

1.1. Mẫu luận văn chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân 

Tên đề tài: Quản trị chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Giới thiệu nội dung: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu và tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu như sau:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại.
 • Chương 2: Thực trạng quản trị chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại SHB – Chi nhánh Hoàn Kiếm giai đoạn từ 2018-2020.
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại SHB Hoàn Kiếm.

Ngoài mẫu ở trên, Best4Team cũng tổng hợp thêm 9 mẫu luận văn chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại nhiều chi nhánh ngân hàng khác nhau trên cả nước:

Mã tài liệu Tên đề tài
TA09 Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh cầu giấy
TA10 Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng hợp tác xã Việt Nam chi nhánh bắc ninh
TA11 Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh hà giang
TA12 Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh hà nội ii
TA13 Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội – chi nhánh thăng long
TA14 Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp ngoại thương Việt Nam chi nhánh hà nội
TA19 Chất lượng cho vay mua nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – chi nhánh tây hà nội
TA20 Chất lượng cho vay mua nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – chi nhánh tây hà nội
TA23 Chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng hợp tác xã Việt Nam chi nhánh bắc giang

1.2. Mẫu luận văn phát triển cho vay khách hàng cá nhân

Tên đề tài: Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung.

Giới thiệu nội dung: 3 nhiệm vụ của nghiên cứu:

 • Hệ thống hóa lý luận về về phát triển cho vay KHCN, làm rõ các phương thức phát triển cho vay KHCN
 • Khảo sát thực trạng phát triển cho vay KHCN, hạn chế và nguyên nhân của các phương thức phát triển cho vay KHCN tại BIDV Quang Trung.
 • Chỉ ra các phương thức để phát triển cho vay khách hàng cá nhân, trong đó phương thức nào có thể áp dụng ngay đối với thực tiễn Chi nhánh, phương thức nào cần sự phối hợp và giúp đỡ của Hội sở chính, của Nhà nước.

Dưới đây là bảng tổng hợp 7 mẫu luận văn phát triển cho vay ngân hàng cá nhân chất lượng nhất mà bạn không nên bỏ quả:

Mã tài liệu Tên đề tài
TA120 Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng hợp tác xã Việt Nam chi nhánh bắc giang
TA121 Phát triển cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân
TA122 Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh phú thọ
TA123 Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tây đô
TA124 Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh nam hà nội
TA125 Phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh thanh xuân
TA136 Phát triển dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh đông anh

1.3. Mẫu luận văn quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân

Tên đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Thăng Long.

Giới thiệu nội dung: Ngoài phần lời cam kết, mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng biểu và sơ đồ, hình vẽ, kết luận, nội dung chính của luận văn được chia thành 3 chương chính như sau:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại.
 • Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Thăng Long.
 • Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Thăng Long.

Để bạn đọc dễ dàng theo dõi được nhiều mẫu luận văn quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân, Best4Team tổng hợp trọn bộ 7 mẫu trong bảng dưới đây:

Mã tài liệu Tên đề tài
TA219 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh sơn tây
TA222 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – chi nhánh tiên sơn
TA223 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
TA224 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tây hồ
TA225 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp công thương Việt Nam – chi nhánh bắc ninh
TA226 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp sài gòn chi nhánh quảng ninh
TA33 Cho vay KHCN tại Agribank Chi nhánh Hoàng Mai

2. Mẫu luận văn cho vay khách hàng doanh nghiệp

2.1. Mẫu quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp

Tên đề tài: Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp theo Hiệp ước Basel II tại Sacombank – Chi nhánh Lâm Đồng.

Giới thiệu nội dung: Bài nghiên cứu đã phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp (doanh nghiệp vừa và nhỏ) tại Sacombank chi nhánh Lâm Đồng từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro.

Tham khảo thêm mẫu quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp trong bảng dưới đây:

Mã tài liệu Tên đề tài
TA227 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp quế võ
TA228 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tm tnhh mtv đại dương – chi nhánh Hải Dương

2.2. Mẫu chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp

Tên đề tài: Chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Bắc Ninh.

Giới thiệu nội dung: Bài luận gồm có 3 chương:

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về chất lƣợng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại
 • Chương 2: Chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Bắc Ninh
 • Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Bắc Ninh

Bảng dưới đây tổng hợp 3 mẫu chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp ấn tượng nhất để bạn đọc tham khảo:

Mã tài liệu Tên đề tài
TA16 Chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh bắc ninh
TA17 Chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp đông nam á – chi nhánh láng hạ
TA26 Chất lượng thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt

2.3. Mẫu luận văn phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp

Tên đề tài: Phát triển hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP NGoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An

Giới thiệu nội dung: Bài luận được trình bày với 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại.
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Nghệ An.
 • Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Nghệ An.

Dưới đây là 7 mẫu luận văn phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp chất lượng nhất mà Best4Team đã tổng hợp được từ nhiều nguồn khác nhau:

Mã tài liệu Tên đề tài
TA114 Phát triển cho vay doanh nghiệp đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tam điệp
TA117 Phát triển cho vay doanh nghiệp siêu vi mô tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – chi nhánh khu công nghiệp quế võ
TA118 Phát triển cho vay doanh nghiệp siêu vi mô tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam– chi nhánh kcn quế võ
TA127 Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tây Đô
TA128 Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh đông đô
TA129 Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt – chi nhánh ba vì
TA130 Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh đông đô
TA205 Quản lý hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại trụ sở chính – ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
TA110 Phát triển cho vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Bắc Giang

3. Mẫu luận văn cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tên đề tài:  Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh.

Giới thiệu nội dung: Đề tài được thực hiện với 3 chương bao gồm:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại.
 • Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh.
 • Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Best4Team đã tổng hợp cho bạn đọc thêm 20 mẫu đa dạng đề tài và cách triển khai nội dung khác nhau trong bảng dưới đây:

Mã tài liệu Tên đề tài
TA220 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh bắc ninh
TA05 Chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – chi nhánh thăng long
TA06 Chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng tmcp công thương Việt Nam chi nhánh bắc ninh
TA15 Chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – chi nhánh đông Hải Dương
TA31 Cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam
TA32 Cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng tmcp đại chúng Việt Nam
TA46 Hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng tmcp công thương Việt Nam chi nhánh đông Hải Dương
TA54 Hoàn thiện Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Bắc Giang
TA83 Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh sầm sơn
TA84 Nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển |Việt Nam (bidv) chi nhánh hà thành
TA85 Nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt
TA111 Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tam điệp
TA112 Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tam điệp
TA113 Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tam điệp
TA115 Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
TA116 Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh bắc giang ii
TA126 Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh bắc ninh
TA209 Quản trị cho vay KHDN Nhỏ và Vừa của tpbank
TA221 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – chi nhánh hoàng quốc việt

4. Mẫu luận văn cho vay tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân

Tên đề tài: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Long An.

Giới thiệu nội dung: Luận văn được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính, sử dụng dữ liệu chủ yếu từ các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng năm của chi nhánh và đã đạt được mục tiêu đặt ra:

 • Thứ nhất, tổng hợp lý luận cơ bản về mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại;
 • Thứ hai, phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại Agribank Long An giai đoạn 2017 – 2019. Làm rõ những kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.
 • Thứ ba, đề xuất giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank Long An thời gian tới.

Vay tiêu dùng là một lĩnh vực đáng kể trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng. Tham khảo thêm 8 mẫu trong bảng dưới đây:

Mã tài liệu Tên đề tài
TA229 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh thăng long
TA24 Chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân của ngân hàng tmcp công thương Việt Nam – chi nhánh đông Hải Dương
TA34 Cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Từ Liêm
TA87 Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp ngoại thương Việt Nam – chi nhánh thanh xuân
TA131 Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh nghệ an
TA132 Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh kcn quế võ
TA133 Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh hoàng quốc việt
TA134 Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Tân Bình

5. Mẫu luận văn cho vay khách hàng cá nhân khác hay

Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Giới thiệu nội dung: Nội dung của luận văn được chia thành 5 chương và 04 Phụ lục như sau:

 • Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
 • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
 • Chương 4: Kết quả nghiên cứu
 • Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị

Bạn đọc có thể tham khảo và mở rộng thêm nguồn tài liệu tham khảo với 12 mẫu luận văn cho vay khách hàng cá nhân dưới đây:

Mã tài liệu Tên đề tài
TA230 Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện tam dương Vĩnh Phúc
TA231 Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện tam dương Vĩnh Phúc
TA55 Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần mĩ thuật và truyền thông
TA07 Chất lượng cho vay giải quyết việc làm tại ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh bắc ninh
TA18 Chất lượng cho vay lĩnh vực xây lắp tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh hà tây
TA21 Chất lượng cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đông Hải Dương
TA22 Chất lượng dịch vụ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh quang trung
TA98 Nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh sở giao dịch 3
TA108 Phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh hà nội
TA109 Phát triển cho vay bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh đông hà nội
TA119 Phát triển cho vay hộ mới thoát nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh thành phố hà nội

Bài viết đã chia sẻ với bạn đọc hơn 80 mẫu luận văn cho vay khách hàng cá nhân đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây thật sự là một kho tài liệu khó tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Hãy tiếp tục theo dõi Best4Team để liên tục cập nhật các nguồn tài liệu mới chất lượng và uy tín nữa bạn nhé!

Xem Thêm Các Bài Liên Quan:
0/5 (0 Reviews)
Trần Khánh Ngân
Trần Khánh Ngân
Tôi là Trần Khánh Ngân trưởng phòng nội dung tại Công ty Best4Team. Công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website Best4Team.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

 • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
 • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
 • Quy trình làm việc an toàn Hỗ Trợ Viết Báo Cáo

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.