Sáng kiến kinh nghiệm mĩ thuật THCS là nguồn tri thức được các thầy, cô giáo áp dụng vào giảng dạy để khuyến khích tinh thần học tập, yêu cái đẹp của học sinh, trở thành những học sinh phát triển toàn diện về cả tri thức, đạo đức, thẩm mỹ. Cùng Dịch vụ Best4Team khám phá 20 mẫu sáng kiến môn mĩ thuật cấp THCS được đánh giá cao nhất hiện nay.

sang kien kinh nghiem mi thuat thcs 1
Các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn mĩ thuật THCS

1. Mẫu SKKN Mĩ thuật lớp 6, 7, 8 theo chương trình mới >>NEW<<

Tổng hợp các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn mĩ thuật theo chương trình và bộ sách mới như bộ sách Chân trời sáng tạo, sách Cánh Diều, sách Kết nối tri thức và cuộc sống lớp 6, lớp 7, lớp 8  MỚI NHẤT 2023:

1.1. SKKN mĩ thuật lớp 6, 7, 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

MÃ SKNN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
B630 Tổ chức các phương pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo trong phân môn vẽ tranh Mỹ thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B631 Một số biện pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng vẽ tranh đề tài môn Mỹ Thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B726 Một số kinh nghiệm dạy học phát huy tính tích cực, chủ động nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B727 Một số kỹ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B864 Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy hiệu quả học tập môn Mỹ thuật 8 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay

1.2. SKKN mĩ thuật lớp 6, 7 sách Cánh diều:

MÃ SKNN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
B632 Một số giải pháp nhằm gây hứng thú học môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 6 theo phương pháp mới của Đan Mạch (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay
B728 Một số biết pháp rèn luyện kỹ năng vẽ trang trí trong môn Mỹ thuật cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay

1.3. SKKN mĩ thuật lớp 8 sách Chân trời sáng tạo:

MÃ SKNN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
B866 Một số biện pháp hỗ trợ cải thiện và nâng cao chất lượng học tập môn Mỹ Thuật cho học sinh lớp 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo – BẢN 2) Tải ngay
Ngoài các bài sáng kiến kinh nghiệm cực ấn tượng trên Best4team còn dành riêng 1 bài viết gồm danh sách các mẫu Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc thcs được liên tục cập nhật mới. Tham khảo ngay!

2. Biện pháp nâng cao kĩ năng vẽ theo mẫu môn mĩ thuật THCS lớp 6

Tên đề tài: Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao kĩ năng vẽ theo mẫu môn Mĩ thuật lớp 6

 • Mã số tài liệu: SKKN 3301
 • Mục tiêu đề tài: Qua sáng kiến kinh nghiệm môn mĩ thuật thcs, tác giả giúp học sinh nhận biết về phát triển kĩ năng vẽ theo mẫu, và thực hành vào bài làm một cách có hiệu quả.

Hiểu được tầm quan trọng của môn thể dục, Best4team đã tổng hợp nhiều mẫu sáng kiến kinh nghiệm thể dục thcs để các thầy cô giáo có thêm nhiều nguồn tham khảo, từ đó có những bài giảng phong phú đa dạng.

3. Áp dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn mĩ thuật THCS

Tên đề tài: SKKN Tích hợp một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn vẽ trang trí lớp 6

 • Mã số tài liệu: SKKN 3303
 • Mục tiêu đề tài: Tìm ra các biện pháp tốt nhất để tích hợp các phƣơng pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn vẽ trang trí ở lớp 6, THCS

B4T SKKN
Dịch vụ kiểm tra đạo văn của Best4Team
Ngữ văn là môn học cần thiết và quan trọng trong chương trình giáo dục, giúp các em nhận thức và hiểu biết về thế giới, cuộc sống. Chính vì thế, Best4team còn dành riêng 1 bài viết gồm danh sách các mẫu sáng kiến kinh nghiệm văn 7 được liên tục cập nhật mới. Tham khảo ngay!

4. Giáo dục ý thức giữ gìn nét đẹp truyền thống trong giờ mĩ thuật thcs

sang kien kinh nghiem mi thuat thcs 2
Chia sẻ mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn mĩ thuật thcs

Tên đề tài: SKKN Giáo dục học sinh lớp 6 nâng cao nhận thức và phát huy giá trị vốn văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật

 • Mã số tài liệu: SKKN 3304
 • Mục tiêu đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm mỹ thuật thcs này giúp giáo viên tháo gỡ khó khăn trong các giờ dạy vẽ trang trí, đồng thời giúp học sinh có hứng thú trong giờ vẽ trang trí, lồng ghép hợp lý việc giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống trong bài vẽ.

5. Nâng cao hiệu quả dạy học phân môn vẽ trang trí môn mĩ thuật THCS

Tên đề tài: SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phân môn vẽ trang trí ở khối 7

 • Mã số tài liệu: SKKN 3306
 • Mục tiêu đề tài: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học phân môn Vẽ trang trí cho học sinh khối 7 góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật.

6. Hình thành năng lực sáng tạo môn mĩ thuật 7 THCS

sang kien kinh nghiem mi thuat thcs 3
Mẫu số 5 về Chia sẻ mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn mĩ thuật thcs

Tên đề tài: “Sáng kiến kinh nghiệm Phát huy tính tích cực, chủ động, hình thành năng lực thực hành sáng tạo trong phân môn vẽ trang trí của môn mĩ thuật”.

 • Mã số tài liệu: SKKN 3316
 • Mục tiêu đề tài: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật.

Xem các mẫu đề tài skkn môn mỹ thuật lớp 6, 7, 8, 9 tại đây:

Mã số tài liệu Tên đề tài Link tải
SKKN_3301 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao kĩ năng vẽ theo mẫu môn Mĩ thuật lớp 6 Tải ngay
SKKN_3302 SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 rèn luyện và nâng cao kỹ năng vẽ tranh Đề tài Tải ngay
SKKN_3303 SKKN Tích hợp một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn vẽ trang trí lớp 6 Tải ngay
SKKN_3304 SKKN Giáo dục học sinh lớp 6 nâng cao nhận thức và phát huy giá trị vốn văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật Tải ngay
SKKN_3305 SKKN Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy bài “Sơ lược Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại” môn Mĩ thuật lớp 6 Tải ngay
SKKN_3306 SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phân môn vẽ trang trí ở khối 7 Tải ngay
SKKN_3307 SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh nâng cao kỹ năng vẽ tranh Đề tài môn Mĩ thuật 7 Tải ngay
SKKN_3308 SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh trong phân môn vẽ tranh, môn Mĩ Thuật lớp 7 Tải ngay
SKKN_3309 SKKN Tích hợp một số hoạt động giáo dục nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thông qua tiết học Mĩ thuật cho học sinh lớp 7 Tải ngay
SKKN_3310 SKKN Phương pháp sử dụng Bản đồ tư duy kết hợp phương pháp trực quan trong dạy và học môn Mĩ Thuật Tải ngay
SKKN_3311 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp học sinh Khối 8 học tốt phân môn vẽ tranh Tải ngay
SKKN_3312 SKKN Hiệu quả thiết thực từ việc vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học môn Mĩ thuật lớp 8 Tiết 2 – Bài 2: Sơ lược mĩ thuật thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII) Tải ngay
SKKN_3313 SKKN Giải pháp tạo hứng thú học sinh học khối 8 qua bài dạy Đề tài gia đình Tải ngay
SKKN_3314 SKKN Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong môn mĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng đối với phân môn vẽ theo mẫu ở lớp 8 Tải ngay
SKKN_3315 SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức giờ học: Tạo hình nhà rông – Tiết 2 chủ đề 4 – Mĩ thuật lớp 9 Tải ngay
SKKN_3316 Sáng kiến kinh nghiệm Phát huy tính tích cực, chủ động, hình thành năng lực thực hành sáng tạo trong phân môn vẽ trang trí của môn mĩ thuật Tải ngay

Qua bài viết trên chắc hẳn đã giúp bạn đọc, quý thầy cô hiểu rõ hơn về 20 đề tài phổ biến của sáng kiến kinh nghiệm môn mĩ thuật thcs. Chúc các thầy, cô giáo sẽ hoàn thành tốt đề tài của mình và giành được kết quả cao. 

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn tìm kiếm thêm thông tin về dịch vụ hỗ trợ sáng kiến kinh nghiệm hãy truy cập ngay vào trang web best4team.com hoặc liên hệ qua SĐT: 0915521220, email: best4team.com@gmail.com để được Best4Team giúp đỡ nhé. 

Xem thêm các bài viết khác:
5/5 (1 Review)
Trần Khánh Ngân
Trần Khánh Ngân
Tôi là Trần Khánh Ngân trưởng phòng nội dung tại Công ty Best4Team. Công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website Best4Team.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.
guest
1 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
Tính
Tính
1 year ago

Hello! Trần Khánh Ngân

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

 • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
 • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
 • Quy trình làm việc an toàn Hỗ Trợ Viết Báo Cáo

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.