Bài viết này sẽ gửi đến các thầy cô danh sách tổng hợp các tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học  từ lớp 1 đến lớp 5 và các môn học khác. Danh sách này bao gồm các tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học đạt giải cấp tỉnh và các đề tài mới nhất, mời quý thầy cô cùng theo dõi.

sang kien kinh nghiem tieu hoc 1 1
Skkn tiểu học
Mục lục ẩn

1. MẪU SKKN BẢN QUYỀN

Lí do thầy/cô chọn mua mẫu bản quyền

– Mới nhất: Đây đều là các bài viết được viết theo xu hướng năm học 2023-2024. Mỗi năm mẫu bản quyền đều được thay mới.
– Không trùng trên mạng: Nội dung được viết mới hoàn toàn. Tất cả bài viết đều đã được check trùng bằng phần mềm check được các tỉnh sử dụng để check loại trong vòng chấm thi.
– Tiết kiệm chi phí: Mẫu bản quyền được đánh giá chất lượng tương đương nhưng giá chỉ bằng 1/3 so với bài đặt dịch vụ viết mới.
– Không trùng mới bất kỳ ai khác trong cùng tỉnh: 1 tài liệu sẽ được bán 1 lần duy nhất cho 1 tỉnh. Người thứ 2 mua trùng tỉnh sẽ không còn lượt mua mà phải chuyển qua mã khác. Nên thầy cô tham khảo muốn mua mã nào thì mua để tránh tình trạng nộp tên đề tài rồi quay lại thì đã hết lượt mua rồi.

1.1. MẪU SKKN LỚP 1 BẢN QUYỀN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI (CHƯA CÔNG BỐ – CHỈ BÁN 1 MẪU/TỈNH)

Tên đề tài Xem trước Xem các tỉnh đã bán
M101 Ứng dụng công nghệ thông tin vào môn Tiếng Việt 1 để kích thích tinh thần học tập tích cực, sáng tạo cho học sinh (KNTT) Tải ngay Tại đây
M104 Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 1 (KNTT) Tải ngay Tại đây
M107 Nâng cao khả năng nhận biết và vận dụng kiến thức về hình học trong môn Toán lớp 1 (KNTT) Tải ngay Tại đây
M110 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy so sánh các số có hai chữ số nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp 1 (KNTT) Tải ngay Tại đây
M113 Phát triển năng lực học sinh thông qua đổi mới phương thức dạy học môn TNXH lớp 1 theo định hướng GDPT 2018 (KNTT) Tải ngay Tại đây
M102 Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học vần Tiếng Việt 1 (CTST) Tải ngay Tại đây
M105 Biện pháp cải thiện khả năng kể chuyện khi học Tiếng Việt lớp 1 (CTST) Tải ngay Tại đây
M108 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hoạt động nhóm trong môn toán lớp 1 (CTST) Tải ngay Tại đây
M111 Một số biện pháp phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh khi giảng dạy môn Toán lớp 1 (CTST) Tải ngay Tại đây
M114 Tổ chức trò chơi học tập theo hướng phát triển năng lực học sinh trong môn tự nhiên và xã hội lớp 1. (CTST) Tải ngay Tại đây
M103 Biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 1 thông qua trò chơi trong môn Tiếng Việt (CD) Tải ngay Tại đây
M109 Ứng dụng phương pháp “học thông qua chơi” giúp nâng cao hứng thú học tập môn Toán 1 (CD) Tải ngay Tại đây
M106 Lồng ghép các kỹ thuật dạy học tích cực để học tốt môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 (CD) Tải ngay Tại đây
M112 Đổi mới phương pháp tổ chức dạy học nhằm nâng cao hứng thú môn Toán cho học sinh lớp 1 (CD) Tải ngay Tại đây
M115 Biện pháp lồng ghép hoạt động trải nghiệm trong môn TNXH cho học sinh lớp 1 (CD) Tải ngay Tại đây

1.2. MẪU SKKN LỚP 2 BẢN QUYỀN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI (CHƯA CÔNG BỐ – CHỈ BÁN 1 MẪU/TỈNH)

Tên đề tài Xem trước Xem các tỉnh đã bán
M207 Vận dụng “Học thông qua chơi” để mở rộng vốn từ trong môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 (KNTT) Tải ngay Tại đây
M210 Biện pháp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống khi dạy tập đọc cho học sinh lớp 2 (KNTT) Tải ngay Tại đây
M213 Tổ chức các trò chơi giúp nâng cao hứng thú và phát triển và năng lực môn Toán cho học sinh lớp 2 (KNTT) Tải ngay Tại đây
M214 Biện pháp nâng cao kỹ năng giải bài toán nhiều hơn, ít hơn cho học sinh lớp 2 theo hướng phát triển năng lực học sinh (KNTT) Tải ngay Tại đây
M219 Sử dụng phương pháp dạy học nhóm trong môn TNXH lớp 2 nhằm phát triển năng lực cho học sinh (KNTT) Tải ngay Tại đây
M208 Biện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 trong môn Tiếng Việt (CTST) Tải ngay Tại đây
M211 Biện pháp giúp học sinh học tốt các dạng câu kiểu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? môn Tiếng Việt lớp 2 (CTST) Tải ngay Tại đây
M215 Lồng ghép hoạt động trải nghiệm khi dạy “Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100” môn Toán lớp 2 (CTST) Tải ngay Tại đây
M217 Biện pháp nâng cao hứng thú cho học sinh trong tiết “Em làm được những gì” môn Toán lớp 2 (CTST) Tải ngay Tại đây
M220 Vận dụng phương pháp đóng vai trong môn TNXH lớp 2 nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh (CTST) Tải ngay Tại đây
M212 Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nói và nghe môn Tiếng Việt lớp 2 (CD) Tải ngay Tại đây
M218 Biện pháp giúp học sinh hứng thú khi học các kiến thức về hình học trong môn Toán lớp 2 (CD) Tải ngay Tại đây
M209 Biện pháp rèn kỹ năng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2 (CD) Tải ngay Tại đây
M216 Biện pháp phát triển năng lực cho học sinh khi giải toán có lời văn lớp 2 (CD) Tải ngay Tại đây
M221 Vận dụng phương pháp học thông qua chơi nhằm nâng cao hứng thú và phát triển năng lực học sinh trong môn THXH lớp 2 (CD) Tải ngay Tại đây

1.3. MẪU SKKN LỚP 3 BẢN QUYỀN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI (CHƯA CÔNG BỐ – CHỈ BÁN 1 MẪU/TỈNH)

Tên đề tài Xem trước Xem các tỉnh đã bán
M308 Đa dạng hóa phương pháp dạy học tích cực nhằm cải thiện chất lượng phân môn Tập đọc Tiếng Việt lớp 3 (CTST) Tải ngay Tại đây
M306 Biện pháp rèn kỹ năng sáng tạo khi viết đoạn văn cho học sinh lớp 3 (CTST) Tải ngay Tại đây
M307 Biện pháp phát huy sự sáng tạo của học sinh lớp 3 khi học về phép tu từ so sánh (CTST) Tải ngay Tại đây
M313 Biện pháp rèn kỹ năng giải bài toán có lời văn bằng hai bước tính cho học sinh trong môn Toán 3 (CTST) Tải ngay Tại đây
M314 Biện pháp tổ chức trò chơi trong một số dạng toán nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh lớp 3 (CTST) Tải ngay Tại đây
M318 Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học TNXH lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực học sinh (CTST) Tải ngay Tại đây
M309 Tổ chức dạy học thông qua chơi giúp học sinh mở rộng vốn từ trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3 (CD) Tải ngay Tại đây
M316 Tổ chức các hoạt động tích cực vào giờ dạy môn toán lớp 3 nhằm phát triển tư duy và năng lực cho học sinh (CD) Tải ngay Tại đây
M319 Biện pháp phát triển năng lực học sinh khi học chủ đề 4: Thực vật và động vật TNXH 3 thông qua phương pháp đóng vai (CD) Tải ngay Tại đây
M310 Biện pháp phát huy sự chủ động của học sinh trong họat động tự đọc sách báo môn Tiếng Việt 3 (CD) Tải ngay Tại đây
M315 Biện pháp phát huy sự chủ động sáng tạo của học sinh khi học bảng nhân và bảng chia Toán 3 (CD) Tải ngay Tại đây
M312 Phát huy năng lực sáng tạo của học sinh khi học chủ đề làm quen với hình phẳng, hình khối Toán 3 (KNTT) Tải ngay Tại đây
M317 Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong dạy học môn TNXH lớp 3 (KNTT) Tải ngay Tại đây
M305 Biện pháp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong hoạt động Nói và nghe môn Tiếng Việt lớp 3 (KNTT) Tải ngay Tại đây
M311 Vận dụng kỹ thuật KWL và phương pháp trò chơi giúp nâng cao hứng thú học Toán cho học sinh lớp 3 (KNTT) Tải ngay Tại đây

1.4. MẪU SKKN LỚP 4 BẢN QUYỀN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI (CHƯA CÔNG BỐ – CHỈ BÁN 1 MẪU/TỈNH)

Tên đề tài Xem trước Xem các tỉnh đã bán
M404 Đổi mới phương pháp dạy và học từ loại trong phân môn Luyện từ và câu Tiếng Việt 4 (CTST) Tải ngay Tại đây
M403 Bồi dưỡng phẩm chất tự tin và năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua tiết Nói và nghe Tiếng Việt 4 (CTST) Tải ngay Tại đây
M409 Tổ chức các hoạt động tích cực vào giờ dạy môn toán lớp 4 nhằm phát triển tư duy và năng lực cho học sinh (CTST) Tải ngay Tại đây
M410 Vận dụng phương pháp trò chơi, kỹ thuật công đoạn và động não nhằm nâng cao hứng thú học tập môn Toán 4 cho học sinh (CTST) Tải ngay Tại đây
M401 Lồng ghép hoạt động trải nghiệm và trò chơi nhằm nâng cao hứng thú và phát huy sự sáng tạo của học sinh lớp 4 trong tiết tập đọc (KNTT) Tải ngay Tại đây
M402 Biện pháp nâng cao kỹ năng viết đoạn văn tự sự, miêu tả cho học sinh trong môn Tiếng Việt 4 (KNTT) Tải ngay Tại đây
M407 Tổ chức các hoạt động trải nghiệm vào giảng dạy Hình học lớp 4 nhằm phát triển năng lực học sinh theo định hướng GDPT 2018 (KNTT) Tải ngay Tại đây
M408 Thiết kế các hoạt động thực hành trải nghiệm và trò chơi khi dạy chủ đề “một số đơn vị đo đại lượng” toán 4 nhằm phát huy năng lực học sinh (KNTT) Tải ngay Tại đây
M405 Đổi mới phương pháp tổ chức tiết Kể chuyện giúp học sinh lớp 4 phát triển phẩm chất và năng lực (CD) Tải ngay Tại đây
M406 Nâng cao kỹ năng viết đoạn văn về một nhân vật cho học sinh lớp 4 thông qua kỹ thuật sơ đồ tư duy và phòng tranh (CD) Tải ngay Tại đây
M411 Sử dụng kết hợp kỹ thuật KWL và phòng tranh khi học về hình học và đo lường cho học sinh trong môn toán 4 (CD) Tải ngay Tại đây
M412 Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn Toán 4 thông qua chủ đề số có nhiều chữ số (CD) Tải ngay Tại đây

1.5. MẪU SKKN CHỦ NHIỆM BẢN QUYỀN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI (CHƯA CÔNG BỐ – CHỈ BÁN 1 MẪU/TỈNH)

Tên đề tài Xem ngay Xem các tỉnh đã bán
M011 Biện pháp hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái cho học sinh tiểu học theo định hướng giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông 2018 Tải ngay Tại đây
M012 Rèn luyện kỹ năng sống và phát triển năng lực cho học sinh lớp 4 thông qua các hoạt động trải nghiệm theo chủ đề (KNTT) Tải ngay Tại đây
M013 Hình thành và duy trì nếp tự quản, tinh thần tập thể cho học sinh tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp Tải ngay Tại đây
M014 Biện pháp xây dựng lớp học đoàn kết, thân thiện theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh tiểu học lớp chủ nhiệm Tải ngay Tại đây
M015 Nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm trong giáo dục đạo đức và nhân cách cho học sinh tiểu học Tải ngay Tại đây
M016 Biện pháp khơi gợi tính tích cực, chủ động trong các hoạt động tập thể cho học sinh tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm Tải ngay Tại đây

2. BIỆN PHÁP THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI 2023 -2024 CÓ POWERPOINT (SLIDE)

TÊN ĐỀ TÀI LINK DEMO SLIDE
CN01 Xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua tiết sinh hoạt lớp theo chủ đề cho học sinh lớp 4 Tải ngay Xem slide
CN02 Biện pháp rèn luyện kĩ năng sống thông qua tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm theo chủ đề cho học sinh lớp 5 Tải ngay Xem slide
CN03 Ứng dụng mô hình hộp thư cảm xúc vào xây dựng lớp học thân thiên, học sinh tích cực cho học sinh lớp 2 Tải ngay Xem slide
CN04 Rèn luyện nề nếp học tập và tính tự chủ cho học sinh lớp 1 thông qua sinh hoạt 15 phút đầu giờ Tải ngay Xem slide
CN05 Biện pháp thực hiện tốt lớp học thân thiện cho học sinh tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp 3 Tải ngay Xem slide
CN06 Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm Tải ngay Xem slide
CN08 Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 Tải ngay Xem slide
CN10 Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và giảng dạy Tải ngay Xem slide
CN11 Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm Tải ngay Xem slide
CN12 Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học Tải ngay Xem slide

3. BIỆN PHÁP THI GIÁO VIÊN GIỎI 2023 -2024 CÓ POWERPOINT (SLIDE)

3.1. Biện pháp thi Giáo viên giỏi Lớp 1

Mã bài Đề tài Link tải Xem slide
GVG101 Biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 theo bộ sách Cánh Diều Tải ngay Xem slide
GVG102 Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 1 đọc đúng một số tiếng có vần khó bộ sách Chân Trời Sáng Tạo Tải ngay Xem slide
GVG103 Tổ chức dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo định hướng phát triển năng lực học sinh Tải ngay Xem slide
GVG104 Biện pháp rèn viết chính tả đúng, đẹp cho học sinh lớp 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
GVG105 Tổ chức trò chơi học tập nâng cao hiệu quả phân môn học vần cho học sinh lớp 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
GVG106 Lồng ghép hoạt động kể chuyện với các môn học khác nhằm nâng cao hiệu quả học kể chuyện cho học sinh lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG107 Đổi mới hình thức và phương pháp dạy học giúp rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 theo hướng phát triển năng lực (CTST) Tải ngay Xem slide
GVG108 Đảm bảo khâu chuẩn bị của giáo viên để nâng cao chất lượng hoạt động kể chuyện cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
GVG109 Nâng cao khả năng ngắt nghỉ câu đúng khi đọc bài môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
GVG110 Nâng cao hiệu quả học tập môn toán 1 thông qua việc áp dụng đồ dùng dạy học trực quan môn toán (KNTT) Tải ngay Xem slide
GVG111 Hướng dẫn học sinh lớp 1 ghi nhớ các trường hợp bài toán so sánh số có hai chữ số hiệu quả (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
GVG112 Biện pháp nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập (CTST) Tải ngay Xem slide
GVG113 Rèn kỹ năng tính nhẩm cho học sinh lớp 1 thông qua cách đặt tính (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG114 Rèn kỹ năng đặt tính và tính đúng các dạng toán phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 môn Toán lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
GVG115 Thiết kế đa dạng các dạng bài tập giúp học sinh lớp 1 nâng cao kỹ năng so sánh các số có 2 chữ số (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
GVG116 Tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hứng thú học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
GVG117 Ứng dụng hiệu quả phương pháp Quan sát để nâng cao chất lượng học tập môn TNXH cho học sinh lớp 1 (CTST) Tải ngay Xem slide
GVG118 Sử dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” giúp phát triển năng lực và sự sáng tạo của học sinh trong môn THXH lớp 1 (CD) Tải ngay Xem slide
GVG119 Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú học đạo đức cho học sinh lớp 1 (KNTT) Tải ngay Xem slide
GVG120 Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học môn Đạo đức ở lớp 1 nhằm đá ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (CTST) Tải ngay Xem slide
GVG121 Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 thông qua dạy học môn Đạo đức (CD) Tải ngay Xem slide

3.2. Biện pháp thi Giáo viên giỏi Lớp 2

Mã bài Đề tài Link tải Xem slide
GVG201 Biện pháp “Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học toán 2 theo định hướng phát triển năng lực” (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG202 Biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay Xem slide
GVG203 Tổ chức trò chơi học tập nhằm cải thiện chất lượng phân môn Luyện từ và câu lớp 2 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
GVG204 Nâng cao kỹ năng kể chuyện theo nhóm cho học sinh lớp 2 thông qua việc sử dụng tranh ảnh minh họa (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
GVG205 Đổi mới phương pháp rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 nhằm phát triển năng lực học sinh (CTST) Tải ngay Xem slide
GVG206 Hướng dẫn học sinh lớp 2 học tốt các dạng bài liên quan đến phân môn luyện từ và câu (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG208 Biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
GVG209 Rèn luyện kỹ năng giải toán dạng bài nhiều hơn, ít hơn cho học sinh lớp 2 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
GVG211 Nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 2 thông qua các trò chơi học tập (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG212 Biện pháp cải thiện và nâng cao kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG213 Nâng cao kỹ năng nhận dạng và gọi đúng tên một số yếu tố hình học chương trình Toán 2 (Bộ sách Cánh diều) cho học sinh Tải ngay Xem slide
GVG214 Lồng ghép các trò chơi học tập để nâng cao chất lượng tiết Luyện tập chung môn toán 2 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
GVG216 Ứng dụng phương pháp học thông qua chơi để cải thiện hứng thú học TNXH cho học sinh lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG218 Sân khấu hóa bài học để nâng cao hứng thú học môn Đạo đức cho học sinh lớp 2 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide

3.3. Biện pháp thi Giáo viên giỏi Lớp 3

Mã bài Đề tài Link tải Xem slide
GVG301 Nâng cao chất lượng giờ dạy phân môn Tập đọc lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay Xem slide
GVG302 Thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG303 Nâng cao chất lượng viết chính tả cho học sinh lớp 3 (Sách chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG305 Biện pháp giúp học sinh học tốt phép nhân, phép chia trong môn toán lớp 3 (Sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
GVG308 Rèn kỹ năng làm bài tập chính tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG306 Xây dựng hệ thống bài tập để nâng cao khả năng cảm thụ văn học cho học sinh lớp 3 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
GVG309 ng dụng trò chơi học tập nâng cao chất lượng phân môn Luyện từ và câu trong Tiếng Việt lớp 3 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG310 Rèn kĩ năng nhận biết, sử dụng biện pháp so sánh cho học sinh lớp 3 trong môn Tiếng Việt (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
GVG311 Cải thiện và nâng cao kỹ năng viết đoạn văn kể tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
GVG312 Ứng dụng trò chơi học tập nhằm nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 3 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
GVG313 Nâng cao khả năng giải các dạng toán tính giá trị biểu thức cho học sinh lớp 3 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
GVG314 Nâng cao khả năng giải toán bằng 2 bước tính cho học sinh lớp 3 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG315 Rèn luyện kỹ năng thực hiện các dạng bài toán liên quan đến phép chia cho học sinh lớp 3 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG316 Hướng dẫn học sinh cải thiện kỹ năng làm toán dạng bài tính giá trị biểu thức có hai dấu phép tính Toán 3 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
GVG317 Nâng cao kỹ năng giải toán liên quan đến phép nhân cho học sinh lớp 3 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
GVG318 Vận dụng hiệu quả phương pháp “Học thông qua chơi” để nâng cao chất lượng giảng dạy môn TNXH lớp 3 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
GVG321 Nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm trong môn Đạo đức cho học sinh lớp 3 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
GVG322 Ứng dụng trò chơi sắm vai để nâng cao hiệu quả tiết dạy Đạo đức lớp 3 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG324 Nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL) Tải ngay Xem slide
GVG325 Ứng dụng các thủ thuật dạy từ mới để mở rộng vốn từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 (GLOBAL) Tải ngay Xem slide
GVG326 Hướng dẫn luyện viết từ Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 thông qua trò chơi học tập (GLOBAL) Tải ngay Xem slide

3.4. Biện pháp thi Giáo viên giỏi Lớp 4

Mã bài Đề tài Link tải Xem slide
GVG401 Biện pháp áp dụng dạy và học tích cực trong phân môn Tập làm văn lớp 4 (Chương trình cũ) Tải ngay Xem slide
GVG402 Hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng biện pháp nghệ thuật (nhân hóa, so sánh) nhằm nâng cao chất lượng viết văn miêu tả lớp 4 – (Sách Kết nối tri thức) Tải ngay Xem slide
GVG410 Phát triển kỹ năng giải toán có lời văn điển hình trong chương trình Toán 4 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG411 Vận dụng phương pháp “Học thông qua chơi” nhằm nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 4 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG412 Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
GVG413 Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
GVG414 Vận dụng hiệu quả phương pháp học theo nhóm trong giảng dạy môn Khoa học lớp 4 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
GVG415 Áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” để cải thiện chất lượng học môn Khoa học lớp 4 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG421 Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL) Tải ngay Xem slide
GVG424 Vận dụng phương pháp “Học mà chơi” để cải thiện chất lượng môn Lịch sử và Địa lý 4 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
GVG425 Biện pháp nâng cao kỹ năng đọc, chỉ bản đồ, lược đồ, bảng số liệu môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh lớp 4 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide

3.5. Biện pháp thi Giáo viên giỏi Lớp 5

Mã bài Đề tài Link tải Xem slide
GVG501 Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 5 giải toán liên quan đến diện tích hình thang Tải ngay Xem slide
GVG502 Phương pháp tổ chức hoạt động nhóm để học sinh chủ động tích cực và hứng trong giờ học Tải ngay Xem slide
GVG504 Biện pháp dạy học kiểu bài miêu tả cây cối đối với học sinh lớp 5. Tải ngay Xem slide
GVG505 Nâng cao kỹ năng làm bài văn tả cảnh sinh động cho học sinh lớp 5 Tải ngay Xem slide
GVG506 Rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc cho học sinh lớp 5 Tải ngay Xem slide
GVG507 Biện pháp tổ chức dạy học trải nghiệm về đo diện tích trong giờ học Toán lớp 5 Tải ngay Xem slide
GVG509 Đổi mới hình thức dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong môn Toán 5 Tải ngay Xem slide
GVG511 Vận dụng phương pháp học thông qua chơi để nâng cao chất lượng học tập môn Khoa học lớp 5 Tải ngay Xem slide
GVG512 Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Khoa học lớp 5 thông qua phương pháp Bàn tay nặn bột Tải ngay Xem slide
GVG514 Vận dụng phương pháp phân vai để nâng cao hứng thú học môn Đạo Đức lớp 5 Tải ngay Xem slide
GVG515 Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo Đức cho học sinh lớp 5 Tải ngay Xem slide
GVG517 Vận dụng phương pháp hoạt động theo nhóm kết hợp tranh ảnh và tình huống thực tế để cải thiện kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 Tải ngay Xem slide
GVG518 Tổ chức trò chơi trong hoạt động Warm up để nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 Tải ngay Xem slide
GVG519 Tăng cường các hoạt động nhóm trong phần While – reading để cải thiện kỹ năng đọc hiểu môn Tiếng Anh lớp 5 Tải ngay Xem slide
GVG520 Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 Tải ngay Xem slide
GVG521 Tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 5 Tải ngay Xem slide
GVG522 Vận dụng hiệu quả kênh hình nhằm nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử lớp 5 Tải ngay Xem slide

4. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 2 3 theo Bộ sách mới [NEW 2022]

4.1. SKKN lớp 1 Bộ sách mới

Tổng hợp các mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 theo chương trình và bộ sách mới như bộ sách Chân trời sáng tạo, sách Cánh Diều, sách Kết nối tri thức và cuộc sống MỚI NHẤT 2022.

Mẫu SKKN lớp 1 bộ sách Cánh diều

Đề tài Tải ngay Xem slide
B101 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 1 theo bộ sách cánh diều Tải ngay Xem slide
B102 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn kể chuyện cho học sinh lớp 1 theo bộ sách cánh diều Tải ngay Xem slide
B109 Sáng kiến kinh nghiệm Giúp học sinh lớp Một học tốt dạng toán giải có lời văn theo bộ sách cánh diều Tải ngay Xem slide
A003 Một số biện pháp giúp giáo viên lớn 1 dạy tốt hoạt động trải nghiệm theo chủ đề (Sách Cánh Diều) Tải ngay
A004 Một số biện pháp giúp giáo viên dạy phân môn học vần lớp 1 Bộ sách Cánh Diều đạt hiệu quả Tải ngay
B117 Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong môn Tự nhiên xã hội lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay
B118 Rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn tự nhiên xã hội lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay
A015 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt phân môn Học vần sách Cánh Diều Tải ngay
B121 Biện pháp tổ chức các trò chơi để nâng cao hứng thú học tập phân môn học vần cho học sinh lớp 1 (Bộ sách cánh diều) Tải ngay
B127 Tổ chức các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay
B112 Một số giải pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt dạng toán so sánh các số có hai chữ số (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay
B130 Thực hiện một số biện pháp cải thiện và nâng cao kỹ năng vẽ màu sáp trong môn Mỹ thuật cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay
A018 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy so sánh các số có hai chữ số theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 1 Bộ sách Cánh Diều Tải ngay
B133 Một số biện pháp nhằm giúp phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay

Mẫu SKKN lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với Cuộc sống

Đề tài Tải ngay Xem slide
B105 Một số giải pháp rèn kỹ năng nói trong môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 theo bộ sách Kết nối tri thức Tải ngay Xem slide
B106 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt phân môn kể chuyện theo bộ sách Kết nối tri thức Tải ngay Xem slide
B108 Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 theo bộ sách kết nối tri thức Tải ngay Xem slide
B111 Một số biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hợp tác môn Toán lớp Một (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B113 Tạo hứng thú giúp học sinh lớp 1 học tốt môn Tự nhiên và xã hội (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay
A012 Một số biện pháp phát triển phẩm chất năng lực môn GDTC cho học sinh lớp 1 tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay
A014 Rèn luyện kỹ năng học môn âm nhạc cho học sinh lớp 1theo chương trình GDPT mới 2018 tại trường tiểu học (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay
A016 Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn đọc cho học sinh lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay
B119 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phân môn học vần cho học sinh lớp 1 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay
B128 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phân môn vẽ tranh môn Mĩ thuật lớp 1 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay
B125 Biện pháp tổ chức các trò chơi để nâng cao hứng thú học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách kết nối tri thức) Tải ngay
B114 Một số biện pháp tạo hứng thú giúp học sinh lớp 1 học tốt môn Tự nhiên và xã hội (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay

Mẫu SKKN lớp 1 bộ sách Chân trời sáng tạo

Đề tài Tải ngay Xem slide
B103 Một số biện pháp dạy luyện nói cho học sinh lớp 1 theo bộ sách chân trời sáng tạo Tải ngay Xem slide
B104 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt phân môn Kể chuyện theo bộ sách Chân trời sáng tạo Tải ngay Xem slide
B107 Một số kinh nghiệm hướng dẫn và rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho sinh lớp 1 theo bộ sách Chân trời sáng tạo Tải ngay Xem slide
A005 Biện pháp rèn đọc cho học sinh chưa đạt chuẩn ở Lớp Một (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
A006 SKKN Nâng cao chất lượng hoạt động nhóm khi dạy môn Toán Lớp 1 (sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
A007 Nâng cao hiệu quả sử dụng sơ đồ tách-Gộp trong dạy phép cộng, trừ trong phạm vi 10 cho học sinh Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B110 Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Toán lớp 1 (Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B116 Kinh nghiệm dạy học nâng cao chất lượng môn tự nhiên xã hội cho học sinh lớp 1 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B115 Một số biện pháp tổ chức tốt các hoạt động nhóm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn tự nhiên xã hội lớp 1 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
A013 Một vài giải pháp rèn sự tự tin cho học sinh lớp 1 trong môn mĩ thuật trường Tiểu học theo chương trình GDPT 2018 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B126 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 (Bộ sách chân trời sáng tạo) Tải ngay
B120 Vận dụng các phương pháp dạy học hiệu quả phân môn học vần cho học sinh lớp 1 (Bộ sách chân trời sáng tạo) Tải ngay
B129 Một số kinh nghiệm hướng dẫn kĩ năng vẽ hình đơn giản cho học sinh lớp 1 môn Mỹ thuật (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B132 Một số biết pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong môn âm nhạc cho học sinh lớp 1(Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay

Mẫu SKKN lớp 1 bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

Đề tài Tải ngay
A001 Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 1 (Sách cùng học để phát triển) Tải ngay
A002 Một số kinh nghiệm dạy so sánh các số có hai chữ số theo hướng phát triển năng lực cho học sinh Lớp 1 (Sách cùng học để phát triển) Tải ngay
H999 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” Tải ngay

Mẫu SKKN lớp 1 bộ sách Explore our world

Đề tài Tải ngay
A008 Một số trò chơi giúp nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng Anh Lớp 1 ( Bộ sách Explore our world) Tải ngay

Xem thêm SKKN lớp 1

Nếu bạn muốn tham khảo thêm nhiều mẫu SKKN lớp 1 thì đừng bỏ qua 90 bài sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 theo chương trình mới được Best4team tổng hợp. Nguồn SKKN tham khảo chất lượng, bát sát khung chương trình giảng dạy để bạn vận dụng cho bản thân.

4.2. SKKN lớp 2 Bộ sách mới

Tổng hợp các mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 theo chương trình và bộ sách mới như bộ sách Chân trời sáng tạo, sách Cánh Diều, sách Kết nối tri thức và cuộc sống MỚI NHẤT 2022

Mẫu Skkn lớp 2 Bộ sách Cánh Diều

Đề tài Tải ngay Demo slide
B201 Giúp học sinh lớp Hai học tốt phân môn Chính tả theo bộ sách Cánh diều Tải ngay Xem slide
B202 Biện pháp nâng cao chất lượng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2 theo bộ sách Cánh diều Tải ngay Xem slide
B206 Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 2 học tốt giải toán có lời văn theo bộ sách Cánh Diều Tải ngay Xem slide
B207 Biện pháp nâng cao chất lượng môn toán cho học sinh lớp 2 qua bộ sách Cánh diều Tải ngay Xem slide
B217 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 2 (Bộ sách cánh diều) Tải ngay
B223 Một số biện pháp kết hợp giáo dục kỹ năng sống trong dạy học phân môn tập làm văn cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay
B226 Nâng cao kỹ năng nói cho học sinh lớp 2 trong phân môn tập đọc (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay
B216 Tổ chức một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay
B229 Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2 biết cách sắp xếp bố cục thuận mắt khi vẽ tranh môn Mĩ thuật (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay
B235 Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 2 – Cánh diều Tải ngay

Mẫu Skkn lớp 2 Bộ sách Chân trời sáng tạo

Đề tài Tải ngay Demo slide
B203 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt phân môn luyện từ và câu theo bộ sách Chân trời sáng tạo Tải ngay Xem slide
B208 Rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 theo bộ sách Chân trời sáng tạo Tải ngay Xem slide
B209 Phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh lớp 2 qua bộ sách Chân trời sáng tạo Tải ngay Xem slide
B215 Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tốt môn tự nhiên xã hội lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B214 Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên – Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B225 Một số biện pháp giải pháp cải thiện kỹ năng tập đọc cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B228 Một số kinh nghiệm ứng dụng phương pháp Đan Mạch nâng cao hiệu quả dạy học Mỹ thuật cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay

Mẫu Skkn lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề tài Tải ngay Demo slide
B210 Một số kinh nghiệm giúp học sinh giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 theo bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống Tải ngay Xem slide
B204 Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc trong dạy Tập đọc cho học sinh lớp 2 theo chương trình tiểu học mới qua bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay Xem slide
B205 Giải Pháp Rèn Kĩ Năng Viết Đoạn Văn Ngắn Cho Học Sinh Lớp 2 Theo Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Và Cuộc Sống Tải ngay Xem slide
B211 Một số giải pháp giúp học sinh học tốt các yếu tố hình học trong môn Toán lớp 2 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay Xem slide
B212 Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm giúp học sinh học tốt chủ đề 4: Thực vật và động vật môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức) Tải ngay
A011 Một số biện pháp hỗ trợ rèn đọc cho học sinh lớp 2 trong dạy học trực tuyến ( Sách kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay
B221 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học tập làm văn học sinh lớp 2 (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B222 Một số kinh nghiệm vận dụng Phương pháp trò chơi học tập trong dạy học Luyện từ và câu lớp 2 (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B224 Hướng dẫn học sinh lớp 2 biết kể chuyện sáng tạo (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B213 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2 (Bộ sách kết nối tri thức) Tải ngay
B227 Một số biện pháp tạo hứng thú trong tiết dạy học sinh lớp 2 vẽ tranh theo đề tài (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B230 Tổ chức trò chơi học tập nâng cao hiệu quả môn Âm nhạc cho học sinh lớp 2 (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B233 Biện pháp tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào hoạt động giảng dạy môn Đạo đức lớp 2 – KNTT Tải ngay

Xem thêm SKKN lớp 2

Nếu thầy/cô muốn tham khảo thêm nhiều mẫu SKKN lớp 2 thì đừng bỏ qua 100+ bài sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 đặc sắc được Best4team tổng hợp. Nguồn SKKN tham khảo chất lượng, bát sát khung chương trình giảng dạy để thầy/cô vận dụng. 

4.3. SKKN lớp 3 Bộ sách mới

Tổng hợp các mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 theo chương trình và bộ sách mới như bộ sách Chân trời sáng tạo, sách Cánh Diều, sách Kết nối tri thức và cuộc sống MỚI NHẤT 2022

Mẫu Skkn lớp 3 Bộ sách Cánh Diều

Đề tài Tải ngay Demo slide
B301 Một số kinh nghiệm giúp học sinh thực hiện tốt giải toán có lời văn theo bộ sách Cánh diều Tải ngay Xem slide
B302 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 rèn kĩ năng tính giá trị biểu thức theo bộ sách Cánh diều Tải ngay Xem slide
B307 Lựa chọn hệ thống bài tập để giúp học sinh lớp 3 cảm thụ văn học theo bộ sách Cánh diều Tải ngay Xem slide
B315 Một số biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 3 (Bộ sách cánh diều) Tải ngay  
B316 Biện phát phát huy tính tích cực của học sinh khi học môn tự nhiên và xã hội lớp 3 (Bộ sách cánh diều) Tải ngay  
B322 Một số biện pháp giúp học sinh học tốt xé dán môn Mĩ thuật lớp 3 ( Sách Cánh Diều) Tải ngay  
B325 Một số phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 3 hiệu quả cho học sinh 3 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay  

Mẫu Skkn lớp 3 Bộ sách Chân trời sáng tạo

Đề tài Tải ngay Demo slide
B305 Một số kinh nghiệm về rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 theo bộ sách Chân trời sáng tạo Tải ngay Xem slide
B310 SKKN Nâng cao năng lực nhận biết và kĩ năng thực hành phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 theo bộ sách chân trời sáng tạo Tải ngay Xem slide
B313 Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lớp 3 (Bộ sách chân trời sáng tạo) Tải ngay
B328 Một số giải pháp kết hợp trò chơi trong dạy học toán để tăng hứng thú học tập cho học sinh lớp 3 sách Chân Trời sáng tạo Tải ngay
B329 Một vài biện pháp quyết định sự thành công trong giờ dạy học Âm nhạc khối 3 Sách Chân trời sáng tạo Tải ngay
B318 Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh lớp 3 trong môn âm nhạc (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B319 Biện pháp nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc trong dạy học môn âm nhạc lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B314 Dạy dạng bài ôn tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dưới hình thức tổ chức trò chơi học tập (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B321 Một số biện pháp nâng cao chất lượng phân môn vẽ tranh theo đề tài cho học sinh lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B330 SKKN Thực hiện một số biện pháp cải thiện và nâng cao chất lượng môn Đạo đức ở lớp 3 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay

Mẫu Skkn lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề tài Tải ngay Demo slide
B303 Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 3 giải toán có lời văn theo bộ sách Kết nối tri thức Tải ngay Xem slide
B304 Một số biện pháp dạy học dạng toán tính giá trị của biểu thức ở lớp 3 có hiệu quả theo bộ sách Kết nối tri thức Tải ngay Xem slide
B308 Giúp học sinh lớp 3 học tốt ”biện pháp tu từ so sánh” trong phân môn Luyện từ và câu theo bộ sách Kết nối tri thức Tải ngay Xem slide
B309 Một số biện pháp khắc phục tình trạng viết sai chính tả cho học sinh lớp 3 theo bộ sách Kết nối tri thức Tải ngay Xem slide
B311 Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 3 nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay
B320 Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh Đề tài cho học sinh lớp 3 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay
B323 Một số biện pháp tổ chức hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm trong giờ dạy Đạo đức lớp 3 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay
B317 Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng học môn âm nhạc lớp 3 hiệu quả đối với các em dân tộc thiểu số (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B312 Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 3 thông qua giảng dạy môn tự nhiên và xã hội (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay

Mẫu skkn lớp 3 môn tiếng Anh sách Global

Đề tài Tải ngay
B324 Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3 ( Sách Thí điểm hệ 10 năm) Tải ngay

Mẫu skkn lớp 3 môn tiếng Anh sách Thí Điểm

Đề tài Tải ngay
B332 Nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 thông qua việc dạy từ vựng (Bộ sách Thí điểm) Tải ngay
B326 Một số phương pháp nâng cao hiệu quả dạy từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 (Bộ sách Thí điểm) Tải ngay

4.4. SKKN lớp 4 Bộ sách mới CÓ POWERPOINT (SLIDE)

Tổng hợp các mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 theo chương trình và bộ sách mới như bộ sách Chân trời sáng tạo, sách Cánh Diều, sách Kết nối tri thức và cuộc sống MỚI NHẤT 2023

Mẫu Skkn lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề tài Tải ngay Slide
B404 Biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn môn Toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) Tải ngay Xem slide
B405 SKKN Biện pháp phát huy tinh thần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) Tải ngay Xem slide
B413 Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 4 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
B414 Một số biện pháp cải thiện và nâng cao chất lượng học tập phân môn Luyện từ và câu Tiếng Việt lớp 4 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide
B428 Biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Đạo đức nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh lớp 4 (KNTT) Tải ngay Xem slide
B452 Lồng ghép rèn kĩ năng sống cho học sinh bằng việc thiết kế sáng tạo bài giảng điện tử sinh động môn Khoa học lớp 4 (KNTT) Tải ngay Xem slide
B453 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học lớp 4 (KNTT) Tải ngay Xem slide
B458 Biện pháp nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập Lịch sử cho học sinh lớp 4 (KNTT) Tải ngay Xem slide
B459 Biện pháp phát huy sự tích cực của học sinh trong học tập phân môn Địa lí 4 (KNTT) Tải ngay Xem slide
B446 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giảng dạy môn Mỹ thuật lớp 4 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay Xem slide

Mẫu Skkn lớp 4 Bộ sách Chân trời sáng tạo

Đề tài Tải ngay Slide
B407 SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập nhằm nâng cao khả năng giải các dạng toán cho học sinh lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
B416 Biện pháp cải thiện và nâng cao chất lượng kỹ năng đọc cho học sinh qua hoạt động Đọc môn Tiếng Việt lớp 4 (Bộ sách Chân rời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
B430 Một số biện pháp nhằm cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả học tập môn Đạo đức lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
B448 SKKN Biện pháp cải thiện và nâng cao kỹ năng xé, cắt, dán môn Mỹ thuật cho học sinh lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay Xem slide
B454 Biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy học chủ đề “Vật chất” và “Năng lượng” môn Khoa học lớp 4 (CTST) Tải ngay Xem slide
B455 Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực cho học sinh trong học tập môn Khoa học lớp 4 (CTST) Tải ngay Xem slide
B460 Biện pháp phát huy tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch Sử lớp 4 (CTST) Tải ngay Xem slide
B461 Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Địa lý nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 (CTST) Tải ngay Xem slide

Mẫu Skkn lớp 4 Bộ sách Cánh Diều

Đề tài Tải ngay Slide
B417 Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua công tác giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 4 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
B419 Biện pháp rèn luyện và nâng cao kỹ năng viết bài văn tả cây cối cho học sinh lớp 4 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
B420 Biện pháp nâng cao chất lượng học tập phân môn Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4 thông trò chơi học tập (Bộ sách Cánh Diều) Tải ngay Xem slide
B432 Biện pháp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua công tác giảng dạy môn Đạo đức (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay Xem slide
B456 Biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 học môn Khoa học (CD) Tải ngay Xem slide
B462 Tổ chức trò chơi giúp học sinh học tốt môn Lịch sử và Địa lí tại lớp 4 (CD) Tải ngay Xem slide

Mẫu skkn lớp 4 môn tiếng Anh sách Global

Đề tài Tải ngay Slide
B422 Vận dụng hiệu trò chơi học tập nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 4 (GLOBAL) Tải ngay Xem slide
B423 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy từ vựng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 (GLOBAL) Tải ngay Xem slide

Mẫu skkn lớp 4 môn tiếng Anh sách thí điểm

Tên đề tài Tải ngay Slide
B401 Một số kinh nghiệm dạy từ vựng trong môn tiếng anh cho học sinh lớp 4 (Bộ sách thí điểm) Tải ngay Xem slide
B403 Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng Anh (Bộ sách Thí điểm) Tải ngay Xem slide
B402 Biện pháp xây dựng hứng thú học tập môn học Tiếng anh đối với học sinh khối lớp 4 Tải ngay Xem slide

4.5. Mẫu skkn lớp 5 môn tiếng Anh sách thí điểm

Đề tài Tải ngay
B501 Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học tiếng anh lớp 5 (Sách thí điểm hệ 10 năm) Tải ngay
B502 Biện pháp phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (Bộ sách Thí điểm) Tải ngay
B503 SKKN Biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học tiếng Anh lớp 5 (Bộ sách Thí điểm) Tải ngay

5. Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 1

Lớp 1 là lớp đầu tiên trong bậc học tiểu học, có vai trò quan trọng giúp các em định hình phong cách học tập, niềm đam mê tri thức cũng như thói quen rèn luyện hằng ngày. Dưới đây là 20 sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 hay và đặc sắc nhất.

sang kien kinh nghiem tieu hoc 2 1
Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 1

Các tên đề tài được liệt kê dưới đây là các sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 1 trải dài trên các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội và về công tác chủ nhiệm. Mời thầy cô cùng tham khảo.

MÃ SKKN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
SKKN_0725 SKKN Một số biện pháp rèn Kĩ năng Nói cho học sinh lớp 1A, trường Tiểu học Vạn Xuân, huyện Thường Xuân Tải ngay
SKKN_0726 SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp Một qua môn Tiếng Việt Tải ngay
SKKN_0728 SKKN Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1 Tải ngay
SKKN_0729 Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế và chỉ đạo tổ chức thực hiện trò chơi toán học lớp 1 – Mạch số học – góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn toán tại trường tiểu học Đông Vệ 2 Tải ngay
SKKN_0730 SKKN Phương pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Toán lớp 1 Tải ngay
SKKN_0731 SKKN Một số trò chơi toán học nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 1 Tải ngay
SKKN_0733 SKKN Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hứng thú học Toán cho học sinh lớp 1 thông qua các trò chơi học tập Tải ngay
SKKN_0704 Sáng kiến kinh nghiệm Nghiên cứu một số biện pháp dạy kĩ năng sống trong dạy học môn đạo đức lớp 1 Tải ngay
SKKN_0705 Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Đạo đức lớp 1 Tải ngay
SKKN_0706 SKKN Một số kinh nghiệm dạy học vần cho học sinh lớp 1 Tải ngay
SKKN_0707 SKKN Ứng dụng CNTT vào dạy vần mới và rèn kĩ năng đọc hiểu từ ứng dụng trong dạy Học vần lớp 1 Tải ngay
SKKN_0702 SKKN Dạy các bài Đạo đức lớp 1 thông qua các trò chơi” Tải ngay
SKKN_0703 SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Đạo đức ở lớp 1 Tải ngay
SKKN_0711 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một viết đúng chính tả Tải ngay
B4T SKKN
Dịch vụ kiểm tra đạo văn của Best4Team

6. Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 2

Phần hai của bài viết giới thiệu với các thầy cô 20 tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học (skkn tiểu học) thuộc chùm các sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 2.

sang kien kinh nghiem tieu hoc 3 1
Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 2

Nội dung của các đề tài được giới thiệu trong phần này chủ yếu thuộc các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tập Việt và một số tên sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm, mời thầy cô cùng tham đọc.

MÃ SKKN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
SKKN_08091 SKKN Một số biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ học sinh lớp hai Tìm thành phần chưa biết trong phép tính Tải ngay
SKKN_08092 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 giải toán có lời văn Tải ngay
SKKN_08093 SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học các bảng nhân và bảng chia ở lớp 2 Tải ngay
SKKN_08094 Sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 2 giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng Tải ngay
SKKN_08036 SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng học phân môn tập làm văn của học sinh lớp 2 Tải ngay
SKKN_08040 SKKN Một số biện pháp nâng cao khả năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 2 Tải ngay
SKKN_08042 SKKN Kinh nghiệm vận dụng Phương pháp trò chơi học tập trong dạy học Luyện từ và câu lớp 2 Tải ngay
SKKN_08043 SKKN Một số giải pháp để hướng dẫn học sinh lớp 2 viết đoạn văn ngắn Tải ngay
SKKN_08046 SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong dạy luyện từ và câu nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 2 Tải ngay
SKKN_08063 Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh lớp 2 Tải ngay
SKKN_08066 Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 Tải ngay
SKKN_08070 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp luyện đọc cho học sinh lớp 2 Tải ngay
SKKN_08064 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 2 Tải ngay
SKKN_08072 Một số kinh nghiệm về việc rèn chữ viết đẹp cho học sinh lớp 2 trong giờ tập viết và chính tả Tải ngay
SKKN_08078 Sáng kiến kinh nghiệm Một số kĩ năng rèn chữ viết cho học sinh lớp 2 Tải ngay
SKKN_08041 SKKN Hướng dẫn viết đúng chính tả cho học sinh lớp 2 Tải ngay
SKKN_08080 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 viết đúng chính tả Tải ngay
SKKN_08137 Sáng kiến kinh nghiệm Giảng dạy môn chính tả lớp 2 Tải ngay

Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai đang gặp khó khăn trong quá trình viết sáng kiến kinh nghiệm cho tất cả các chủ đề. Để nhận được sự tư vấn, báo giá dịch vụ thuê viết sáng kiến kinh nghiệm và hỗ trợ thông tin một cách nhanh chóng nhất, bạn có thể liên hệ cho Best4Team theo số hotline 0915521220 hoặc gửi thư về địa chỉ email best4team.com@gmail.com.

7.  Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 3

Mời quý thầy cô cùng điểm qua 20 tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 sẽ được giới thiệu trong phần này. Thầy cô có thể tìm thấy trong phần này, các sáng kiến kinh nghiệm tiểu học mới nhất thuộc môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội và một số đề tài về công tác chủ nhiệm. 

sang kien kinh nghiem tieu hoc 4 1
Mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 3

Các đề tài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học dưới đây, chủ yếu tập trung vào phát huy tính tích cực của học sinh và niềm yêu thích với môn học. Ngoài ra, còn có một số sáng kiến kinh nghiệm tiểu học đạt giải cấp tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

MÃ SKKN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
SKKN_09091 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi học tập làm văn Tải ngay
SKKN_09092 Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp dạy Tập làm văn lớp 3 Tải ngay
SKKN_09093 SKKN Một số biện pháp trong rèn kĩ năng viết đoạn văn kể, tả ngắn cho học sinh lớp 3 Tải ngay
SKKN_09095 SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học Tập làm văn lớp 3 Tải ngay
SKKN_09096 SKKN Thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong giờ toán lớp 3 Tải ngay
SKKN_09097 SKKN Một số kinh nghiệm giúp các em học sinh lớp 3 giải tốt bài toán liên quan đến rút về đơn vị Tải ngay
SKKN_09098 SKKN Vấn đề giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành khắc phục khó khăn khi thực hành 2 phép tính nhân, chia trong bảng cho học sinh lớp 3 Tải ngay
SKKN_09100 SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi để nâng cao hiệu quả dạy và học Toán lớp 3 Tải ngay
SKKN_09077 SKKN Một số biện pháp vận dụng bản đồ tư duy vào dạy kiểu bài Kể, nói, viết theo chủ đề ở phân môn Tập làm văn lớp 3 Tải ngay
SKKN_09078 SKKN Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc ở lớp Ba Tải ngay
SKKN_09079 SKKN Một vài biện pháp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 3 Tải ngay
SKKN_09035 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn chính tả lớp 3 Tải ngay
SKKN_09036 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 khắc phục lỗi âm đầu, dấu thanh trong phân môn chính tả Tải ngay
SKKN_09051 SKKN Các biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 3 qua phân môn Luyện từ và câu Tải ngay
SKKN_09053 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt dạng bài tập tìm hình ảnh so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3 Tải ngay

Tham khảo ngay chi tiết và đầy đủ hơn các mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 tâm huyết!

8. Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 4

20 tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 4 được giới thiệu trong phần này thuộc các môn: Toán, Tập làm văn, Lịch sử, Địa lý mời quý thầy cô cùng tham khảo. 

Mỗi đề tài nghiên cứu được nhắc đến trong phần này nhằm giải quyết các vấn đề thường gặp trong quá trình giảng dạy và nâng cao sự tích cực, chủ động của học sinh.

sang kien kinh nghiem tieu hoc 5 1
Mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 4
MÃ SKKN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
SKKN_1073 SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4 Tải ngay
SKKN_1074 SKKN Một số biện pháp Nâng cao chất lượng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4 Tải ngay
SKKN_1075 SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng làm văn miêu tả con vật cho học sinh lớp 4 Tải ngay
SKKN_1076 SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốn Tải ngay
SKKN_1077 Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kĩ năng viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4 Tải ngay
SKKN_1078 SKKN Một số biện pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Toán lớp 4 Tải ngay
SKKN_1079 SKKN Rèn kỹ năng tư duy cho học sinh lớp 4 thông qua dạy Toán điển hình Tải ngay
SKKN_1081 SKKN Rèn kĩ năng giải một số dạng toán bằng sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh lớp 4 Tải ngay
SKKN_1082 SKKN Rèn kĩ năng giải một số dạng toán bằng sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh khối 4 Tải ngay
SKKN_1032 SKKN Một vài biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết trong giờ chính tả lớp 4 Tải ngay
SKKN_1033 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 trường Tiểu học Nga Yên chữa lỗi sai trong câu văn, đoạn văn Tải ngay
SKKN_1034 SKKN Chỉ đạo dạy học chủ đề “Vật chất và năng lượng” môn Khoa học lớp 4 Tải ngay
SKKN_1048 SKKN Một số kinh nghiệm dạy phân môn Địa lí lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Tải ngay
SKKN_1049 SKKN Một số biện pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng phân môn Lịch sử lớp 4 Tải ngay
SKKN_1050 SKKN Một số kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học phân môn luyện từ và câu lớp 4 Tải ngay
SKKN_1051 SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng sử dụng vốn từ và câu cho học sinh bằng xây dựng trò chơi “Tích truyện dân gian” trong dạy học Tiếng Việt lớp 4 Tải ngay
SKKN_1063 SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 4 Tải ngay
SKKN_1064 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 4 trong giờ tập đọc Tải ngay

Để có cái nhìn chi tiết hơn về nội dung và chi tiết về nội dung này, quý thầy cô có thể tham khảo các mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 4

9.  Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 5

Trong phần này, mời quý thầy cô cùng tham khảo thêm 20 tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 5 độc đáo, đặc sắc và tâm huyết. 

sang kien kinh nghiem tieu hoc 6 1
Mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 5

Những sáng kiến kinh nghiệm tiểu học này thuộc các môn Toán, Tập làm văn, Lịch sử và Địa lý. Đây đề là những tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm mới nhất, độc đáo và ấn tượng. 

MÃ SKKN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
SKKN_11112 SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng làm bài văn tả người cho học sinh lớp 5 Tải ngay
SKKN_11113 SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy tập làm văn tả người cho học sinh lớp 5 Tải ngay
SKKN_11114 SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh Tải ngay
SKKN_11115 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn miêu tả Tải ngay
SKKN_11116 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt thể loại văn tả cảnh Tải ngay
SKKN_11117 SKKN Sáu giải pháp giúp học sinh lớp 5 rèn kĩ năng giải toán có nội dung hình học Tải ngay
SKKN_11118 SKKN Sáu giải pháp nâng cao hiệu quả tham gia Olympic môn Toán cấp huyện cho học sinh lớp 5A Tải ngay
SKKN_11119 SKKN Lập đề cương chi tiết ôn tập môn toán để nâng cao chất lượng phụ đạo học sinh Lớp 5A 1 chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng Tải ngay
SKKN_11120 SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh ghi nhớ một số mảng kiến thức trong môn Toán lớp 5 Tải ngay
SKKN_11064 SKKN Sử dụng một số trò chơi có hiệu quả trong dạy học Địa lí lớp 5 Tải ngay
SKKN_11065 SKKN Nâng cao hiệu quả học tập của học sinh đối với môn Địa lí lớp 5 qua Sử dụng có hiệu quả một số trò chơi học tập Tải ngay
SKKN_11066 SKKN Vận dụng phương pháp “ bàn tay nặn bột” vào dạy môn Khoa học lớp 5 Tải ngay
SKKN_11067 SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Khoa học lớp 5 Tải ngay
SKKN_11078 SKKN Một số kinh nghiệm về Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – Học phân môn Lịch sử Tải ngay
SKKN_11079 SKKN Thiết kế một số trò chơi học tập môn Lịch sử lớp 5 Tải ngay
SKKN_11080 SKKN Năm giải pháp giúp học sinh Lớp 5A học tốt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa; phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa Tải ngay
SKKN_11081 SKKN Một số kinh nghiệm dạy học giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa Tải ngay
SKKN_11089 SKKN Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc ở lớp 5 Tải ngay
SKKN_11090 SKKN Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 5 Tải ngay

Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết hơn các mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 trên tất cả các môn và lĩnh vực.

10. Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học theo các môn

Bổ sung thêm cho các chủ đề trên, phần cuối cùng của bài viết này xin gửi đến các thầy cô 30 sáng kiến kinh nghiệm theo từng môn học nhất định. 

10.1. Sáng kiến kinh nghiệm môn tin học tiểu học

Đầu tiên, 5 sáng kiến kinh nghiệm môn tin học tiểu học dưới đây sẽ được giới thiệu đến các thầy cô. Những đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn tin học tiểu học này hỗ trợ nâng cao một số kỹ năng của học sinh khi học môn tin học. 

MÃ SKKN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
SKKN_1901 Ứng dụng CTTT vào dạy phân môn kể chuyện nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 Tải ngay
SKKN_1902 Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao hiệu quả dạy học môn Tự nhiên & Xã hội lớp 3 Tải ngay
SKKN_1903 Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác kênh hình vào dạy học phân môn địa lí ở lớp 4 Tải ngay
SKKN_1904 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử lớp 5 Tải ngay
SKKN_1905 KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ VÀ DẠY HỌC Tải ngay

10.2. Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục tiểu học

sang kien kinh nghiem tieu hoc 7 1
Mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm thể dục tiểu học

5 sáng kiến kinh nghiệm tiểu học mới nhất môn thể dục dưới đây được xây dựng dựa trên chương trình giáo dục thể chất tại bậc tiểu học. Mời quý thầy cô cùng tham khảo

MÃ SKKN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
SK1501 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh khối 5 trường TH & THCS thị trấn Quan Sơn học tốt bài thể dục phát triển chung Tải ngay
SK1502 SKKN Một số kinh nghiệm giúp hoc sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5 Tải ngay
SK1503 SKKN Áp dụng âm nhạc vào dạy học môn thể dục học sinh lớp 5 Tải ngay
SK1504 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Thể dục lớp 5 Tải ngay
SK1505 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh khối 5 học bài thể dục phát triển chung đạt kết quả cao Tải ngay

10.3. Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc tiểu học 

Trong phần này, xin mời quý thầy cô cùng tham khảo 5 tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học môn âm nhạc. Những đề tài này giúp các em nâng cao sự yêu thích với môn học và phát huy khả năng của mỗi cá nhân.

MÃ SKKN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
SK1302 SKKN Một vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số Tải ngay
SK1303 Ứng dụng một số trò chơi vào tiết ôn tập môn Âm nhạc lớp 4 Tải ngay
SK1304 Một số phương pháp giúp học sinh học tốt môn Âm nhạc lớp 4 Tải ngay
SK1305 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4- 5 Tải ngay
SK1306 Một số biện pháp tạo hứng thú học môn Âm nhạc cho học sinh Lớp 5 Tải ngay

10.4. Sáng kiến kinh nghiệm môn mĩ thuật tiểu học

Khám phá 5 sáng kiến kinh nghiệm tiểu học mới nhất môn mĩ thuật độc đáo và ấn tượng dưới đây. Các đề tài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học môn mĩ thuật này giúp phát huy khả năng hội họa và sức sáng tạo của học sinh.

  1. Một số giải pháp giúp học sinh phát triển khả năng sáng tạo và tự duy hội họa.
  2. Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi trong hoạt động dạy – học Mĩ thuật ở trường tiểu học 
  3. Ứng dụng công nghệ thông tin giúp học sinh phát huy tính sáng tạo trong giảng dạy môn mĩ thuật tiểu học
  4. Một số phương pháp vẽ tranh mới giúp học sinh hứng thú hơn với môn học.
  5. Một số phương pháp giúp học sinh phát triển tư duy về ánh sáng khi vẽ tranh tĩnh vật.

10.5.  Sáng kiến kinh nghiệm môn rèn chữ viết tiểu học

sang kien kinh nghiem tieu hoc 8 1
Mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm rèn chữ viết

Giới thiệu với các thầy cô 5 sáng kiến kinh nghiệm tiểu học môn rèn chữ viết ấn tượng. Môn rèn chữ viết là một môn học có tầm quan trọng cao trong bậc tiểu học. Những đề tài skkn tiểu học dưới đây tập trung giúp học sinh phát hiện lỗi sai và xây dựng thói quen viết đúng.

MÃ SKKN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
SKKN_0720 SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Tập viết lớp 1 ở Trường Tiểu học Yên Phong Tải ngay
SKKN_0721 SKKN Một số biện pháp giúp học sinh viết chữ đẹp – Giữ vở sạch lớp 1C trường TH & THCS Thị trấn Quan Sơn – Quan Sơn – Thanh Hóa Tải ngay
SKKN_0722 Một số biện pháp giúp học sinh giữ vở sạch – viết chữ đẹp ở lớp 1 Tải ngay
SKKN_08052 Một số biện pháp rèn kĩ năng nói và viết cho học sinh lớp 2 Tải ngay
SKKN_08138 Sáng kiến kinh nghiệm Rèn tập viết cho học sinh Lớp 2 Tải ngay

10.6. Sáng kiến kinh nghiệm tiếng anh tiểu học

5 sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh dưới đây là những SKKN tiểu học đặc sắc, giúp các em phát huy vốn từ xây dựng khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh, giúp các em xây dựng sự đam mê với môn học này.

MÃ SKKN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
SKKN_1201 Bước đầu xây dựng hứng thú học tập môn học Tiếng anh đối với học sinh khối lớp 3 Tải ngay
SKKN_1202 Một số biện pháp gây hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học Tải ngay
SKKN_1203 Một số trò chơi giúp học sinh tiểu học học tốt môn Tiếng Anh Tải ngay
SKKN_1204 Phương pháp gây hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học qua các bài hát ngắn Tải ngay
SKKN_1206 Một số kinh nghiệm dạy từ vựng trong môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 Tải ngay

Thầy cô có thể tham khảo đầy đủ các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh tiểu học đa dạng và đầy sáng tạo.

Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã tham khảo và theo dõi các đề tài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học mới nhất được giới thiệu trong bài viết trên. Mong rằng, các sáng kiến kinh nghiệm này sẽ giúp ích được cho quý thầy cô trong công cuộc trồng người.

Để được tư vấn chi tiết hơn về các tải hoặc các vấn đề về sáng kiến kinh nghiệm, thầy cô có thể liên hệ trực tiếp với Best4team qua số điện thoại: 0915 521 220 hoặc email best4team@gmail.com

5/5 (1 Review)
Trần Khánh Ngân
Trần Khánh Ngân
Tôi là Trần Khánh Ngân trưởng phòng nội dung tại Công ty Best4Team. Công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website Best4Team.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.
guest
8 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
NGUYỄN TIẾN THÀNH
NGUYỄN TIẾN THÀNH
1 year ago

tôi muốn tài liệu skkn áp dụng trò chơi vào dạy môn mĩ thuật ở tiểu học

Thái Trinh
Thái Trinh
1 year ago

Tôi muốn tham khảo tài liệu skkn tiểu học môn âm nhạc bậc tiểu học. Xin cảm ơn

Anonymous
Anonymous
1 year ago

có sáng kiến mỹ thuật 1,2,3,4,5 mới nhất ko

PHÙNG CHÍ LINH
PHÙNG CHÍ LINH
1 year ago

có sáng kiến mỹ thuật 1,2,3,4,5 mới nhất ko

Best4Team
Admin
Best4Team
1 year ago

Anh tham khảo các mẫu skkn mỹ thuật ở đây nhé https://best4team.com/skkn/sang-kien-kinh-nghiem-mon-mi-thuat-tieu-hoc/

Nguyen Thi My
Nguyen Thi My
1 year ago

tôi muốn tham khảo sáng kiến mới nhất lớp 3 tin học

lethinh
lethinh
1 year ago

Lồng ghép giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học ở tiểu học.

Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo
1 year ago

Tôi muốn có SKKN của Quản lý

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

  • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
  • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
  • Quy trình làm việc an toàn Hỗ Trợ Viết Báo Cáo

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.