Những đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử thpt là kho tàng chứa đựng các phương pháp học tập môn lịch sử giúp cho việc học tập và giảng dạy môn học này trở nên hiệu quả, dễ dàng hơn. Trong bài viết này, Best4Team xin chia sẻ đến bạn đọc những sáng kiến kinh nghiệm lịch sử thpt.

sang kien kinh nghiem lich su thpt 1
Mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử thpt
Mục lục ẩn

1. MẪU SKKN MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem thử
E155 Sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động Luyện tập nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trong dạy học Lịch sử 10 – Bộ Cánh diều demo E155.pdf
E156 Phát huy lợi thế địa phương trong dạy học các bài thực hành Lịch sử 10 nhằm phát triển phẩm chất năng lực và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT – Bộ Cánh diều demo E156.pdf
E157 Biện pháp giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá cho học sinh THPT trong dạy học lịch sử trên địa bàn huyện Diễn Châu – Nghệ An – Bộ Cánh diều demo E157.pdf
E158 Khai thác các di sản Việt Nam được UNESCO công nhận vào giảng dạy lịch sử lớp 10 nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh – Bộ Cánh diều demo E158.pdf
E159 Tổ chức dạy học phân hóa chủ đề “Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858) – Bộ Cánh diều demo E159.pdf
E160 Vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực để nâng cao hiệu quả tiết dạy thực hành Lịch sử 10 – Bộ Cánh diều demo E160.pdf
E161 Ứng dụng công nghệ thông tin và một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học bài “Thực hành Văn minh Phương Đông thời Cổ – Trung đại” Lịch sử lớp 10 ( Bộ Cánh diều) theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh demo E161.pdf
E162 Một số hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử 10 nhằm phát triển phẩm chât, năng lực cho HS THPT – Bộ Cánh diều demo E162.pdf
E163 Hướng dẫn học sinh xây dựng và sử dụng poster trong dạy học chuyên đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam” lớp 10 THPT – Sách Kết nối tri thức demo E163.pdf
E164 PDF – Phát triển kỹ năng sống cho học sinh trường trung học phổ thông Nghi Lộc 5 bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn Lịch sử qua bài 8 “Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại” (Lịch sử 10 – Sách Kết nối tri thức). demo E164.pdf
E165 Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh thông qua thực hành Lịch Sử 10- CTGDPT 2018 – Sách Kết nối tri thức demo E165.pdf
E166 Sử dụng kỹ thuật 5W1H trong dạy học Chủ đề 6 “Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)” nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh (Lịch sử lớp 10 – Sách Kết nối tri thức) demo E166.pdf

2. MẪU SKKN MÔN LỊCH SỬ LỚP 11, 12 MỚI NHẤT NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem thử
K157 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệp môn Lịch sử tại trường THPT demo K157.pdf
K158 Đa dạng hóa hình thức hoạt động luyện tập để tạo hứng thú học tập cho học sinh trong tiết dạy học Lịch sử tại trường THPT demo K158.pdf
K159 Sử dụng câu hỏi , bài tập phát triển năng lực phần Lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn từ năm 1930 – 1945 , cho học sinh trường THPT demo K159.pdf
K160 Phát triển năng lực tự học và hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử cho học sinh qua tổ chức dạy học bài 17 “Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946” (lớp 12) theo mô hình lớp học đảo ngược với sự hỗ trợ của công cụ trực tuyến Padlet demo K160.pdf
K161 Kết hợp một số giải pháp tạo sự hứng thú giúp học sinh học tốt môn Lịch sử 12 demo K161.pdf
K162 Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược vào việc giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919- 1954 trong chương trình Lịch sử 12 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh demo K162.pdf
K163 Phát triển năng lực, phẩm chất người học trong hoạt động luyện tập phần Lịch sử thế giới hiện đại 1945-2000-Lịch sử lớp12 thông qua một số kĩ thuật dạy học tích cực demo K163.pdf
Để hỗ trợ các giáo viên áp dụng phương pháp sáng tạo và hoạt động thực tế, tạo ra môi trường học tập phong phú, hỗ trợ sự phát triển toàn diện cho các em học sinh, Best4team đã tổng hợp và gửi đến quý thầy cô các mẫu sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT mới nhất. Các thầy cô hãy tham khảo ngay nhé!

3. Sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử lớp 10

Những sáng kiến kinh nghiệm lịch sử thpt lớp 10 có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục. Qua đó, các thầy cô đã đề xuất những phương pháp mới giúp học sinh nắm vững những kiến thức lịch sử của dân tộc và thế giới.

3.1. Giáo dục tư tưởng, kĩ năng sống cho học sinh lớp 10

Tên đề tài: ‘‘Giáo dục tư tưởng, kĩ năng sống cho học sinh qua chủ đề Văn hóa Việt Nam thời phong kiến bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo’’.

 • Mã số tài liệu: SKKN H180
 • Mục đích nghiên cứu: Làm rõ về những phương pháp dạy học thích hợp, hiệu quả nhằm giúp học sinh thấy được trách nhiệm của bản thân mình trong việc chung tay góp phần gìn giữ, xây dựng một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

3.2. Dạy học những giá trị văn hóa truyền thống môn lịch sử 10

Tên đề tài: : ‘‘Góp phần bảo tồn, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa thông qua dạy học dự án phần Lịch sử lớp 10 – THPT”

 • Mã số tài liệu: SKKN H183
 • Mục đích nghiên cứu: Sử dụng PPDH theo dự án để giảng dạy trong Chương trình Lịch sử 10 THPT nhằm góp phần bảo tồn, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đồng thời nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10 trường THPT.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

3.3. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc môn lịch sử lớp 10

Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc môn lịch sử lớp 10
Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc môn lịch sử lớp 10

Tên đề tài: “Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc từ X-XV” ở lớp 10 chương trình chuẩn”

 • Mã số tài liệu: SKKN H185
 • Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học giúp các em yêu thích hơn môn học lịch sử, yêu thích tìm hiểu văn hóa của dân tộc.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

3.4. Sử dụng hình vẽ, mô hình trực quan trong giảng dạy môn lịch sử lớp 10

Tên đề tài: “Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh sử dụng hình vẽ, mô hình trực quan khi học phần văn hóa cổ đại phương Đông và phương Tây, Lịch sử 10”.

 • Mã số tài liệu: SKKN H186
 • Mục đích nghiên cứu: Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử THPT đưa ra các giải pháp sử dụng hình vẽ, mô hình trực quan khi học phần văn hóa cổ đại phương Đông và phương Tây này kích thích tư duy và tạo hứng thú học tập cho học sinh đồng thời các em sẽ hiểu bài và nhớ bài lâu hơn.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

B4T SKKN
Dịch vụ kiểm tra đạo văn của Best4Team

3.5. Sử dụng đồ dùng trực quan quy ước môn lịch sử 10

Tên đề tài: “Sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử 10 theo hướng phát triển năng lực người học.”

 • Mã số tài liệu: SKKN H188
 • Mục đích nghiên cứu: Việc sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong kiểm tra đánh giá sẽ làm cho học sinh dễ hình dung lại kiến thức đã học đồng thời cũng giúp các em hoàn thiện các kĩ năng như: đọc bản đồ, quan sát lược đồ, đọc bảng số liệu, kĩ năng phân tích…Tạo hứng thú cho học sinh khi làm bài kiểm tra đánh giá.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm các mẫu skkn lịch sử lớp 10 2022 sau:

Tên đề tài Link Tải
H180 Giáo dục tư tưởng, kĩ năng sống cho học sinh qua chủ đề Văn hóa Việt Nam thời phong kiến bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo (SGK 10 ban cơ bản) Tải ngay
H181 Tổ chức hoạt động trải nghiệm làng nghề và nghề truyền thống nhằm định hướng bảo tồn và phát triển nghề truyền thống cho học sinh dân tộc miền núi trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 10 từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX ở trường THPT Tải ngay
H182 Vận dụng hoạt động trải nghiệm sáng tạo kết hợp sơ đồ tư duy vào dạy bài “Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam” – Lịch sử 10, ban cơ bản – nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho HS Tải ngay
H183 Góp phần bảo tồn, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa thông qua dạy học dự án phần Lịch sử lớp 10 – THPT Tải ngay
H184 Sử dụng một số tranh biếm họa trong dạy học chương : Các cuộc cách mạng tư sản ( từ giữa thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XVIII ) ( Lịch sử lớp 10 THPT) nhằm nâng cao hứng thú học tập lịch sử cho học sinh Tải ngay
H185 Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc từ X-XV” ở lớp 10 chương trình chuẩn Tải ngay
H186 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh sử dụng hình vẽ, mô hình trực quan khi học phần văn hóa cổ đại phương Đông và Phương Tây, Lịch sử 10 Tải ngay
H187 Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Mù Cang Chải Tải ngay
H188 Sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử 10 theo hướng phát triển năng lực người học. Tải ngay
H189 Sử dụng phương pháp kể chuyện nhằm nâng cao chất lượng giờ học lịch sử cho học sinh lớp 10 tại trường Trung học phổ thông Mai Sơn Tải ngay

Bạn có thể xem thêm hơn 100 mẫu về đề tài sáng kiến kinh nghiệm THPT của tất cả các môn học mà Best4Team tổng hợp được.

4. Sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử lớp 11

sang kien kinh nghiem lich su thpt 3
Sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử lớp 11

Trong những năm gần đây, đảm bảo chất lượng học tập môn lịch sử bậc THPT luôn là vấn đề được quan tâm, việc nâng cao chất lượng học tập bộ qua các sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử  lớp 11 là một việc làm cần thiết. 

4.1. Đổi mới cách thức dạy học môn lịch sử lớp 11

Tên đề tài: “Đổi mới dạy học lịch sử địa phương lớp 11. Tìm hiểu khởi nghĩa Ba Đình”

 • Mã số tài liệu: SKKN H190
 • Mục đích nghiên cứu: Sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử THPT sẽ hình thành cho các em nhân cách, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của quê hương mình và có ý thức học tập, rèn luyện để vươn lên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

4.2. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 11

Tên đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cho học sinh lớp 11”

 • Mã số tài liệu: SKKN H191
 • Mục đích nghiên cứu: Nhằm giúp cho giáo viên giảng dạy môn lịch sử ở trường THPT một số sáng kiến riêng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 11.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

4.3. Biện pháp nhằm khắc sâu nhân vật lịch sử trong phần Lịch sử 11

Biện pháp nhằm khắc sâu nhân vật lịch sử trong phần Lịch sử 11
Biện pháp nhằm khắc sâu nhân vật lịch sử trong phần Lịch sử 11

Tên đề tài: “SKKN Một số biện pháp nhằm khắc sâu nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phần Lịch sử Việt Nam lớp 11 – THPT”.

 • Mã số tài liệu: SKKN H192
 • Mục đích nghiên cứu: Giúp học sinh nắm được lượng thông tin, kiến thức cơ bản của bài học. Khắc sâu kiến thức về nhân vật lịch sử cũng như tạo hứng thú học tập cho các em hơn.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

4.4. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn lịch sử 11

Tên đề tài: SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy và học bài 21, Lịch sử lớp 11: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

 • Mã số tài liệu: SKKN H193
 • Mục đích nghiên cứu: Học tập bằng sơ đồ tư duy sẽ giúp các em nắm tri thức một cách có hệ thống, dễ nhớ, hình thành cho học sinh tư duy mạch lạc, hiểu vấn đề một cách khoa học, sâu sắc. Học sinh phát huy tính tích cực trong học tập.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm các mẫu skkn lịch sử lớp 11 năm 2022 sau:

Tên đề tài Link Tải
H190 Đổi mới dạy học lịch sử địa phương lớp 11. Tìm hiểu khởi nghĩa Ba Đình Tải ngay
H191 Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cho học sinh lớp 11 Tải ngay
H192 SKKN Một số biện pháp nhằm khắc sâu nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phần Lịch sử Việt Nam lớp 11 – THPT Tải ngay
H193 SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy và học bài 21, Lịch sử lớp 11: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX Tải ngay
Không chỉ đưa đến các bài sáng kiến về môn Lịch sử, Best4team cũng cung cấp cho bạn miễn phí bộ Sáng Kiến Kinh Nghiệm Công Nghệ THPT với nhiều tài liệu chi tiết, kiến thức mới mẻ và độc lạ. Các thầy cô hãy tham khảo ngay nhé!

5. Sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử lớp 12

5 sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử lớp 12 dưới đây đều là những đề tài đã đạt giải trong các cuộc thi và nhận được sự công nhận từ hội đồng chấm bài. 

sang kien kinh nghiem lich su thpt 5
Sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử lớp 12

5.1. Phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn lịch sử 12

Tên đề tài: “Sử dụng phim tài liệu nhằm phát triển năng lực học sinh trong dạy học chương IV Lịch Sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 – lớp 12 THPT”

 • Mã số tài liệu: SKKN H194
 • Mục đích nghiên cứu: Phát triển thêm về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên và góp phần nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử ở trường Phổ thông.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

5.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả bài thi THPT môn lịch sử 12

Tên đề tài: “Nâng cao hiệu quả bài thi THPT môn lịch sử 12 bằng đổi mới phương pháp hướng dẫn ôn luyện”

 • Mã số tài liệu: SKKN H195
 • Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các phương pháp, kĩ thuật để nâng cao hiệu quả bài thi THPT môn Lịch sử 12. Tổ chức thực nghiệm đánh giá hiệu quả của các phương pháp, kĩ thuật ôn thi đã tiến hành.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

5.3. Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch sử lớp 12

Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch sử lớp 12
Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch sử lớp 12

Tên đề tài: “Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1975 (Lớp 12 THPT – Ban cơ bản)

 • Mã số tài liệu: SKKN H199
 • Mục đích nghiên cứu: Sử dụng tranh biếm họa để tạo động cơ học tập, thu hút sự chú ý của học sinh, giải quyết nội dung kiến thức cơ bản và để củng cố bài học và kiểm tra đánh giá.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

5.4. Phương pháp dạy học định hướng phát triển năng lực dạy học lịch sử 12

Tên đề tài: “Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề – định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII”.

 • Mã số tài liệu: SKKN H550
 • Mục đích nghiên cứu: Nhằm đưa ra các biện pháp, kỹ thuật dạy học tích cực để tạo hứng thú và sự tích cực cho học sinh trong quá trình học tập bộ môn Lịch sử cũng như đem lại hiệu quả tốt cho công tác giảng dạy lịch sử của giáo viên ở trường THPT.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Nếu bạn đang tìm kiếm tài liệu giáo dục, đặc biệt là các sáng kiến kinh nghiệm cho môn GDCD, hãy tham khảo bài viết Sáng kiến kinh nghiệm GDCD 11 từ Best4team được chọn lọc kỹ càng và đánh giá cao về chất lượng. Đây sẽ là nguồn tài liệu quý giá để các giáo viên tham khảo.

5.5. Vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học Lịch Sử 12

Tên đề tài: “Vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học Lịch Sử Lớp 12-THPT”

 • Mã số tài liệu: SKKN H197
 • Mục đích nghiên cứu: Đề tài giúp hiểu rõ thuyết đa trí tuệ và áp dụng nó vào các hoạt động, bài học nhằm để phát huy “năng lực chung” là mục tiêu mới trong chương trình phổ thông sắp được áp dụng cho THPT.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm các mẫu skkn lịch sử lớp 12 năm 2022 sau:

Tên đề tài Link Tải
H194 Sử dụng phim tài liệu nhằm phát triển năng lực học sinh trong dạy học chương IV Lịch Sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 – lớp 12 THPT Tải ngay
H195 Nâng cao hiệu quả bài thi THPT môn lịch sử 12 bằng đổi mới phương pháp hướng dẫn ôn luyện Tải ngay
H196 Vận dụng kĩ thuật “5 xin” và 321 trong giảng dạy bài 16 – Lịch sử 12, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh và đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực Tải ngay
H197 Vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học Lịch Sử Lớp 12-THPT Tải ngay
H198 Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học lịch sử để phát triển tư duy phản biện cho học sinh qua Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 (Lịch sử lớp 12 cơ bản) Tải ngay
H199 Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1975 (Lớp 12 THPT – Ban cơ bản) Tải ngay
H550 Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề – định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII Tải ngay
H551 Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1975 (Lớp 12 THPT – Ban cơ bản). Tải ngay
Đối với giáo viên đang tìm kiếm ý tưởng cho đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình, đây là một gợi ý về bộ sưu tập sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn lớp 11 xuất sắc và đạt giải cao do Best4team tổng hợp. Các thầy cô hãy tham khảo ngay nhé!

6. Mẫu SKKN lịch sử địa phương cho khối THPT

Tên đề tài Link Tải
H557 Đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử thông qua sản phẩm dự án học tập của học sinh có sử dụng chủ đề trong chương trình lịch sử địa phương Tải ngay
H558 Sáng tác tác phẩm Yên Bái ghi dấu sử thiên; Ngang trời mây đỏ thiên thơ bằng thơ lục bát nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử và Giáo dục địa phương tỉnh Yên Bái Tải ngay
H559 Sáng tác tác phẩm Yên Bái ghi dấu sử thiên; Ngang trời mây đỏ thiên thơ bằng thơ lục bát nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử và Giáo dục địa phương tỉnh Yên Bái Tải ngay
H560 Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong giảng dạy lịch sử ở trường Trung học phổ thông Trần Phú Tải ngay

7. SKKN lịch sử THPT về phát triển năng lực học sinh

Tên đề tài Link Tải
H563 Vận dụng một số nội dung trong tư tưởng Nho giáo để góp phần giáo dục đạo đức cho học sinh theo hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực ở trường trung học phổ thông Tải ngay
H564 Sử dụng tranh biếm họa nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường THPT Thác Bà Tải ngay
H565 Một số giải pháp phát huy năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh trong môn Lịch sử tại trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt Tải ngay
Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai đang gặp khó khăn trong quá trình viết sáng kiến kinh nghiệm cho tất cả các chủ đề. Để nhận được sự tư vấn, báo giá dịch vụ viết sáng kiến kinh nghiệm thuê và hỗ trợ thông tin một cách nhanh chóng nhất, bạn có thể liên hệ cho Best4Team theo số hotline 0915521220 hoặc gửi thư về địa chỉ email best4team.com@gmail.com.

8. Mẫu SKKN lịch sử THPT khác

Tên đề tài Link Tải
H561 Một số biện pháp nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệp THPT phần Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000 theo mức độ năng lực ở trường Tải ngay
H562 Một vài kinh nghiệm liên hệ giữa lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới trong ôn thi học sinh giỏi THPT môn Lịch sử giai đoạn 1919 – 1930 Tải ngay
H552 Sử dụng thơ ca, câu hát trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường THPT Tải ngay
H553 Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tạo hứng thú và nâng cao chất lượng môn Lịch sử ở trường THPT Tải ngay
H554 Một số biện pháp nâng cao hứng thú môn Lịch sử trong dạy học trực tuyến ở trường THPT Tải ngay
H555 Một số kĩ thuật dạy học để thay đổi trạng thái học tập cho học sinh qua môn Lịch sử Tải ngay
H556 Đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề – định hướng phát triển năng lực học sinh – phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII. Tải ngay

Trên thực tế giảng dạy tại hầu hết các trường THPT, giúp học sinh học tốt môn lịch sử là việc không hề dễ dàng và làm sao để kích thích, khơi gợi sự hứng thú để các em yêu thích môn Lịch sử còn khó hơn.

Bằng sự nỗ lực, cống hiến trong công tác giảng dạy và đóng góp bằng những sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử thpt, các thầy cô giáo đang từng bước đổi mới cách thức tiếp cận môn học cho học sinh.

Best4Team luôn sẵn sàng hỗ trợ những thông tin liên quan đến dịch vụ hỗ trợ viết thuê sáng kiến kinh nghiệm một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất qua số hotline: 0915.521.220 hoặc email: best4team.com@gmail.com.

Đọc thêm các mẫu đề tài SKKN khác:

5/5 (1 Review)
Trần Khánh Ngân
Trần Khánh Ngân
Tôi là Trần Khánh Ngân trưởng phòng nội dung tại Công ty Best4Team. Công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website Best4Team.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

 • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
 • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
 • Quy trình làm việc an toàn Hỗ Trợ Viết Báo Cáo

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.