Trong bài viết này, Best4team sẽ giới thiệu đến bạn đọc rất nhiều những đề tài sáng kiến kinh nghiệm THPT ấn tượng và độc đáo mà bạn không nên bỏ qua. Mỗi sáng kiến kinh nghiệm đều hướng tới phát triển các kỹ năng cần thiết cho môn học và nâng cao hứng thú của học sinh trong mỗi môn học của các khối lớp trung học phổ thông. 

sang kien kinh nghiem thpt 1 1
Mẫu sáng kiến kinh nghiệm THPT

Thầy/cô tham khảo ngay giáo án Bộ Sách Mới năm học 2023 – 2024 phục vụ cho bài SKKN tại đây:

1. MẪU SKKN THPT CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024 

1.1. MẪU SKKN MÔN VẬT LÍ CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024 

Tên Xem thử
E001 Sử dụng tình huống thực tiễn theo hướng tích cực hóa để “khởi động” một số bài học môn vật lí 10 tại trường thpt (KNTT) demo E002.pdf
E002 Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh khi học chương Động lực học – Vật lí 10 nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Vật Lí (KNTT) demo E003.pdf
E003 Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học stem chủ đề “Trái đất và bầu trời” – sách Chuyên đề Vật lý 10 (KNTT) demo E001.pdf
E004 Vận dụng mô hình 5E và kỹ năng chuyển đổi số trong dạy học chuyên đề “Trái Đất và bầu trời ” Vật Lí 10 chương trình GDPT năm 2018 (Cánh diều) demo E004.pdf
E005 Khai thác và sử dụng bộ STEM “Năng lượng tái tạo” tại phòng học stem của trường THPT (KNTT) (PDF) demo E005.pdf
E006 Tổ chức dạy học một số kiến thức chương “năng lượng – công – công suất ” vật lý 10 – gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh (KNTT) demo E006.pdf
E007 Tổ chức dạy học một số bài dạy stem nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10 thpt (KNTT) demo E007.pdf
E008 Nghiên cứu, chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm tích hợp khảo sát chuyển động cơ học dùng cảm biến khoảng cách kết nối với máy tính (KNTT) demo E008.pdf
E009 Xây dựng và thực hiện bài dạy STEM một số bài học trong chương trình Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh THPT (KNTT) demo E009.pdf
E010 Dạy học dự án trong chuyên đề: Vật lí trong một số ngành nghề – chuyên đề học tập, Vật lí 10 KNTT (KNTT) demo E010.pdf
E011 Tổ chức dạy học theo trạm bài Định luật I Newton – Vật lí 10 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh (KNTT) (PDF) demo E011.pdf
E012 Tổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa chủ đề Động lực học, Vật lý 10 – Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (KNTT) demo E012.pdf
E013 Một số biện pháp tổ chức hoạt động khởi động giờ học tạo tạo hứng thú phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Vật lí lớp 10 (sách Kết nối tri thức và cuộc sống) ở trường THPT (KNTT) demo E013.pdf
E014 Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học vật lí lớp 10 trung học phổ thông (KNTT) (PDF) demo E014.pdf
E015 Hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh thông qua sử dụng “bài tập gắn với tình huống thực tiễn” trong dạy học chương: “Động lực học” – Vật Lí 10 THPT (KNTT) (PDF) demo E015.pdf
E016 Dạy học chuyên đề “vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục stem (KNTT) demo E016.pdf
E017 Phát triển cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức Vật lí thông qua trải nghiệm tự thiết kế các sản phẩm sau khi học chủ đề “Động lượng” – GDPT 2018 (KNTT) (PDF) demo E017.pdf
E018 Phát triển năng lực tự chủ và tự học của học sinh thông qua khai thác và sử dụng có hiệu quả một số phần mềm vào dạy học bộ môn vật lí thpt (KNTT) demo E018.pdf
E020 Phát huy năng lực sáng tạo và trải nghiệm thực tế cho học sinh thông qua dạy học stem bài “chuyển động ném” – vật lí 10 (KNTT) demo E020.pdf
E021 Xây dựng và sử dụng phim học tập trong dạy học bài Lực ma sát – Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh (KNTT) demo E021.pdf
E022 Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn Châu 4 qua chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” Vật lý 10 bằng hình thức dạy học theo trạm (KNTT) demo E022.pdf
E023 Dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018” (KNTT) demo E023.pdf
E024 Giải pháp chuyển đổi một số giờ học Vật lí 10 chương trình phổ thông 2018 sang giờ học theo định hướng STEM (KNTT) demo E024.pdf

1.2. MẪU SKKN MÔN TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024 

Tên Xem thử
E080 Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn – CÁNH DIỀU (PDF) demo E080.pdf
E081 Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều) (PDF) demo E081.pdf
E082 Định hướng dạy học theo dự án một số chủ đề môn toán lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh – KNTT (PDF) demo E082.pdf
E083 Phát huy kỹ năng quản lý tài chính cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học bài “tìm hiểu một số kiến thức về tài chính” – KNTT (PDF) demo E083.pdf
E084 Rèn luyện kĩ năng phân tích vec tơ cho học sinh trung bình trường trung học phổ thông – KNTT (PDF) demo E084.pdf
E085 Vận dụng kết hợp các kỹ thuật dạy học nhóm và lược đồ tư duy vào giảng dạy “chương I: mệnh đề và tập hợp” nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán 10” – KNTT (PDF) demo E085.pdf
E086 Tổ chức hoạt động trải nghiệm để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học bài ‘‘ứng dụng của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn’’- chuyên đề học tập toán 10 – KNTT (PDF) demo E086.pdf
E087 Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực phát triển năng lực hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong chủ đề “ hệ thức lượng trong tam giác”. – KNTT (PDF) demo E087.pdf
E106
Một số giải pháp để tăng hiệu quả quá trình tự học của học sinh khối 10 đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới trong bối cảnh chuyển đổi số – Sách Kết nối tri thức Demo E106.pdf

1.3. MẪU SKKN MÔN CÔNG NGHỆ CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024 

Tên đề tài Xem thử
E049 Thiết kế và tổ chức dạy học stem thông qua chủ đề “hình chiếu trục đo” của bài 11 – công nghệ 10 (thiết kế và công nghệ) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh demo E049
E050 Thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề THIẾT KẾ KĨ THUẬT môn Công nghệ 10 demo E050
E051 Khai thác sử dụng phòng học thông minh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học vật lí – công nghệ GDPT 2018 demo E051
E052 Ứng dụng công nghệ số, kĩ thuật mảnh ghép để phát triển năng lực và hướng nghiệp cho học sinh miền núi trong bài dạy “ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” – công nghệ 10 demo E052
E053 Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thpt trong dạy học môn công nghệ trồng trọt 10 bằng các bài tập tình huống. demo E053
E054 Nâng cao hiệu quả dạy học STEM thông qua thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề giá thể trồng cây – công nghệ trồng trọt 10” demo E054
E055 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học dự án: sản xuất giá thể cây trồng hữu cơ; triển lãm tranh sâu hại cây trồng và biện pháp phòng trừ – công nghệ trồng trọt lớp 10- thpt demo E055
E056 Vận dụng chuyển đổi số trong dạy học bài 11: phương pháp nhân giống cây trồng demo E056
E057 Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học chủ đề: kĩ thuậttrồng trọt – công nghệ 10 demo E057
E058 Ứng dụng e-learning vào dạy học môn công nghệ định hướng nông nghiệp 10 -thpt giúp phát triển năng lực tự học của học sinh” demo E058

1.4. MẪU SKKN MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024 

Tên Xem thử
E180 Kết hợp phần mềm Class123 với một số ứng dụng khác nhằm phát huy tính tích cực học tập cho HS trong dạy học Hóa học 10-THPT – Sách Cánh Diều (PDF) demo E180.pdf
E181 Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua sử dụng kĩ thuật phòng tranh kết hợp tổ chức trò chơi trong dạy học bài “Xu hướng biến đổi một số tính chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm” – Hóa học 10 – Chương trình GDPT 2018. – Sách Cánh Diều (PDF) demo E181.pdf
E182 Chuyển đổi số trong kiểm tra, đánh giá môn Hóa học lớp 10 THPT theo tinh thần chương trình GDPT 2018 – Sách Chân trời sáng tạo (PDF) demo E182.pdf
E183 Kết hợp chuyển đổi số và các phương pháp dạy học tích cực trong hoạt động dạy học :Chủ đề “Phản ứng oxi hoá- khử và ứng dụng trong cuộc sống”- hoá học 10 theo định hướng chương trình phổ thông mới 2018 – Sách Chân trời sáng tạo (PDF) demo E183.pdf
E184 Vận dụng mô hình VSEPR để dự đoán cấu trúc hinfnh học và giải thích một số tính chất của phân tử chất vô cơ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển phẩm chất- năng lực học sinh – Sách Chân trời sáng tạo (PDF) demo E184.pdf
E185 Chuyển đổi số nâng cao chất lượng dạy học môn Hoá học trung học phổ thông. – Sách Chân trời sáng tạo (PDF) demo E185.pdf
E186 Dạy học stem bài “Liên kết ion” trong chương trình hoá học 10 theo định hướng stem bài học và stem trải nghiệm – Sách Chân trời sáng tạo (PDF) demo E186.pdf
E187 Ứng dụng công nghệ số dạy học phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh THPT qua hoạt động luyện tập trong chương trình hóa học 10 – Sách Kết nối tri thức (PDF) demo E187.pdf
E188 Tích cực hóa hoạt động của học sinh thông qua việc học sinh tự làm đồ dùng học tập Hóa học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh khối 10 – Sách Kết nối tri thức (PDF) demo E188.pdf
E189 Ứng dụng CNTT trong tổ chức dạy học theo mô hình 5E bài “Phản ứng Oxi hóa – Khử” – Hóa học 10 THPT – Sách Kết nối tri thức (PDF) demo E189.pdf
E190 Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương Nguyên tố nhóm VIIA Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh – Sách Kết nối tri thức (PDF) demo E190.pdf
E191 Nâng cao hứng thú học tập môn hoá học khi dạy chủ đề bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học thông qua hoạt động hình thành kiến thức – Sách Kết nối tri thức demo E191.pdf
E192 Thiết Kế Chủ Đề Dạy Học Năng Lượng Hoá Học Trong Chương Trình Hoá Học Lớp 10 – GDPT 2018 (PDF) demo E192.pdf
E193 Xây dựng một số bài tập sử dụng hình vẽ thí nghiệm Hoá học 10 theo hướng phát triển năng lực vận dụng tri thức vào thực tiễn – GDPT 2018 demo E193.pdf
E194 Ứng dụng phần mềm thí nghiệm ảo Crocodile Chemistry theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho HS khi dạy học chương 6 – Hóa học 10 – GDPT 2018 (PDF) demo E194.pdf

1.5. MẪU SKKN MÔN GDKT&PL CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024 

Tên đề tài Xem thử
E211 Vận dụng phương pháp dạy học dự án khi dạy phần Giáo dục kinh tế môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 10, nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh – KNTT demo E211.pdf
E212 Thiết kế và sử dựng Rubric đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh thông qua dạy học dự án trong môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 THPT – KNTT demo E212.pdf
E213 Thiết kế và sử dụng phiếu học tập để dạy – học chủ đề “Thị trường và cơ chế thị trường” (GDKT&PL lớp 10 – sách Cánh diều) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh (PDF) demo E213.pdf
E214 Ứng dụng một số nền tảng CNTT trong quá trình kiểm KTĐG môn Giáo dục công dân/Giáo dục Kinh tế và Pháp luật góp phần hình thành và phát triển năng lực số cho học sinh THPT – GDPT 2018 demo E214.pdf
E215 Sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào trong dạy học môn GDKT pháp luật 10 ở trường THPT – KNTT demo E215.pdf
E216 Giải pháp nâng cao tính tương tác trong dạy học môn GDKT&PL trường THPT – KNTT demo E216.pdf
E217 Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực để phát triển năng lực điều chỉnh hành vi thông qua dạy chủ đề 7 “pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” môn GD KT & PL 10 – KNTT demo E217.pdf
E218 Một số giải pháp trong tổ chức hoạt động luyện tập và vận dụng môn giáo dục kinh tế và pháp luật 10 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh – KNTT demo E218.pdf
E219 Một số hình thức tổ chức hoạt động mở đầu bài học có hiệu quả nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực cho học sinh phần giáo dục kinh tế – môn giáo dục kinh tế và pháp luật 10 – KNTT demo E219.pdf
E220 Một số kinh nghiệm về sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong giảng dạy môn GDCD và GD KT& PL ở trường THPT – KNTT demo E220.pdf

1.6. MẪU SKKN MÔN LỊCH SỬ CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024 

Tên đề tài Xem thử
E155 Sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động Luyện tập nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trong dạy học Lịch sử 10 – Bộ Cánh diều demo E155.pdf
E156 Phát huy lợi thế địa phương trong dạy học các bài thực hành Lịch sử 10 nhằm phát triển phẩm chất năng lực và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT – Bộ Cánh diều demo E156.pdf
E157 Biện pháp giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá cho học sinh THPT trong dạy học lịch sử trên địa bàn huyện Diễn Châu – Nghệ An – Bộ Cánh diều demo E157.pdf
E158 Khai thác các di sản Việt Nam được UNESCO công nhận vào giảng dạy lịch sử lớp 10 nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh – Bộ Cánh diều demo E158.pdf
E159 Tổ chức dạy học phân hóa chủ đề “Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858) – Bộ Cánh diều demo E159.pdf
E160 Vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực để nâng cao hiệu quả tiết dạy thực hành Lịch sử 10 – Bộ Cánh diều demo E160.pdf
E161 Ứng dụng công nghệ thông tin và một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học bài “Thực hành Văn minh Phương Đông thời Cổ – Trung đại” Lịch sử lớp 10 ( bộ Cánh Diều) theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh – CÁNH DIỀU demo E161.pdf
E162 Một số hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử 10 nhằm phát triển phẩm chât, năng lực cho HS THPT – Bộ Cánh diều demo E162.pdf
E163 Hướng dẫn học sinh xây dựng và sử dụng poster trong dạy học chuyên đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam” lớp 10 THPT – Sách Kết nối tri thức demo E163.pdf
E164 PDF – Phát triển kỹ năng sống cho học sinh trường trung học phổ thông Nghi Lộc 5 bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn Lịch sử qua bài 8 “Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại” (Lịch sử 10 – Sách Kết nối tri thức). demo E164.pdf
E165 Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh thông qua thực hành Lịch Sử 10- CTGDPT 2018 – Sách Kết nối tri thức demo E165.pdf
E166 Sử dụng kỹ thuật 5W1H trong dạy học Chủ đề 6 “Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)” nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh (Lịch sử lớp 10 – Kết nối tri thức và cuộc sống) demo E166.pdf

1.7. MẪU SKKN MÔN VĂN CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024 

Tên đề tài Xem thử
E129 Phương pháp xây dựng đề kiểm tra định kì môn Ngữ văn lớp 10 theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh Sách Chân trời sáng tạo demo E129.pdf
E130 Sử dụng phương pháp đọc thẩm mĩ nhằm nâng cao hiệu quả giờ học khi dạy học phần đọc bài 2: Vẻ đẹp của thơ ca (Chương trình Ngữ văn 10 – Sách Kết nối tri thức)  demo E130.pdf
E131 Xây dựng rubric đánh giá năng lực đọc, viết, nói và nghe của học sinh lớp 10 trong dạy học văn bản thông tin – Sách Kết nối tri thức demo E131.pdf
E132 Dạy- học sử dụng từ Hán- Việt (phần thực hành tiếng Việt) trong SGK Ngữ văn 10, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo hướng phát triển năng lực ngôn ngữ – Sách Kết nối tri thức demo E132.pdf
E133 Sử dụng Google Classroom và Quizizz để tăng hiệu quả cho giờ dạy học tác phẩm văn học ở chương trình Ngữ Văn THPT mới – Sách Kết nối tri thức demo E133.pdf
E134 Phát triển năng lực số cho học sinh vùng nông thôn thông qua dạy học các văn bản thơ trữ tình trong SGK Ngữ văn 10 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) – Sách Kết nối tri thức demo E134.pdf
E135 Dạy bài “Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời” theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh trong chương trình Ngữ văn 10 THPT (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) – Sách Kết nối tri thức demo E135.pdf
E136 Dạy học dự án văn bản Huyện đường kết hợp với hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp góp phần phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Cờ Đỏ – Sách Kết nối tri thức demo E136.pdf
E137 Vận dụng kĩ thuật SQ3R để dạy – học ĐỌC các văn bản nghị luận trong Bài 3“Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận” (Ngữ Văn 10 – Sách Kết nối tri thức) theo định hướng phát triển năng lực học sinh demo E137.pdf
E138 Nâng cao năng lực dạy học chuyên đề học tập “Đọc, viết và giới thiệu một tập thơ, một tập truyện hoặc một tiểu thuyết” trong chương trình Ngữ văn 10 – THPT 2018 bằng phương pháp dạy học dự án – Sách Kết nối tri thức demo E138.pdf
E139 Sử dụng bảng bốn ô vuông trong dạy học hoạt động viết môn Ngữ văn lớp 10 nhằm phát triển kĩ năng viết của học sinh – Sách Kết nối tri thức demo E139.pdf
E140 Hình thành và phát triển khả năng ứng phó bạo lực mạng xã hội cho học sinh thông qua việc lồng ghép tư vấn tâm lý với hoạt động học tập ở bộ môn Ngữ văn 10 – THPT – Sách Kết nối tri thức demo E140.pdf
E141 “ Một số giải pháp dạy học nhằm phát triển năng lực đọc hiểu truyện ngắn hiện đại cho học sinh THPT – Sách Kết nối tri thức demo E141.pdf

1.8. MẪU SKKN MÔN TIN HỌC CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024 

Tên đề tài Xem thử
E096 Nâng cao hiệu quả sử dụng cấu trúc lặp thông qua việc tiếp cận, xây dựng từ những bài toán đơn giản – Sách Cánh Diều Demo E096.pdf
E097 Vận dụng giáo dục STEM trong dạy học chủ đề tách ảnh và thiết kế đồ họa với kênh alpha (Tin học 10 – sách Cánh Diều) nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh THPT Demo E097.pdf
E098 Vận dụng phương pháp Stem hướng dẫn học sinh tạo lịch để bàn khi dạy bài thực hành tổng hợp trong chủ đề EICT – Tin học 10 – Sách Cánh Diều Demo E098.pdf
E099 Tạo hứng thú cho học sinh khi học môn Tin học 10 ở trường THPT Sách Cánh Diều Demo E099.pdf
E100 Dạy học theo dự án, bài: MẠNG MÁY TÍNH VỚI CUỘC SỐNG – Tin học 10 sách Cánh Diều Demo E100.pdf
E101 Phát triển năng lực số cho học sinh trong dạy học Tin học 10 THPT để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục – Sách Kết nối tri thức Demo E101.pdf
E102 Nâng cao năng lực số cho học sinh thông qua việc vận dụng linh hoạt các phần mềm trong quá trình dạy học chương trình Tin học 10.- Sách Kết nối tri thức Demo E102.pdf
E103 Vận dụng phương pháp dạy học STEM để thiết kế một số chủ đề trong dạy – học giúp học sinh yêu thích, hứng thú, tiếp cận nhanh và có hiệu quả đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở môn Tin học lớp 10 – Sách Kết nối tri thức Demo E103.pdf
E104 Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược kết hợp ứng dụng công nghệ vào dạy học các chủ đề trong Tin học 10 – Chương trình GDPT 2018 – Sách Kết nối tri thức Demo E104.pdf
E105 Phát triển năng lực giải quyết bài toán thực tiễn cho học sinh thông qua chủ đề Cấu trúc lặp – Sách Kết nối tri thức Demo E105.pdf
E107 Hướng dẫn các phương pháp giải bài tập Python trong Tin học 10 – Sách Kết nối tri thức Demo E107.pdf
E108 Vận dụng phương pháp dạy – học theo dự án vào môn tin học 10, chủ đề 4, bài 15 “ Hoàn thiện hình ảnh đồ họa – Sách Kết nối tri thức Demo E108.pdf
E109 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học dự án Chủ đề E- Tin học ứng dụng- Tin học 10 định hướng ICT – Sách Kết nối tri thức Demo E109.pdf
E110 Sử dụng phương pháp dạy học tích cực (phuơng pháp đóng vai, phương pháp phỏng vấn) dạy học bài 11: ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền (tin học 10, – Sách Kết nối tri thức). Demo E110.pdf
E111 Thiết kế Poster, banner, logo, thiệp chúc mừng trong dạy học STEM với chủ đề 4: Ứng dụng Tin học – Tin học 10- SGK KNTT định hướng ICT – Sách Kết nối tri thức Demo E111.pdf

1.9. MẪU SKKN MÔN GDQP CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem thử
E221 Phát tình huống sát thực tế đời sống, thực tế chiến đấu để tổ chức trò chơi quân sự trong bài 12, khối 10- Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương – KNTT demo E221.pdf
E222 Xây dựng bài dạy theo hình thức sử dụng các đoạn phim và trò chơi vào dạy học môn GDQP – AN giúp phát triển hiệu quả năng lực, phẩm chất cho người học – GDPT 2018 demo E222.pdf
E223 Một số phương pháp nâng cao tổ chức và luyện tập đội ngũ từng người không có súng cho học sinh lớp 10 trường THPT – GDPT 2018 demo E223.pdf
E224 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh thông qua dạy học bài 4: Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông- chương trình GDQP và AN lớp 10 – KNTT demo E224.pdf
E225 Lồng ghép một số nội dung lịch sử địa phương Huyện Hưng Nguyên vào Bài 1 môn GDQP-AN 10 nhằm nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh Trường THPT – KNTT demo E225.pdf
E226 Tổ chức dự án học tập nhằm phát triển năng lực thích ứng cho học sinh trong phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông GDQP-AN 10 THPT – CÁNH DIỀU demo E226.pdf
E227 Giải pháp giảng dạy GDQP – AN lớp 10 THPT nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo chương trình GDPT 2018 – KNTT demo E227.pdf
E228 Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chủ đề “Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, vũ khí hoá học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ”, Giáo dục Quốc phòng – An ninh 10, nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh – GDPT 2018 demo E228.pdf

1.10. MẪU SKKN MÔN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024 

Tên đề tài Xem thử
E229 Integrating local cultural factors into teaching communication and culture lesson in the textbook English 10-Global Success demo E229.pdf
E230 Exploring the teaching of Communicative Grammar in Tieng Anh 10 Global Success through integrated skills to enhance students’ Language Use in Context demo E230.pdf
E233 Guiding students to use some effective strategies for self-study and some motivative activities to develop knowledge and skills for 10th form students at High School through project periods demo E233.pdf
E234 Some techniques to enhance the grade 10 students’ active participation in the Project lessons demo E234.pdf
E235 Applying active learning techniques into english speaking class grade 10 demo E235.pdf
E236 Creating English space_classroom-based zone by project based activities to improve high school students’ communicative competence demo E236.pdf
E237 The effectiveness of flipped classroom on enhancing 10th grade students’ English grammar learning. demo E237.pdf
E238 Some suggested graphic organizers to enhance English speaking ability for 10th grade students learning Global Success textbook in High school.”. demo E238.pdf
E239 Using Reading Progress Tool in Tracking Tenth Graders’ Reading Fluency and Progress at Upper Secondary School demo E239.pdf
E240 Some useful activities to stimulate students in learning project lesson at High School demo E240.pdf
E241 Enhancing communicative competence for students through grammar lessons in English 10 – Global Success demo E241.pdf
E242 Applying Retelling technique in teaching post-reading in Tieng Anh 10 (Global Success) at high school demo E242.pdf
E243 Applying project based learning to raise students’ awareness of life in Tieng Anh 10 at high school. demo E243.pdf

2. Sáng kiến kinh nghiệm môn văn thpt

Đầu tiên, mời thầy cô cùng tham khảo các sáng kiến kinh nghiệm môn văn THPT. Ngữ văn là một trong những môn học quan trọng nhất tại các lớp THPT. Tuy nhiên, không phải em học sinh nào cũng có thể tự tin với môn học này. 

MẪU SKKN MÔN VĂN LỚP 11, 12 MỚI NHẤT NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem thử
K139 Phát triển năng lực cho học sinh người dân tộc thiểu số khi dạy học tác phẩm“Chiếc thuyền ngoài xa”của Nguyễn Minh Châu demo K139.pdf
K140 Các hình thức Tổ chức hoạt động khởi động nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trong dạy học Ngữ văn phần Văn xuôi hiện đại Việt Nam 1945-1975” (Ngữ văn 12 demo K140.pdf
K141 Phát triển năng lực số cho học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Nghệ An khi dạy bài “Chiếc thuyền ngoài xa” (Nguyễn Minh Châu) – Ngữ văn 12 theo hướng chuyển đổi số demo K141.pdf
K142 Vận dụng phương pháp tích hợp liên môn để dạy – học tác phẩm Tây Tiến của Quang Dũng trong chương trình Ngữ Văn 12 trung học phổ thông. demo K142.pdf
K143 Ngôn ngữ mạng xã hội của học sinh và một số giải pháp góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt tại trường THPT Lê Lợi demo K143.pdf
K144 Tạo hứng thú trong giờ học Ngữ văn bằng hoạt động tranh biện ở trường THPT Lê Lợi demo K144.pdf
K145 Dạy học “kết nối thông tin” trong đọc hiểu văn bản kí (ngữ văn 12) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh demo K145.pdf
K146 Xây dựng kế hoạch bài dạy chủ đề kí hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 12 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. demo K146.pdf
K147 Một số biện pháp dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực, nhằm khắc phục tình trạng dạy và học theo văn mẫu tại trường THPT Đô Lương 4, tỉnh Nghệ An demo K147.pdf

10 sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn THPT dưới đây là những sáng kiến kinh nghiệm THPT (skkn thpt) mới nhất được tổng hợp.

 1. Một số phương pháp rèn luyện kỹ năng cảm thụ văn học cho học sinh THPT
 2. Một số phương pháp hướng dẫn học sinh THPT rèn luyện kỹ năng lập dàn bài khi viết văn nghị luận văn học
 3. Một số phương pháp tổ chức trò chơi khi giảng dạy về thơ Hai-cư cho học sinh THPT
 4. Vận dụng sáng tạo những công nghệ thông tin trong giảng dạy môn văn THPT
 5. Một số phương phát tìm kiếm và bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn ngữ văn THPT
 6. Một số biện pháp giúp học sinh THPT xác định dạng văn bản và các biện pháp tu từ
 7. Một số biện pháp phát triển kỹ năng tư duy trong viết văn nghị luận xã hội cho học sinh THPT
 8. Phương pháp tổ chức sơ đồ tư duy giúp học sinh THPT ghi nhớ kiến thức văn học về tác giả, tác phẩm
 9. Một số biện pháp giúp học sinh THPT nắm chắc các kiến thức về luyện từ và câu
 10.  Một số phương pháp giúp học sinh THPT cảm thụ thơ đầy đủ và giàu cảm xúc
Mời thầy cô tham khảo thêm 15 mẫu sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 10 , 11, 12. Những skkn thpt này đều đã được trình bày rất chi tiết và đầy đủ. 

3. Sáng kiến kinh nghiệm môn toán thpt

sang kien kinh nghiem thpt 2 1
Sáng kiến kinh nghiệm môn toán thpt

MẪU SKKN MÔN TOÁN LỚP 11, 12 MỚI NHẤT NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên Xem thử File PDF File Word
K096 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học thực hành và trải nghiệm môn toán cấp trung học phổ thông demo K096.pdf 100K – – –
K097 Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem demo K097.pdf 100K – – –
K098 Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông demo K098.pdf 100K – – –
K099 Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi môn toán từ phần mềm bt pro và tạo đề kiểm tra đánh giá định kì theo ma trận, bản đặc tả định hướng phát triển năng lực học sinh, từng bước chuyển đổi số demo K099.pdf 100K – – –
K100 Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua dạy học hình học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột” demo K100.pdf 100K – – –
K101 Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán demo K101.pdf 100K – – –
K102 Định lí EULER và tính ứng dụng thực tiễn demo K102.pdf 100K – – –
K103 Khai thác phần mềm geogebra hỗ trợ dạy học bài “mặt cầu” – hình học 12 demo K103.pdf 100K – – –
K104 Phát triển các năng lực toán học thông qua một số bài toán tích phân có vận dụng phương trình hàm demo K104.pdf 100K – – –
K105 Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh trung học phổ thông thông qua khai thác ứng dụng của vectơ trong không gian demo K105.pdf 100K – – –
K106 Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số dạng bài tập về hàm đặc trưng demo K106.pdf 100K – – –
K107 Nâng cao năng lực tự học và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề “giá trị Lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số” demo K107.pdf 100K – – –
K108 Phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh lớp 12 thông qua một số bài toán về chủ đề tích phân demo K108.pdf 100K – – –

Bên cạnh ngữ văn, toán cũng là một môn học quan trọng đối với các em học sinh THPT. Trong phần này, mời thầy cô tham khảo 10 sáng kiến kinh nghiệm môn toán THPT sáng tạo và đặc sắc.

 1. Một số biện pháp rèn luyện tư duy logic khi giải toán cho học sinh THPT
 2. Một số biện pháp sử dụng máy tính casio trong giải toán cho học sinh THPT
 3. Một số biện pháp giúp học sinh THPT làm tốt các dạng toán về hình lăng trụ đều
 4. Một số phương pháp rèn luyện tư duy cho học sinh THPT khi giải các bài toán về xác suất
 5. Phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn toán cho học sinh THPT
 6. Một số bài tập rèn luyện kỹ năng tính toán nhanh cho học sinh THPT khi giải toán
 7. Một số điểm cần lưu ý khi giả các bài toán về tiệm cận cho học sinh THPT
 8. Ứng dụng phương pháp sơ đồ tư duy giúp học sinh THPT nắm chắc kiến thức môn toán 
 9. Phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh THPT năng khiếu môn toán
 10.  Một số biện pháp giúp học sinh THPT ghi nhớ các công thức lượng giác

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn toán THPT được giới thiệu chi tiết và đầy đủ mời thầy cô cùng tham khảo.

B4T SKKN
Dịch vụ kiểm tra đạo văn của Best4Team

Thầy cô có thể tìm thấy các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn toán THPT tại đây.

Danh sách các bài SKKN Toán THPT đặc sắc được Best4team tổng hợp. Nguồn SKKN tham khảo chất lượng, bát sát khung chương trình giảng dạy để thầy/cô vận dụng.

4. Sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý thpt

sang kien kinh nghiem thpt 3 1
Sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý thpt

MẪU SKKN MÔN VẬT LÍ LỚP 11, 12 MỚI NHẤT NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên Xem thử File PDF File Word
K001 Thiết kế và ứng dụng bài giảng E-learning trong dạy học môn Vật lí bằng phương pháp lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh Trung học phổ thông. demo K001.pdf 100k 200k
K002 Thiết kế và tổ chức dạy học theo định hướng STEM chủ đề phương pháp giải một số bài toán toàn mạch – môn vật lí 11 demo K002.pdf 100k 200k
K003 Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh chuyên Vật lý thông qua dạy học dự án chủ đề Máy điện Vật lý lớp 12 (PDF) demo K003.pdf 100k – – –
K004 Phát triển năng lực Vật lí của học sinh trong dạy học STEM chủ đề “Sóng âm” – Vật lí 12. demo K004.pdf 100k 200k
K005 Một số phương pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học phần Quang học Vật lí 11 và Sóng ánh sáng Vật lí 12 THPT demo K005.pdf 100k 200k
K007 Tự làm một số dụng cụ thí nghiệm phần điện trường và từ trường góp phần nâng cao chất lượng dạy học demo K007.pdf 100k 200k
K008 Vận dụng giáo dục STEM vào dạy học chủ đề “ Mắt và các dụng cụ quang” – Vật lý 11 – để phát triển năng lực học sinh. demo K008.pdf 100k 200k
K009 Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua một số bài học vật lý demo K009.pdf 100k 200k
K010 Dạy học chương “Dòng điện xoay chiều” gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường THPT Kỳ Sơn demo K010.pdf 100k 200k
K011 Rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm cho học sinh trong dạy học chủ đề “Dòng điện xoay chiều” Vật lý 12 THPT thông qua bộ thí nghiệm dùng cảm biến và thiết bị amixer MGA (PDF) demo K011.pdf 100k – – –
K012 Vận dụng giáo dục STEM vào dạy học chủ đề “dòng điện trong chất điện phân” – Vật lý 11 – để phát triển năng lực học sinh. demo K012.pdf 100k 200k
K013 Phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học dự án chủ đề “Cảm ứng điện từ” vật lý 11 trung học phổ thông (THPT) demo K013.pdf 100k 200k

Mời thầy cô cùng tham khảo một số sáng kiến kinh nghiệm vật lý THPT dưới đây. Những sáng kiến kinh nghiệm THPT này đều tập trung phát triển sự yêu thích và chủ động của học sinh khi tham gia học tập môn vật lý. 

 1. Một số biện pháp hiệu quả nâng cao sự sôi nổi của học sinh THPT trong học tập môn vật lý
 2. Một số biện pháp giúp học sinh THPT làm tốt các bài tập về dòng điện hai chiều trong môn vật lý
 3. Một số phương pháp giúp học sinh THPT ghi nhớ các công thức vật lý
 4. Một số trường hợp áp dụng định luật III Newton có thể hướng dẫn cho học sinh THPT
 5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn vật lý cho học sinh THPT
 6. Phương pháp “thảo luận nhóm” trong giảng dạy môn vật lý cho học sinh THPT
 7. Xây dựng kỹ năng tư duy logic cho học sinh THPT khi học tập môn vật lý
 8. Một số biện pháp giúp học sinh THPT nắm rõ quy tắc bảo toàn năng lượng
 9. Một số phương pháp giúp học sinh THPT áp dụng kiến thức trên lớp vào cuộc sống
 10.  Vận dụng phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn vật lý cấp THPT

Thầy cô có thể tìm thấy các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn lí THPT tại đây.

Danh sách các bài SKKN Vật lí THPT đặc sắc được Best4team tổng hợp. Nguồn SKKN tham khảo chất lượng, bát sát khung chương trình giảng dạy để thầy/cô vận dụng.

5. Sáng kiến kinh nghiệm môn tin học thpt

sang kien kinh nghiem thpt 4 1
Sáng kiến kinh nghiệm môn tin học thpt

MẪU SKKN MÔN TIN LỚP 11, 12 MỚI NHẤT NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem thử
K122 Ứng dụng VBA trong Excel tạo phần mềm quản lý và lưu trữ văn bản nội bộ tại trường thpt Demo K122.pdf
K123 Những tác hại khi sử dụng mạng xã hội và các biện pháp bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên mạng xã hội Demo K123.pdf
K124 phương pháp quy hoạch động và ứng dụng vào giải một số bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi, thi chuyên bằng ngôn ngữ lập trình Pascal và C++ Demo K124.pdf
K125 Ứng dụng điện toán đám mây vào quản lý thiết bị trường học tại trường THPT Demo K125.pdf
K126 “Xây dựng và triển khai hệ thồng tư vấn chọn nghề cho HS THPT sử dụng thuật toán FCM” Demo K126.pdf
K127 Một số kỹ thuật lập trình nâng cao giúp đạt hiệu quả cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp Demo K127.pdf
K128 Sử dụng Quy hoạch động để giải quyết một số bài toán trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học Demo K128.pdf
K129 Giúp học sinh tiếp cận một số bài toán số học, xử lý xâu bằng ngôn ngữ lập trình C++ nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn tin học trung học phổ thông Demo K129.pdf
K130 “Dạy học theo định hướng STEM sử dụng nền tảng môi trường lập trình App Inventor nhằm tăng hứng thú và nâng cao kết quả học tập bộ môn Tin học 11 cho học sinh trường THPT” Demo K130.pdf

Trong phần này, Best4team sẽ giới thiệu đến thầy cô 10 sáng kiến kinh nghiệm tin học THPT để thầy cô cùng tham khảo.

 1.  Một số biện pháp giúp học sinh THPT ghi nhớ các quy tắc khi sử dụng phần mềm pascal 
 2. Một số phương pháp rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm Powerpoint cho học sinh THPT
 3. Ứng dụng kỹ năng sử dụng phần mềm Powerpoint trong thuyết trình các môn học cho học sinh THPT
 4. Phương pháp “hoạt động nhóm” trong giảng dạy môn tin học cho học sinh THPT
 5. Một số biện pháp sử dụng hình ảnh minh họa trong giảng dạy môn tin học cho học sinh THPT
 6. Một số phương pháp giúp học sinh THPT ghi nhớ các lệnh khi sử dụng phần mềm pascal
 7. Một số bài tập rèn luyện khả năng sử dụng các hàm trong phần mềm excel cho học sinh THPT
 8. Một số biện pháp xây dựng kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet cho học sinh THPT
 9. Một số phương pháp giúp học sinh THPT học tốt chương trình tin học 11
 10.  Phương pháp tổ chức trò chơi học tập trong giảng dạy môn tin học cho học sinh THPT
Để có thể tìm hiểu sâu và đầy đủ hơn các sáng kiến kinh nghiệm tin học THPT, mời thầy cô cùng tham khảo tại các mẫu sáng kiến kinh nghiệm tin học 11 , 12 mới nhất, hoàn chỉnh nhất. Hãy tham khảo ngay!

6. Sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử thpt

sang kien kinh nghiem thpt 5 1
Sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử thpt

MẪU SKKN MÔN LỊCH SỬ LỚP 11, 12 MỚI NHẤT NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem thử
K157 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệp môn Lịch sử tại trường THPT demo K157.pdf
K158 Đa dạng hóa hình thức hoạt động luyện tập để tạo hứng thú học tập cho học sinh trong tiết dạy học Lịch sử tại trường THPT demo K158.pdf
K159 Sử dụng câu hỏi , bài tập phát triển năng lực phần Lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn từ năm 1930 – 1945 , cho học sinh trường THPT demo K159.pdf
K160 Phát triển năng lực tự học và hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử cho học sinh qua tổ chức dạy học bài 17 “Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946” (lớp 12) theo mô hình lớp học đảo ngược với sự hỗ trợ của công cụ trực tuyến Padlet demo K160.pdf
K161 Kết hợp một số giải pháp tạo sự hứng thú giúp học sinh học tốt môn Lịch sử 12 demo K161.pdf
K162 Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược vào việc giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919- 1954 trong chương trình Lịch sử 12 nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh demo K162.pdf
K163 Phát triển năng lực, phẩm chất người học trong hoạt động luyện tập phần Lịch sử thế giới hiện đại 1945-2000-Lịch sử lớp12 thông qua một số kĩ thuật dạy học tích cực demo K163.pdf

10 sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử THPT dưới đây hướng đến phát triển hoạt động của học sinh trong giờ học cũng như niềm đam mê đối với môn học này. 

Lịch sử là một môn học khó khăn, nhiều thông tin và khó khi nhớ đối với các học sinh. Mời thầy cô tham khảo các sáng kiến kinh nghiệm THPT dưới đây:

 1. Một số biện pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn lịch sử cho học sinh THPT 
 2. Một số biện pháp phát triển kỹ năng đọc lược đồ cho học sinh THPT
 3. Phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh THPT năng khiếu môn lịch sử.
 4. Một số phương pháp giảng dạy môn lịch sử cho học sinh THPT thông qua phim tài liệu
 5. Một số biện pháp ứng dụng các hình ảnh minh họa trong giảng dạy môn lịch sử cho học sinh THPT
 6. Ứng dụng sáng tạo phần mềm powerpoint trong giảng dạy môn lịch sử cấp THPT
 7. Kết hợp giáo dục tinh thần yêu nước cho học sinh THPT trong giảng dạy môn lịch sử
 8. Một số phương pháp xây dựng tinh thần chủ động tìm hiểu lịch sử cho học sinh THPT
 9. Một số biện pháp tổ chức lớp trong giảng dạy môn lịch sử cho học sinh THPT
 10.  Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng ghi nhớ kiến thức cho học sinh THPT thông qua kể chuyện lịch sử

Thầy cô có thể tìm thấy các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử THPT tại đây.

Danh sách các bài SKKN Lịch sử THPT đặc sắc được Best4team tổng hợp. Nguồn SKKN tham khảo chất lượng, bát sát khung chương trình giảng dạy để thầy/cô vận dụng.

7. Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh thpt

sang kien kinh nghiem thpt 6 1
Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh thpt

MẪU SKKN MÔN TIẾNG ANH THPT MỚI NHẤT NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem thử
K225 Using inductive approach to teach some grammatical items through short stories demo K225.pdf
K226 Innovatinggroup meeting procedure and contents to enhance teachers’speaking skill and its effectiveness in high school demo K226.pdf
K227 Using local cultural heritage to improve the effectiveness of teaching and learning English for mountainous students demo K227.pdf
K228 Using a student response system (socrative app) as a pre-Reading technique to improve 11th students’ ability in Reading skill at high school demo K228.pdf
K230 Enhancing students’ engagement through personalized activities demo K230.pdf
K231 Improve listening skills for weak students by redesigning some tasks in the while listening part – English 11 (pilot program) in the direction of the Department’s test approach demo K231.pdf
K232 Utilizing graphic organizers to improve reading comprehension skill for the grade 11th students at high school demo K232.pdf
K233 Using Extensive Reading to improve teaching reading skill for the 11th graders at a high school demo K233.pdf

Tiếng Anh là một môn học thu hút được nhiều sự chú ý của học sinh THPT. Tuy nhiên, các em thường chưa phát triển đồng đều các kỹ năng trong môn học này:  nghe – nói – đọc – viết.

Cùng tham khảo 10 sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh THPT dưới đây.

 1. Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh THPT qua đoạn hội thoại
 2. Một số phương pháp giúp học sinh THPT ghi nhớ từ vựng tốt hơn
 3. Một số bài tập cơ bản giúp học sinh THPT luyện tập các kiến thức về câu tường thuật
 4. Một số chủ đề cơ bản giúp học sinh THPT rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh
 5. Phương pháp “từ khóa” trong bài đọc giúp học sinh hoàn thành tốt các dạng bài này
 6. Một số biện pháp giúp học sinh THPT phát triển kỹ năng nghe qua các bộ phim tiếng Anh
 7. Một số phương pháp xây dựng thói quen nghe tiếng Anh hằng ngày cho học sinh THPT
 8. Ứng dụng sáng tạo, hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy môn tiếng Anh THPT
 9. Phương pháp thuyết trình nhóm trong giảng dạy môn tiếng Anh cấp THPT
 10.  Một số biện pháp giúp học sinh THPT yêu thích môn tiếng Anh thông qua tìm hiểu văn hóa các nước phương Tây.

Chi tiết về các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh THPT đã được giới thiệu chi tiết tại. Thầy cô có thể tham khảo thêm và áp dụng trong quá trình giảng dạy của mình.

Thầy cô có thể tìm thấy các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh THPT tại đây.

Danh sách các bài SKKN Tiếng anh THPT đặc sắc được Best4team tổng hợp. Nguồn SKKN tham khảo chất lượng, bát sát khung chương trình giảng dạy để thầy/cô vận dụng.

8. Sáng kiến kinh nghiệm môn sinh học thpt

sang kien kinh nghiem thpt 7
Sáng kiến kinh nghiệm môn sinh học thpt

Cùng tìm hiểu 10 đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn sinh học THPT dưới đây. Các skkn thpt này chủ yếu nhằm đổi mới phương pháp giáo dục và xây dựng sự hứng thú của học sinh đối với môn học này. 

 1. Một số biện pháp giúp học sinh THPT học tốt môn sinh học
 2. Một số phương pháp kết hợp giáo dục giới tính trong giảng dạy môn sinh học cho học sinh THPT
 3. Một số biện pháp giúp học sinh THPT ghi nhớ kiến thức về đặc điểm các loài sinh vật nhanh hơn
 4. Áp dụng phương pháp sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn sinh học THPT
 5. Một số biện pháp sử dụng hình ảnh minh họa trong giảng dạy môn sinh học cho học sinh THPT
 6. Kết hợp tổ chức trò chơi vẽ minh họa cấu trúc sinh vật giúp học sinh ghi nhớ kiến thức lâu hơn và nâng cao hứng thú với môn học
 7. Một số phương pháp xây dựng kỹ năng quan sát tự nhiên cho học sinh THPT khi học tập môn sinh học
 8. Một số biện pháp áp dụng tổ chức “hoạt động nhóm” cho học sinh THPT trong giảng dạy môn sinh học
 9. Phương pháp “bàn tay nắm bột” trong giảng dạy môn sinh học THPT
 10.  Một số phương pháp giúp học sinh hệ thống lại kiến thức sinh học 12

Thầy cô có thể tham khảo đầy đủ và chi tiết các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn sinh học THPT tại 

9. Sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học thpt

sang kien kinh nghiem thpt 8
Sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học thpt

Hóa học luôn là một môn học khó đối với nhiều học sinh THPT. Các em thường mắc nhiều lỗi sai hay không ghi nhớ được lượng kiến thức nhiều trong môn học này. 

MẪU SKKN MÔN HÓA LỚP 11, 12 MỚI NHẤT NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên Xem thử File PDF File Word
K171 Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy hóa học 11 nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh (PDF) demo K171.pdf 100K – – –
K172 Áp dụng mô hình giáo dục STEM trong dạy học phần Cacbon và hợp chất của cacbon – Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng cho học sinh trường THPT (PDF) demo K172.pdf 100K – – –
K173 Phát triển năng lực đặc thù môn hóa học thông qua bài tập sáng tạo chủ đề HIDROCACBON lớp 11 THPT (PDF) demo K173.pdf 100K – – –
K174 Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM phần mở đầu hóa học hữu cơ – Hóa Học 11 – THPT (PDF) demo K174.pdf 100K – – –
K175 Xây dựng hệ thống bài tập kết hợp các ứng dụng CNTT bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh phần hóa học vô cơ lớp 11 THPT (PDF) demo K175.pdf 100K – – –
K176 Vận dụng phương pháp trò chơi tạo hứng thú học tập phần Hoá học hữu cơ trong chương trình THPT (PDF) demo K176.pdf 100K – – –

Mời thầy cô cùng tham khảo 10 sáng kiến kinh nghiệm hóa học THPT dưới đây.

 1. Một số biện pháp giúp học sinh rèn luyện kỹ năng viết phản ứng hóa học cho học sinh THPT
 2. Một số phương pháp giúp học sinh THPT hoàn thành nhanh các bài tập nhận biết trong môn hóa học
 3. Áp dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy hóa học hữu cơ cho học sinh THPT
 4. Phương pháp sử dụng phản ứng oxi hóa – khử trong giải các bài tập về axit đặc cho học sinh THPT
 5. Một số biện pháp giúp học sinh THPT ghi nhớ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 6. Một số bài tập giúp học sinh THPT rèn luyện các phản ứng với muối và bazo
 7. Tổ chức trò chơi học tập cho học sinh THPT trong môn hóa học để nâng cao hứng thú
 8. Một số phương pháp thực hiện thí nghiệm thực tế trong môn hóa học cho học sinh THPT
 9. Một số biện pháp giúp học sinh THPT khơi dậy hứng khởi với môn hóa học
 10.  Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh THPT năng khiếu môn hóa học. 

Tham khảo chi tiết và đầy đủ những sáng kiến kinh nghiệm hóa học THPT tại bài viết “ mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học THPT”. 

10. Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục thpt

sang kien kinh nghiem thpt 9
Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục thpt

Chương trình học nhiều kiến thức tại bậc THPT khiến học sinh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Môn thể dục là một trong những môn học giúp học sinh vận động và duy trì sức khỏe.

MẪU SKKN MÔN THỂ DỤC THPT MỚI NHẤT NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem thử
K194 Xây dựng và phát triển mô hình Câu lạc bộ bóng rổ theo hướng phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh demo K194.pdf
K195 Chuyển đổi số trong hoạt động CLB thể thao học đường nhằm bồi dưỡng phẩm chất và năng lực thể chất cho học sinh THPT hiện nay theo tinh thần chương trình 2018 demo K195.pdf
K196 Một số giải pháp nhằm Phổ cập kiến thức, kĩ năng Bơi – Phòng chống đuối nước, cứu đuối nước cho học sinh các trường THPT demo K196.pdf
K197 Đánh giá hứng thú học tập môn Thể dục của trường THPT demo K197.pdf
K198 Một số phương pháp huấn luyện chuyên biệt nhằm nâng cao thành tích thi đấu HKPĐ môn Nhảy xa tại trường THPT demo K198.pdf
K199 Biện pháp nâng cao chất lượng luyện tập Bóng chuyền cho học sinh 12 thông qua một số trò chơi và bài tập bổ trợ phát triển thể lực chuyên môn demo K199.pdf
K200 Sử dụng các bài tập nâng cao trong huấn luyện đá cầu đôi nam nữ THPT demo K200.pdf
K201 Một số giải pháp nhằm nâng cao tinh thần tập luyện môn đá cầu cho học sinh khối 11 trường THPT demo K201.pdf
K202 Một số giải pháp phổ cập bơi cho học sinh THPT nhằm phòng chống đuối nước và cứu nạn demo K202.pdf
K203 Áp dụng một số bài tập bổ trợ để điều chỉnh những sai lầm thường mắc khi học kỹ thuật đệm bóng cho học sinh lớp 11. demo K203.pdf

Tham khảo 10 sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục THPT dưới đây:

 1. Một số biện pháp giúp học sinh THPT phát triển chiều cao qua môn bóng rổ
 2. Một số phương pháp giúp học sinh THPT phát triển tư duy qua bộ môn cờ vua
 3. Phương pháp tổ chức trò chơi đồng đội trong học tập môn thể dục cho học sinh THPT
 4. Một số biện pháp giúp học sinh THPT rèn luyện cơ thể qua bài tập phát triển chung
 5. Một số phương pháp xây dựng thói quen tập thể dục cho học sinh THPT khi học môn thể dục
 6. Một số bài tập giúp học sinh THPT chống chứng loạn thị, cận thị và các bệnh về mắt
 7. Phương pháp áp dụng các ứng dụng dụng cụ học tập sáng tạo trong giảng dạy môn thể dục cho học sinh THPT. 
 8. Biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy môn thể dục cho học sinh THPT
 9. Một số biện pháp giúp học sinh THPT rèn luyện sức bền, sức nhanh qua môn chạy tiếp sức
 10.  Một số phương pháp rèn luyện tính kỷ luật cho học sinh THPT khi giảng dạy môn thể dục.

Không chỉ môn thể dục, thầy cô có thể tham khảo thêm các skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT tại

11. Sáng kiến kinh nghiệm môn gdcd thpt

sang kien kinh nghiem thpt 10
Sáng kiến kinh nghiệm môn gdcd thpt

MẪU SKKN MÔN GDCD LỚP 11, 12 MỚI NHẤT NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem thử
K184 Phát triển năng lực điều chỉnh hành vi cho học sinh thông qua sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn GDCD 11 tại trường THPT Nguyễn Sỹ Sách – Thanh Chương. demo K184.pdf
K185 Thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học STEM trong môn GDCD cho học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái – Hưng Nguyên demo K185.pdf
K186 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân tại trường THPT Đô Lương 1 demo K186.pdf
K187 Một số giải pháp nâng cao kết quả dạy học ôn thi tốt nghiệp THPT môn GDCD tại trường THPT Cờ Đỏ demo K187.pdf
K188 Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua việc sử dụng một số phần mềm dạy học trong môn GDCD tại trường THPT Kỳ Sơn demo K188.pdf
K189 Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực để phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong môn giáo dục công dân tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ – Hưng Nguyên demo K189.pdf
K190 Một số kinh nghiệm ôn tập, thi THPT quốc gia môn GDCD qua bài 2 – Thực hiện pháp luật, GDCD lớp 12 tại trường THPT Nghuyễn Cảnh Chân demo K190.pdf
K191 Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh THPT thông qua một số phương pháp dạy học tích cực trong môn Giáo dục công dân demo K191.pdf
K192 Phát triển năng lực điều chỉnh hành của học sinh THPT thông qua sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học phần “Công dân với pháp luật” demo K192.pdf
K193 Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ an thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên môn cụm trường demo K193.pdf

Cuối cùng, mời thầy cô cùng tham khảo thêm 10 sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD THPT dưới đây.

 1. Một số biện pháp giúp học sinh làm quen với các vấn đề về thế giới quan trong môn GDCD 10
 2. Bài tập luyện tập giúp học sinh lớp 10 làm quen với các vấn đề về triết học
 3. Một số phương pháp ví dụ, minh họa giúp học sinh hiểu biết hơn về các kiến thức về phủ định và phủ định của phủ định cho học sinh THPT
 4. Kết hợp giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy môn GDCD cho học sinh THPT
 5. Một số biện pháp giúp học sinh THPT xác định và làm các bài tập tình huống trong môn GDCD
 6. Phương pháp đóng vai trong giảng dạy môn GDCD cho học sinh THPT
 7. Một số phương pháp giúp học sinh THPT ghi nhớ các kiến thức môn GDCD 
 8. Áp dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn GDCD giúp học sinh THPT ghi nhớ kiến thức
 9. Một số biện pháp giúp giúp học sinh THPT hoàn thành tốt các bài tập về pháp luật
 10.  Sử dụng hình ảnh minh họa giúp học sinh THPT ghi nhớ những quy định về luật được đề cập trong chương trình học môn GDCD
Bên cạnh SKKN các môn toán, lý, hóa, văn,… thì SKKN giáo dục kỹ năng sống cũng là một chủ đề khá được quan tâm. Best4team sẽ chia sẻ 5 bài mẫu SKKN giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT hay nhất, mới nhất, hay nhất bên dưới. Hãy tham khảo ngay!

12. Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ thpt

Tên đề tài Xem thử
K027 Hướng dẫn HS tham quan, tìm hiểu tại các cơ sở thực tế nhằm nâng cao năng lực thực tiễn và hiệu quả dạy học bài Gia công cắt gọt kim loại – Công nghệ 11 demo K027
K028 Một số giải pháp tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 thông qua môn công nghệ demo K028
K029 Xây dựng chủ đề dạy học “Linh kiện điện tử” từ các thiết bị, đồ dùng trong thực thực tiễn nhằm phát huy tính tích cực, tự lực, tư duy sáng tạo của học sinh. demo K029
K030 Tổ chức dạy học chủ đề “đèn nháy trang trí đơn giản” bằng phương pháp dạy học Dự án theo định hướng phát triển năng lực học sinh”. demo K030
K031 Dạy học bài 10, 12 công nghệ 12 bằng hoạt động giáo dục stem nhằm tăng khả năng tự học, tự thực hành để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh tại trường thpt demo K031
K032 Thiết kế và tổ chức một số hoạt động khởi động tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Công Nghệ tại trường THPT demo K032
K033 Những kiến thức và kĩ năng hỗ trợ học sinh học chương i phần vẽ kĩ thuật ở môn công nghệ lớp 11 demo K033
K034 Sử dụng hình ảnh động kết hợp phiếu học tập vào giảng dạy bài: nguyên lí làm việc động cơ đốt trong, công nghệ 11 demo K034
K035 Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm làm giá thể trồng hoa, cây cảnh khi dạy học phần hoa, cây cảnh- nghề làm vườn 11 demo K035
K036 Hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình robot trên xe điều khiển, để chăm bệnh nhân covid-19 trong khu cách ly demo K036
K037 Dạy học gắn liền với thực tiễn môn công nghệ nhằm kích thích học sinh trường thpt sáng tạo khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn trong sản xuất và đời sống demo K037

13. Sáng kiến kinh nghiệm môn GDQP-AN THPT

Tên đề tài Xem thử
K215 Vận dụng thiết bị công nghệ, học liệu số và phần mềm hỗ trợ trong hoạt động dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung học phổ thông demo K215.pdf
K216 Một số giải pháp giáo dục tình yêu biển đảo cho học sinh khối 11 trường THPT Diễn Châu 5 qua môn học Giáo dục quốc phòng an ninh demo K216.pdf
K217 Sử dụng thiết bị điện tử thông minh vào nội dung bắn súng để gây hứng thú và nâng cao kết quả học tập cho học sinh demo K217.pdf
K218 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam cho học sinh vùng đông bắc Nghi Lộc qua bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia Việt Nam”. Lớp 11 môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh demo K218.pdf
K219 Thiết kế và sử dụng bệ tỳ thay đổi chiều cao tự động góp phần nâng cao hiệu quả bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC trong dạy học GDQP-AN cho học sinh THPT khối 11 demo K219.pdf
K220 Một số giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh THPT trên địa bàn huyên Tương Dương về chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự demo K220.pdf
K221 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bài 2 “Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân demo K221.pdf
K222 Một số biện pháp phát huy năng lực cốt lõi của học sinh trong giảng dạy bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân, chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh khối 12 demo K222.pdf
K223 Một số giải pháp nâng cao nhận thức trong cao nhận thức trong phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của học sinh THPT hiện nay demo K223.pdf
K224 Một số giải pháp ứng dụng các sản phẩm số để nâng cao hiệu quả dạy học thực hành môn GDQP-AN tại trường THPT Đô Lương 3 demo K224.pdf

Kết thúc bài viết này, Best4team mong rằng có thể giúp đỡ và hỗ trợ các thầy cô trong quá trình giảng dạy của mình. 100 đề tài sáng kiến kinh nghiệm THPT trên đây đều là những đề tài đặc sắc và ấn tượng. 

Để được tư vấn cụ thể hơn về các sáng kiến kinh nghiệm THPT, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Best4team qua số điện thoại: 0915 521 220 hoặc qua địa chỉ email: best4team.com@gmail.com

Cảm ơn đã theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi trong bài viết này!

5/5 (1 Review)
Trần Khánh Ngân
Trần Khánh Ngân
Tôi là Trần Khánh Ngân trưởng phòng nội dung tại Công ty Best4Team. Công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website Best4Team.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

 • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
 • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
 • Quy trình làm việc an toàn Hỗ Trợ Viết Báo Cáo

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.