Sáng kiến kinh nghiệm THCS chắc chắn là tài liệu không thể thiếu đối với các giáo viên cấp 2 trong quá trình giảng dạy. Tuy nhiên, để lựa chọn được những đề tài hay, phù hợp là việc không hề dễ dàng. Trong bài viết dưới đây, Best4Team sẽ chia sẻ đến bạn những mẫu sáng kiến kinh nghiệm THCS (SKKN THCS) mới nhất mà bạn có thể tham khảo. 

Sang kien kinh nghiem THCS

Mục lục ẩn

1. Mẫu SKKN LỚP 6-7 theo chương trình bộ sách mới >>NEW<<

Tổng hợp các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Toán theo chương trình và bộ sách mới như bộ sách Chân trời sáng tạo, sách Cánh Diều, sách Kết nối tri thức và cuộc sống lớp 6, lớp 7  MỚI NHẤT 2022:

1.1. SKKN THCS môn Ngữ Văn lớp 6-7 theo bộ sách mới:

SKKN ngữ văn 6 chương trình mới

MÃ SKNN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI XEM NGAY
B608 Một số phương pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều Tải ngay Xem ngay
B609 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng khi học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Cánh diều Tải ngay Xem ngay
B610 Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo Tải ngay Xem ngay
B611 Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo Tải ngay Xem ngay
B612 Nâng cao kĩ năng thực hành luyện viết bài văn miêu tả thông qua tiết trả bài cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay Xem ngay
B613 Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học Ngữ văn 6 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay Xem ngay
B614 Vận dụng một số cách thức tổ chức giờ dạy – Học môn tiếng Việt nhằm phát huy tính tích cực – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay Xem ngay
A017 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy đọc văn bản trong môn Ngữ văn 6 bằng việc sử dụng phiếu học tập (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay

SKKN ngữ văn 7 chương trình mới

MÃ SKNN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
B701 Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7 – Chân trời sáng tạo Tải ngay
B702 Kinh nghiệm trong việc hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận chứng minh cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo Tải ngay
B703 Sử dụng một số trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn nhằm phát huy hứng thú và tính tích cực học tập cho học sinh khối 7 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay
B704 Rèn kỹ năng tự học Ngữ văn cho học sinh lớp 7 qua hoạt động tự học ở nhà theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay
B705 Một số kinh nghiệm dạy kiểu bài làm văn nghị luận giải thích cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Cánh diều Tải ngay

1.2. SKKN môn toán lớp 6 -7 theo chương trình sách mới năm 2022:

SKKN Toán 6 chương trình mới

MÃ SKNN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI XEM NGAY
B601 Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều Tải ngay Xem ngay
B602 Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong môn Toán 6 Bộ sách Cánh Diều Tải ngay Xem ngay
B603 Một số phương pháp bồi dưỡng năng lực giải toán phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo Tải ngay
B604 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong tiết dạy môn số học lớp 6 Chân trời sáng tạo Tải ngay
B605 Một số kinh nghiệm dạy tốt dạng toán tìm x ở lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay
B606 Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay
B607 Phương pháp dạy học tích cực thông qua tổ chức các trò chơi trong dạy học môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay

SKKN Toán 7 chương trình mới

MÃ SKNN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
B706 Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay
B707 Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm tạo hứng thú học tập góp phần nâng cao chất lượng đại trà môn toán của học sinh lớp 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống Tải ngay
B708 Kinh nghiệm dạy một số dạng toán về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong Đại số 7 theo bộ sách Cánh diều Tải ngay
B709 Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Toán 7 – Cánh diều Tải ngay
B710 Kinh nghiệm giải toán về tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ở môn Đại số lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo Tải ngay

1.3. SKKN môn Khoa học tự nhiên 6 chương trình mới 

TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
A010 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp trong giảng dạy môn KHTN 6 ( Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay

1.4. SKKN môn Lịch sử chương trình mới

TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
A009 Đồi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử 6 theo định hướng phát triển năng lực Sách Cánh Diều Tải ngay
B620 Một số biện pháp ứng dụng hiệu quả các trò chơi vào môn Lịch sử 6 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay
B617 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn Lịch sử cho học sinh lớp 6 (Sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B619 Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B715 Một số biện pháp phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc lập và sử dụng bảng biểu trong dạy học lịch sử lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B716 Kết hợp phương pháp miêu tả trong dạy học lịch sử cho học sinh lớp 7 (Sách Cánh diều) Tải ngay
B714 Vận dụng hiệu quả phương pháp trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay

1.5. Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lý Chương trình mới

MÃ SKNN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
B621 Một số kinh nghiệm giáo dục môi trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 6 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) Tải ngay
B622 Áp dụng hiệu quả phương pháp dạy học qua trò chơi môn Địa lý 6 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B623 Một số kinh nghiệm tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Địa lý 6 (Sách Cánh diều) Tải ngay
B718 Một số biện pháp tổ chức dạy học theo nhóm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 7 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B719 Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác dạy và học môn Địa lý lớp 7 (Sách Cánh diều) Tải ngay

1.6. Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học lớp 6, 7 Chương trình mới

MÃ SKNN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
B615 Biện pháp nâng cao chất lượng môn Tin học lớp 6 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay
B616 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học 6 (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B713 Một số giải pháp vận dụng phương pháp học nhóm để nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong môn tin học 7 (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay

1.7. Sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ lớp 6, 7 Chương trình mới

MÃ SKNN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
B624 Một số biện pháp khuyến khích học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập trực quan để nâng cao hiệu quả học tập môn Công Nghệ 6 (Sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B625 Vận dụng một số trò chơi học tập nâng cao hứng thú trong quá trình dạy học Công nghệ 6 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay
B626 Một số kinh nghiệm mới phương pháp dạy học và cách thức đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả các tiết học thực hành Công nghệ 6 (sách Cánh diều) Tải ngay
B722 Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều) Tải ngay
B720 Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức) Tải ngay

1.8. Sáng kiến kinh nghiệm môn Mĩ thuật lớp 6, 7 Chương trình mới

MÃ SKNN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
B630 Tổ chức các phương pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo trong phân môn vẽ tranh Mỹ thuật lớp 6 (Sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B632 Một số giải pháp nhằm gây hứng thú học môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 6 theo phương pháp mới của Đan Mạch (Bộ sách Cánh diều) Tải ngay
B726 Một số kinh nghiệm dạy học phát huy tính tích cực, chủ động nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay

1.9. Sáng kiến kinh nghiệm môn Âm nhạc lớp 6, 7 Chương trình mới

MÃ SKNN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
B627 Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập trong bộ môn Âm nhạc 6 (Sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B629 Một số kinh nghiệm cải thiện kỹ năng học hát môn Âm nhạc hiệu quả cho học sinh lớp 6 (Sách Cánh Diều) Tải ngay
B723 Một số kinh nghiệm dạy học nhằm nâng cao chất lượng môn Âm nhạc lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức) Tải ngay
B724 Vận dụng hiệu quả phương pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc lớp 7 (Sách Chân trời sáng tạo) Tải ngay

1.10. Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh Chương trình mới

MÃ SKNN TÊN ĐỀ TÀI LINK TẢI
B638 Một số biện pháp ứng dụng phương pháp học nhóm trong môn tiếng Anh lớp 6 (Bộ sách GlobAL succes) Tải ngay
B639 Ứng dụng các thủ thuật và phương pháp dạy học mới để nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Tiếng Anh 6 theo chương trình thí điểm Tải ngay
B641 Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh khối 6,7 bằng phương pháp luyện nghe Tiếng Anh qua bài hát (Bộ sách Thí điểm) Tải ngay
B637 Một số biện pháp ứng dụng trò chơi học tập nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh lớp 6(Bộ sách Global succes) Tải ngay
B636 Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập tiếng Anh cho học sinh lớp 6 (Bộ sách GlobAL succes) Tải ngay
B732 Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm) Tải ngay

2. Sáng kiến kinh nghiệm tiếng anh THCS

Bằng việc áp dụng những sáng kiến kinh nghiệm thcs môn tiếng anh, các thầy cô giáo có thể cải tiến được phương pháp dạy cũng như tạo thêm hứng thú của học sinh trong giờ học.

2.1. Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong giờ học tiếng anh THCS

Tên đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7

 • Mã số tài liệu: SKKN 2629
 • Mục tiêu đề tài: Nâng cao kiến thức và nhận thức cho học sinh thông qua việc tích hợp kiến thức đã học giữa các khối lớp trong bộ môn, giáo dục kỹ năng sống và liên hệ với kiến thức ở các bộ môn khác.

2.2. Kinh nghiệm tạo hứng thú trong giờ học tiếng Anh THCS

Tên đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm Giúp học sinh Lớp 6 hứng thú học Tiếng Anh qua phim , ảnh trong tiết dạy

 • Mã số tài liệu: SKKN 2601
 • Mục đích đề tài: Nhằm khơi được hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh THCS, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, hình thành và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào giao tiếp thực tế.

2.3. Giải pháp giúp học sinh luyện kỹ năng nói qua hoạt động cặp nhóm

Tên đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm Luyện kỹ năng nói cho học sinh Lớp 6 qua hoạt động cặp nhóm

 • Mã số tài liệu: SKKN 2604
 • Mục đích đề tài SKKN THCS: Cải thiện được kỹ năng nói cho học sinh, hình thành tốt kỹ năng giao tiếp, mạnh dạn, tự tin nói Tiếng Anh trước đám đông hoặc chủ động bắt chuyện với người nước ngoài.

2.4. Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn Tiếng Anh

Tên đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn Tiếng Anh 7 thí điểm

 • Mã số tài liệu: SKKN 2630
 • Mục tiêu đề tài: Đề tài này được nghiên cứu nhằm mục đích xây dựng ý kiến, đóng góp vào tiếng nói chung của công tác giảng dạy Tiếng Anh tại trường THCS, thông qua đó đưa ra một số hình thức khởi động bài học giúp các em học sinh thật sự có hứng thú trong việc học tập môn Tiếng Anh.

2.5. Dạy và học từ vựng tiếng Anh như thế nào để đạt hiệu quả

Tên đề tài: SKKN Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Tiếng Anh 8 dạng bài A closer look 2

 • Mã số tài liệu: SKKN 2633
 • Mục tiêu đề tài: Tìm ra những giải pháp nhằm tạo sự phù hợp cho các đối tượng học sinh trong việc tiếp thu và vận dụng kiến thức ngữ pháp trong chương trình Tiếng Anh 8 sách giáo khoa mới, đồng thời thông qua đó tăng sự hứng thú học tập cho học sinh.
Mời thầy cô tham khảo thêm 20 mẫu sáng kiến kinh nghiệm tiếng anh 7 , 8, 9. Những skkn thcs này đều đã được trình bày rất chi tiết và đầy đủ. 

3. Sáng kiến kinh nghiệm vật lý THCS

Các sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý THCS phải phù hợp với thực trạng, đồng thời phải có ý nghĩa thực tiễn. Mỗi giáo viên khi làm sáng kiến kinh nghiệm đều phải nắm rõ mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu

SKKN vat ly THCS

3.1. Giải bài tập mạch điện

Tên đề tài: SKKN Phương pháp giải một số bài tập về mạch điện tương đương trong môn Vật Lý lớp 9

 • Mã số tài liệu: SKKN 3021
 • Mục tiêu đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm THCS này hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng chuyển mạch phức tạp thành mạch đơn giản, nhận biết và phân loại một số dạng bài tập. Đồng thời nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi và hoàn thiện kiến thức cho bản thân.

3.2. Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 9

Tên đề tài: SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 – phần xác định giá trị công suất cực đại trong mạch điện

 • Mã số tài liệu: SKKN 3030
 • Mục tiêu đề tài SKKN THCS: Với việc nghiên cứu thành công đề tài, sáng kiến kinh nghiệm sẽ giúp giáo viên và học sinh có cái nhìn tổng quát, sâu sắc hơn về dạng bài tập này từ đó có thể lựa chọn phương pháp giải hay và nhanh nhất.

3.3. Một số biện pháp sử dụng thiết bị dạy học môn vật lý

Tên đề tài: SKKN Một số biện pháp sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả, trong giảng dạy Vật lý lớp 9

 • Mã số tài liệu: SKKN 3035
 • Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu việc sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả trong dạy học Vật lý lớp 9 ở Trường THCS và THPT Nghi Sơn, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học môn Vật lý ở trường, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân.

4. Sáng kiến kinh nghiệm địa lý THCS 

5 đề tái sáng kiến địa lý THCS được Best4Team chia sẻ ngay sau đây nhằm nghiên cứu những vấn đề mà học sinh gặp phải trong quá trình học tập, lý giải nguyên nhân. Đồng thời đưa ra những kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 

4.1. Rèn kỹ năng vẽ biểu đồ địa lý và nhận xét

Tên đề tài: SKKN Một vài kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ Địa Lý cho học sinh lớp 9

 • Mã số tài liệu: SKKN 2828
 • Mục tiêu đề tài SKKN THCS: Tìm hiểu việc rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 giúp cho giáo viên và học sinh có những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập môn Địa lí nói chung, đồng thời củng cố, nâng cao việc rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh nói riêng.

4.2. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý THCS

Tên đề tài: SKKN Hướng dẫn sử dụng Atlát Địa lí Việt Nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9

 • Mã số tài liệu: SKKN 2841
 • Mục tiêu đề tài sáng kiến kinh nghiệm THCS: Nâng cao chất lượng trong dạy môn Địa lí và trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí.

4.3. Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn địa lý THCS

Tên đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm Ứng dụng sơ đồ tư duy trong hoạt động củng cố bài học môn Địa lý 6

 • Mã số tài liệu: SKKN 2801
 • Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu phương pháp dạy học sử dụng bản đồ tư duy đạt hiệu quả cao nhất trong dạy học Địa lí cấp THCS kết hợp nghiên cứu cách soạn thảo giáo án điện tử mang tính khoa học cao, phù hợp với khả năng nhận thức, đặc điểm tâm lí lứa tuổi của học sinh.

4.4. Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy môn địa lý

Tên đề tài: SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục môi trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 6

 • Mã số tài liệu: SKKN 2806
 • Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu giúp học sinh vừa có thái độ thân thiện hơn với thiên nhiên và môi trường, có ý thức bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, vừa góp phần nâng cao chất lượng môn học.
Tham khảo chi tiết và đầy đủ những sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT tại bài viết “ sáng kiến kinh nghiệm địa lí 8 ”. 

5. Sáng kiến kinh nghiệm âm nhạc THCS

Với những bộ môn nghệ thuật như âm nhạc, việc tạo được hứng thú trong giờ học cho học sinh có vai trò rất quan trọng. Đúc kết từ thực tiễn giảng dạy và suy nghĩ đổi mới, các thầy cô giáo đã đưa ra những sáng kiến kinh nghiệm âm nhạc THCS rất hiệu quả, tạo niềm say mê học tập.  

SKKN am nhac THCS

5.1. Biện pháp ghi nhớ tên nốt nhạc môn âm nhạc học sinh lớp 6

Tên đề tài: SKKN Một số biện pháp ghi nhớ tên nốt nhạc cho học sinh lớp 6

 • Mã số tài liệu: SKKN 3208
 • Mục tiêu đề tài sáng kiến kinh nghiệm THCS: Giúp học sinh lớp 6 ghi nhớ và đọc tốt tên nốt nhạc trong môn âm nhạc ở trường, để tiết dạy và học tập đọc nhạc đạt hiệu quả cao, giúp học sinh hiểu bài tốt và mang lại hứng thú học tập cho học sinh.

5.2. Phương pháp dạy Âm nhạc kết hợp trò chơi trong môn âm nhạc THCS

Tên đề tài: SKKN Phương pháp dạy Âm nhạc kết hợp trò chơi qua phân môn Học hát và Âm nhạc thường thức cho học sinh lớp 6

 • Mã số tài liệu: SKKN 3205
 • Mục tiêu đề tài: Khi đưa ra các trò chơi áp dụng vào các phân môn trong giờ học âm nhạc, mục đích của đề tài thông qua các trò chơi này học sinh thêm yêu thích và thấy môn Âm nhạc không còn là môn học lí thuyết đơn thuần và nhàm chán.

5.3. Ưng dụng CNTT vào giảng dạy Âm nhạc

Tên đề tài: SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh khối 8

 • Mã số tài liệu: SKKN 3219
 • Mục tiêu đề tài: Giúp giáo viên có những giờ dạy Âm nhạc hiệu quả nhất. Đồng thời giúp học sinh nâng cao chất lượng cho việc học môn Âm nhạc của học sinh lớp 8 bậc THCS.

5.4. Giải pháp gây ứng thú giúp học sinh lớp 9 học tốt phân môn học hát

Tên đề tài: SKKN Một số giải pháp gây ứng thú giúp học sinh lớp 9 học tốt phân môn học hát

 • Mã số tài liệu: SKKN 3221
 • Mục tiêu đề tài: Giúp học sinh luôn phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, phối hợp tổ chức 1 số trò chơi đơn giản để củng cố và phát triển hứng thú của học sinh trong suốt giờ học. Đặc biệt là phải tạo ra một môi trường âm nhạc sinh động làm cho học sinh vừa là người học, vừa là người hưởng thụ và sáng tạo.

6. Sáng kiến kinh nghiệm hóa học THCS

Những đề tài sáng kiến kinh nghiệm hóa học THCS được thực hiện nhằm giúp các em nâng cao kết quả học tập, giúp các em say mê và yêu thích bộ môn hóa học hơn

6.1. Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy môn Hoá học

Tên đề tài: SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy bài thực hành 6 – Môn Hoá học 8

 • Mã số tài liệu: SKKN 2701
 • Mục tiêu đề tài: Đề tài giúp tìm ra phương pháp dạy học phù hợp với học sinh, tạo hứng thú học tập cho học sinh, làm cho học sinh hiểu rõ vấn đề đang học là gì? Từ đó nâng cao chất lượng học tập môn hóa học cho học sinh.

6.2. Phương pháp hình thành kĩ năng giải bài tập hóa học

Tên đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp hình thành kĩ năng giải bài tập hóa học cho học sinh ở thường THCS

 • Mã số tài liệu: SKKN 2707
 • Mục tiêu đề tài: Giúp giáo viên có thêm tài liệu tham khảo về phương pháp dạy học, đặc biệt là tài liệu về phương pháp hình thành kĩ năng giải bài tập hóa học cho học sinh. Từ đó rèn kĩ năng giải nhanh một số dạng bài tập hóa học.

6.3. Kỹ năng cần thiết khi lập một phương trình Hóa học

Tên đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm Một số kỹ năng cần thiết khi lập một phương trình Hóa học Lớp 8

 • Mã số tài liệu: SKKN 2709
 • Mục tiêu đề tài: Giúp cho các em học sinh nắm vững kiến thức và có thêm một số kỹ năng vận dụng các kiến thức đó để lập đúng các phương trình hoá học. Đồng thời tìm hiểu một số phương pháp giúp học sinh lập đúng các phương trình hoá học. Trên cơ sở đó đề xuất một số ý kiến trong việc giúp học sinh lập đúng các phương trình hoá học.

6.4. Rèn kĩ năng giải bài toán tính theo công thức hóa học

Tên đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kĩ năng giải bài toán tính theo công thức hóa học cho học sinh lớp 8

 • Mã số tài liệu: SKKN 2711
 • Mục tiêu đề tài: Giúp học sinh phân loại các dạng bài toán hóa học lớp 8 và tìm ra những phương pháp giải dễ hiểu. Giúp học sinh nắm chắc được phương phải giải một số dạng bài toán, từ đó rèn cho học sinh kỹ năng giải nhanh một số dạng bài tập hóa học.

6.5. Kinh nghiệm lồng ghép giáo dục tinh thần khởi nghiệp trong Hóa học

Tên đề tài: SKKN Kinh nghiệm lồng ghép giáo dục tinh thần khởi nghiệp trong bộ môn Hóa học 9

 • Mã số tài liệu: SKKN 2728
 • Mục tiêu đề tài: Giúp học sinh hiểu đúng về khởi nghiệp, giúp các em tự phát hiện đam mê, có nhiều ý tưởng sáng tạo phát triển nghề nghiệp tương lai dựa vào chính sự đam mê, yêu thích của bản thân. Giúp giáo viên có phương pháp định hướng cho học sinh về giáo dục tinh thần khởi nghiệp; Giáo viên có sự thay đổi trong dạy học; Suy nghĩ cởi mở hơn, tiến bộ hơn và bắt kịp xu thế giáo dục toàn diện hiện nay.

7. Sáng kiến kinh nghiệm thể dục THCS 

Các đề tài sáng kiến kinh nghiệm THCS môn thể dục sau được đánh giá cao bởi tính khoa học, logic và dễ dàng áp dụng vào thực tế giảng dạy.

SKKN the duc THCS

7.1. Biện pháp phòng ngừa và xử lý vết thương 

Tên đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung Lớp 6

 • Mã số tài liệu: SKKN 3402
 • Mục tiêu đề tài: Nhằm làm cho công tác giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học sinh đạt hiệu quả cao hơn. Giúp cho các em học sinh lớp 6 nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, tố chất thể lực góp phần phát triển con người theo hướng toàn diện.

7.2. Nâng cao hứng thú học tập môn thể dục cho học sinh THCS

Tên đề tài: SKKN Nâng cao hứng thú học tập môn thể dục cho học sinh lớp 7 với trò chơi dân gian vận động

 • Mã số tài liệu: SKKN 3404
 • Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu về việc đưa các trò chơi dân gian vận động vào giờ học TD lớp 7 với mong muốn nâng cao hứng thú học tập môn TD cho học sinh đồng thời góp phần bảo tồn, lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các trò chơi dân gian.

7.3. Đổi mới phương pháp tập luyện phát huy năng lực học tốt môn Thể dục

Tên đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp tập luyện giúp học sinh Lớp 8 phát huy năng lực học tốt môn Thể dục

 • Mã số tài liệu: SKKN 3411
 • Mục tiêu đề tài: Tổ chức tập luyện một cách hợp lí và khoa học sao cho giờ học làm nảy sinh sự tự tin, hứng thú trong hoạt động tập luyện của học sinh. Qua đó trang bị cho học sinh một số kiến thức kỹ năng cơ bản phổ thông nhất theo nội dung cơ bản của chương trình. Nhằm nâng cao năng lực tập luyện, giúp các em chủ động tự tin học tốt môn thể dục.

7.4. Trò chơi vận động trong giảng dạy nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua môn thể dục

Tên đề tài: SKKN Sử dụng một số trò chơi vận động trong giảng dạy nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua đối với học sinh lớp 9

 • Mã số tài liệu: SKKN 3413
 • Mục tiêu đề tài: Nhằm tìm ra phương pháp giảng dạy nội dung nhảy cao có tác dụng để rèn luyện, phát triển sức bật và sức mạnh chân từ đó nâng cao thành tích cho học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Lập.

7.5. Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chạy bền

Tên đề tài SKKN THCS: Sáng kiến kinh nghiệm Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chạy bền lớp 9

 • Mã số tài liệu: SKKN 3418
 • Mục tiêu đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn đề xuất các phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ học chạy bền, nâng cao chất lượng bộ môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

8. Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử THCS

Để học tập và giảng dạy hiệu quả thì giảng dạy lý thuyết cần phải gắn liền với trải nghiệm thực tế. Qua đó, học sinh sẽ ghi nhớ bài học tốt hơn, khơi gợi sự tìm tòi, học hỏi. Đó chính là nội dung của các bài sáng kiến kinh nghiệm lịch sử THCS.

SKKN lich su THCS

8.1. Giáo dục truyền thống quê hương qua tiết dạy Lịch sử

Tên đề tài: SKKN Giáo dục truyền thống quê hương qua tiết dạy Lịch sử địa phương Lớp 8, Bài 6: Lịch sử Hải Dương 1858 – 1918

 • Mã số tài liệu: SKKN 2918
 • Mục tiêu đề tài: Hướng dẫn học sinh cách tiếp nhận và tìm tòi kiến thức, vận dụng việc học tập Lịch sử địa phương, cũng như học tập bất cứ bộ môn nào ở nhà trường đều nhằm cung cấp kiến thức khoa học, hình thành thế giới quan khoa học, phẩm chất đạo đức chính trị cho học sinh.

8.2. Sử dụng yếu tố Văn học trong dạy học Lịch sử

Tên đề tài: SKKN Sử dụng yếu tố Văn học trong dạy học Lịch sử: Phần lịch sử Việt Nam

 • Mã số tài liệu: SKKN 2921
 • Mục tiêu đề tài: Giúp học sinh biết sưu tầm thơ, văn có sử liệu để phục vụ bài học, vận dụng hợp lí thơ, văn có sử liệu vào minh họa lịch sử, giúp các em có hứng thú trong học tập môn Lịch sử và lĩnh hội kiến thức tốt hơn, nhớ lâu hơn các sự kiện, một thời kì lịch sử của dân tộc ta.

8.3. Biện pháp phát huy tính tích cực môn lịch sử 6

Tên đề tài: Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử 6

 • Mã số tài liệu: SKKN 2902
 • Mục tiêu đề tài: Làm cho tiết học bớt khô khan, không nặng nề mà trở nên nhẹ nhàng, sinh động. Giúp cho học sinh thêm yêu thích, có hứng thú khi học lịch sử. Đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử ở trường THCS Xuân Thắng.

8.4. Rèn luyện cho học sinh kỹ năng khai thác kênh hình sách giáo khoa Lịch sử 9

Tên đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện cho học sinh kỹ năng khai thác kênh hình sách giáo khoa Lịch sử 9

 • Mã số tài liệu: SKKN 2931
 • Mục tiêu đề tài: Giúp các em rèn cho mình các kĩ năng cần thiết trong việc khai thác kênh hình sách giáo khoa, từ đó rút ra được những kiến thức của bài học nhằm góp phần nâng cao chất lượng môn học.

8.5. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

Tên đề tài SKKN THCS: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

 • Mã số tài liệu: SKKN 2933
 • Mục tiêu đề tài: Đưa ra những cách kiểm soát kiến thức của học sinh thông qua từng chuyên đề và qua
  các bài kiểm tra. Đồng thời hướng dẫn học sinh nhận dạng đề ra, cách làm bài của học sinh.
Mời thầy cô tham khảo thêm 20 mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử 7 , 8, 9. Những skkn thcs này đều đã được trình bày rất chi tiết và đầy đủ. 

9. Sáng kiến kinh nghiệm mỹ thuật THCS

Các tác giả đã hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm môn mỹ thuật dưới đây nhằm tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp nhất với học sinh.

SKKN my thuat THCS

9.1. Biện pháp dạy học nhằm nâng cao kĩ năng vẽ theo mẫu môn Mĩ thuật

Tên đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao kĩ năng vẽ theo mẫu môn Mĩ thuật lớp 6

 • Mã số tài liệu: SKKN 3301
 • Mục tiêu đề tài: Giúp học sinh nhận biết về phát triển kĩ năng vẽ theo mẫu, và thực hành vào bài làm một cách có hiệu quả.

9.2. Nâng cao nhận thức và phát huy giá trị vốn văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật

Tên đề tài: SKKN Giáo dục học sinh lớp 6 nâng cao nhận thức và phát huy giá trị vốn văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật

 • Mã số tài liệu: SKKN 3304
 • Mục tiêu đề tài: Chia sẻ kinh nghiệm giúp các em có sự quan tâm, nhìn nhận đúng đắn về tầm quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, có thái độ ứng xử trách nhiệm hơn với vốn văn hóa dân tộc bằng niềm tự hào, nghĩa vụ và sự rung cảm riêng của các em.

9.3. Tạo hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh trong phân môn vẽ tranh

Tên đề tài: SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh trong phân môn vẽ tranh, môn Mĩ Thuật lớp 7

 • Mã số tài liệu: SKKN 3308
 • Mục tiêu đề tài: Tìm ra biện pháp tốt nhất để thiết kế và tổ chức các hoạt động nhằm tạo hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh vào dạy phân môn vẽ tranh.

Mong rằng bài tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm thcs này sẽ là nguồn thông tin hữu ích đối với những ai vẫn còn đang băn khoăn trong việc lựa chọn đề tài.   

Best4Team hiện đang nhận hỗ trợ viết tiểu luận, luận văn, sáng kiến kinh nghiệm tất cả các bộ môn. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, tận tâm trong công việc, chúng tôi tự tin có thể hoàn thành yêu cầu của bạn với chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số điện thoại 0915.521.220 hoặc email best4team.com@gmail.com 

5/5 (1 Review)
Trần Khánh Ngân
Trần Khánh Ngân
Tôi là Trần Khánh Ngân trưởng phòng nội dung tại Công ty Best4Team. Công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website Best4Team.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.
guest
7 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
Dương Thị Hòa
Dương Thị Hòa
1 year ago

Tôi muốn đăng kí bộ skkn tin học – THCS??

Best4Team
Admin
Best4Team
1 year ago

Chào chị vui lòng tham khảo các mẫu SKKN tin học THCS tại đây ạ: https://best4team.com/skkn/sang-kien-kinh-nghiem-tin-hoc-thcs/

hoàng thị thúy
hoàng thị thúy
1 year ago

tôi muốn tham khảo bộ skkn môn lịch sử thcs

Phạm Thị Thu Hằng
Phạm Thị Thu Hằng
9 months ago

Xin chào! tôi muốn tham khảo sáng kiến

Một số biện pháp giúp nâng cao tính chủ động của học sinh THCS trong giờ học môn lịch sử

xin cảm ơn

Best4Team
Admin
Best4Team
9 months ago

Chào chị, chị vui lòng gửi yêu cầu chi tiết vào Zalo 915521220 để được hỗ trợ ạ

Phạm Thị Thu Hằng
Phạm Thị Thu Hằng
9 months ago

xin chào ! tôi muốn tham khảo thêm sáng kiến

Sử dụng các câu chuyện lịch sử kết hợp với hoạt động nhóm giúp học sinh THCS ghi nhớ kiến thức môn lịch sử tốt hơn

Best4Team
Admin
Best4Team
9 months ago

Chào chị, chị vui lòng gửi yêu cầu chi tiết vào Zalo 915521220 để được hỗ trợ ạ

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

 • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
 • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
 • Quy trình làm việc an toàn Hỗ Trợ Viết Báo Cáo

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.