Môn Toán có vai trò quan trọng trong việc giúp các em học sinh hình thành tư duy sáng tạo. Dưới đây là 7 bài sáng kiến kinh nghiệm toán 10 xuất sắc nhất mà Best4team cập nhất mới nhất theo chương trình dạy. Xem ngay bạn nhé!

Sáng kiến kinh nghiệm toán 10
Sáng kiến kinh nghiệm toán 10

1. MẪU SKKN MÔN TOÁN THPT CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024 (CHỈ CÓ BẢN PDF)

Tên Xem thử
E080 Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn – CÁNH DIỀU (PDF) demo E080.pdf
E081 Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều) (PDF) demo E081.pdf
E082 Định hướng dạy học theo dự án một số chủ đề môn toán lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh – KNTT (PDF) demo E082.pdf
E083 Phát huy kỹ năng quản lý tài chính cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học bài “tìm hiểu một số kiến thức về tài chính” – KNTT (PDF) demo E083.pdf
E084 Rèn luyện kĩ năng phân tích vec tơ cho học sinh trung bình trường trung học phổ thông – KNTT (PDF) demo E084.pdf
E085 Vận dụng kết hợp các kỹ thuật dạy học nhóm và lược đồ tư duy vào giảng dạy “chương I: mệnh đề và tập hợp” nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán 10” – KNTT (PDF) demo E085.pdf
E086 Tổ chức hoạt động trải nghiệm để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học bài ‘‘ứng dụng của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn’’- chuyên đề học tập toán 10 – KNTT (PDF) demo E086.pdf
E087 Sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực phát triển năng lực hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong chủ đề “ hệ thức lượng trong tam giác”. – KNTT (PDF) demo E087.pdf

2. MẪU SKKN MÔN TOÁN LỚP 11, 12 MỚI NHẤT NĂM HỌC 2023 – 2024 (CHỈ CÓ BẢN PDF)

Tên Xem thử File PDF File Word
K096 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học thực hành và trải nghiệm môn toán cấp trung học phổ thông (PDF) demo K096.pdf 100K – – –
K097 Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem (PDF) demo K097.pdf 100K – – –
K098 Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông (PDF) demo K098.pdf 100K – – –
K099 Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi môn toán từ phần mềm bt pro và tạo đề kiểm tra đánh giá định kì theo ma trận, bản đặc tả định hướng phát triển năng lực học sinh, từng bước chuyển đổi số (PDF) demo K099.pdf 100K – – –
K100 Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua dạy học hình học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột” (PDF) demo K100.pdf 100K – – –
K101 Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán (PDF) demo K101.pdf 100K – – –
K102 Định lí EULER và tính ứng dụng thực tiễn (PDF) demo K102.pdf 100K – – –
K103 Khai thác phần mềm geogebra hỗ trợ dạy học bài “mặt cầu” – hình học 12 (PDF) demo K103.pdf 100K – – –
K104 Phát triển các năng lực toán học thông qua một số bài toán tích phân có vận dụng phương trình hàm (PDF) demo K104.pdf 100K – – –
K105 Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh trung học phổ thông thông qua khai thác ứng dụng của vectơ trong không gian (PDF) demo K105.pdf 100K – – –
K106 Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số dạng bài tập về hàm đặc trưng (PDF) demo K106.pdf 100K – – –
K107 Nâng cao năng lực tự học và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề “giá trị Lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số” (PDF) demo K107.pdf 100K – – –
K108 Phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh lớp 12 thông qua một số bài toán về chủ đề tích phân (PDF) demo K108.pdf 100K – – –

3. SKKN nâng cao năng lực số và kỹ thuật chuyển đổi số cho giáo viên, học sinh

Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao năng lực số và kỹ thuật chuyển đổi số cho giáo viên, học sinh lớp 10 ở địa bàn Quỳnh Lưu Hoàng Mai trong bộ môn Toán học

 • Mã số tài liệu: SKKN H200
 • Mục đích nghiên cứu: Phát triển năng lực số và kỹ năng chuyển đổi số cho Giáo viên và Học sinh THPT đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

4. Sáng kiến kinh nghiệm toán 10 năng lực tư duy thông qua dạy học hàm số bậc 2

Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 10: Góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học thông qua dạy học chủ đề hàm số bậc hai

 • Mã số tài liệu: SKKN H201
 • Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp sư phạm kèm ví dụ cụ thể góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học cho học sinh THPT. Đồng thời điều chỉnh việc dạy học nội dung chủ đề hàm số bậc hai nói riêng cũng như học môn toán nói chung.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

5. Sáng kiến kinh nghiệm toán 10 tạo hứng thú học Toán qua phần Vectơ

Tên đề tài: Các biện pháp tạo sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ – Chương trình Hình học lớp 10

 • Mã số tài liệu: SKKN H202
 • Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp dạy học phần Vectơ trong Hình học 10 nhằm tạo hứng thú học Toán cho học sinh THPT. Tổ chức thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi của một số biện pháp tạo sự hứng thú cho học sinh.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

6. Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 10 tiếp cận các bài toán vào thực tế

Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 10: Hướng dẫn học sinh lớp 10 tiếp cận các bài toán có nội dung thực tế

 • Mã số tài liệu: SKKN H204
 • Mục đích nghiên cứu: Giúp các em học sinh có một tư duy giải toán mới, biết vận dụng kiến thức toán học để giải quyết vấn đề thực tiễn cũng như nhìn nhận các vấn đề thực tiễn qua lăng kinh toán học.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

7. Sáng kiến kinh nghiệm toán 10 khai thác và phát triển một số bài toán trong sách giáo khoa

Tên đề tài: Khai thác và phát triển một số bài toán trong sách giáo khoa toán 10 để tạo hứng thú học tập, góp phần hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh

 • Mã số tài liệu: SKKN H203
 • Mục đích nghiên cứu: Đưa ra giải pháp giúp học sinh khối 10 tiếp cận các bài tập ở mức độ vận dụng nhẹ nhàng, có hệ thống, giúp các em tự tin, hứng thú trong học tập.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Bên cạnh SKKN lớp 11 môn toán Best4team sẽ chia sẻ đến các bạn sáng kiến kinh nghiệm môn toán THPT hay nhất của các khối, được lựa chọn kỹ lưỡng và link tải hoàn toàn miễn phí thích hợp tải về chỉnh sửa. Hãy tham khảo!

8. Sáng kiến kinh nghiệm toán 10 theo định hướng giáo dục STEM

Tên đề tài sáng: Phát triển năng lực toán học cho học sinh qua dạy học chủ đề Các phép toán véc tơ-Hình học 10 theo định hướng giáo dục STEM

 • Mã số tài liệu: SKKN H205
 • Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học theo định hướng giáo dục STEM trong dạy học chủ đề các phép toán véc tơ hình học 10 nhằm phát triển năng lực toán học cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Sáng kiến kinh nghiệm toán 10 mới nhất
Sáng kiến kinh nghiệm toán 10 mới nhất

9. Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 10 khai thác và phát triển một số bài toán trong sách giáo khoa

Tên đề tài: Sử dụng phương pháp “ô ăn quan” để giải một lớp bài toán tập hợp lớp 10

 • Mã số tài liệu: SKKN H206
 • Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các bài toán về lý thuyết Graph bằng phương pháp Ô ăn quan vào giải các bài toán tập học giúp học sinh yêu thích môn toán, có nền tảng vững chắc để học tốt các nội dung Toán học còn lại.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Còn rất nhiều mẫu SKKN THPT các môn trong bài viết:  100 Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm THPT Sáng Tạo Mới Nhất. Nguồn SKKN chất lượng, bát sát khung chương trình giảng dạy để bạn vận dụng cho bản thân. 

Tổng hợp 7 bài sáng kiến kinh nghiệm toán 10 xuất sắc bám sát chương trình dạy kèm link download hoàn chỉnh. Tham khảo ngay!

Tên đề tài DEMO
H200 Một số giải pháp nâng cao năng lực số và kỹ thuật chuyển đổi số cho giáo viên, học sinh lớp 10 ở địa bàn Quỳnh Lưu Hoàng Mai trong bộ môn Toán học Xem ngay
H201 Góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học thông qua dạy học chủ đề hàm số bậc hai Xem ngay
H202 Các biện pháp tạo sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ – Chương trình Hình học lớp 10 Xem ngay
H203 Khai thác và phát triển một số bài toán trong sách giáo khoa toán 10 để tạo hứng thú học tập, góp phần hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh Xem ngay
H204 Hướng dẫn học sinh lớp 10 tiếp cận các bài toán có nội dung thực tế Xem ngay
H205 Phát triển năng lực toán học cho học sinh qua dạy học chủ đề Các phép toán véc tơ-Hình học 10 theo định hướng giáo dục STEM Xem ngay
H206 Sử dụng phương pháp “ô ăn quan” để giải một lớp bài toán tập hợp lớp 10 Xem ngay

Trên đây là 7 mẫu sáng kiến kinh nghiệm toán 10 được đánh giá cao có ý nghĩa thực tiễn cao. Best4team hy vọng rằng với nguồn tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong giảng dạy và tìm ý tưởng viết SKKN. Chúc thầy cô luôn khỏe và công tác tốt!

Xem Thêm Bài Liên Quan: 7 Mẫu Bài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Toán 11 Mới Nhất

0/5 (0 Reviews)
Trần Khánh Ngân
Trần Khánh Ngân
Tôi là Trần Khánh Ngân trưởng phòng nội dung tại Công ty Best4Team. Công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website Best4Team.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

 • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
 • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
 • Quy trình làm việc an toàn Hỗ Trợ Viết Báo Cáo

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.