Để bắt tay vào viết một bài sáng kiến kinh nghiệm hóa học thpt, bạn cần nắm rõ được những bước thực hiện để đảm bảo các yêu cầu đặt ra về mặt nội dung, bố cục, trình bày một cách chính xác, rõ ràng nhất. Cùng Best4Team tham khảo những bài sáng kiến trong môn hóa học cấp THPT dưới đây để có được những ý tưởng, kiến thức cho bản thân nhé.  

sang kien kinh nghiem hoa hoc thpt 1
Mẫu sáng kiến kinh nghiệm hóa học thpt
Mục lục ẩn

1. Sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học lớp 10

Những đề tài sáng kiến kinh nghiệm hóa 10 dưới đây nêu ra những cơ sở lý luận và thực tiễn, thông qua điều tra, tổng hợp thông tin thực trạng của học sinh để đưa ra những biện pháp nâng cao năng lực học tập môn hóa học của học sinh.

1.1. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Tên đề tài: “Chuyển đổi số nâng cao chất lượng dạy học chủ đề: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học”

 • Mã số tài liệu: SKKN H250 (Định dạng file Word)
 • Mục đích nghiên cứu: Định hướng dạy học theo phương pháp hiện đại vận dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho giáo viên và học sinh.  Khuyến khích khả năng tự học, tự nghiên cứu cá nhân và làm việc nhóm, phát huy tính chủ động, tích cực, tự tin sáng tạo của học sinh và lồng ghép hóa học gắn với thực tiễn.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

1.2. Tạo cảm hứng học tập và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT hóa học 10

Tên đề tài: “Khơi nguồn cảm hứng học tập và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT thông qua chuyên đề Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ”

 • Mã số tài liệu: SKKN H251 (Định dạng file Word)
 • Mục đích nghiên cứu: Giúp học sinh vận dụng kiến thức hóa học để giải thích hiện tượng thực tiễn trong đời sống. Khơi dậy niềm đam mê, theo đuổi với các ngành nghề Hóa học, định hướng các ngành nghề tương lai cho học sinh ở trường THPT.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

1.3. Xây dựng kế hoạch bài dạy chủ đề phản ứng oxy hóa – khử môn hóa học 10

sang kien kinh nghiem hoa hoc thpt 2
Sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học lớp 10

Tên đề tài: “Vận dụng modul 4 vào xây dựng kế hoạch bài dạy chủ đề phản ứng oxy hóa – khử môn hóa học 10”

 • Mã số tài liệu: SKKN H252 (Định dạng file Word)
 • Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu và tổ chức thực hiện kịch bản lên lớp của giáo viên với đối tượng 5 học sinh và nội dung cụ thể trong một không gian và thời gian nhất định nhằm giúp người học đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình môn học.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

1.4. Bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy hóa học 10

Tên đề tài: Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy hóa học 10 nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh”

 • Mã số tài liệu: SKKN H254 (Định dạng file Word)
 • Mục đích nghiên cứu: Xây dựng một hệ thống các hiện tượng hóa học thực tiễn có thể vận dụng vào bài giảng trong chương trình hóa học 10, nhằm giáo dục ý thức và tăng hứng thú học tập bộ môn cho học sinh.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

1.5. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn hóa học 10

Tên đề tài: “Sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá môn hóa học nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh”

 • Mã số tài liệu: SKKN H256 (Định dạng file PDF)
 • Mục đích nghiên cứu: Hình thành cho học sinh một số năng lực hóa học, đặc biệt là năng lực tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học và năng lực chung như tự chủ, tự học.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Xem thêm các đề tài skkn hóa học lớp 10:

Tên đề tài Số trang Loại File
H250 Chuyển đổi số nâng cao chất lượng dạy học chủ đề: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Xem ngay word
H251 Khơi nguồn cảm hứng học tập và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT thông qua chuyên đề Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ Xem ngay word
H252 Vận dụng modul 4 vào xây dựng kế hoạch bài dạy chủ đề phản ứng oxy hóa – khử môn hóa học 10 Xem ngay word
H254 Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy hóa học 10 nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh Xem ngay word
H255 Xây dựng kế hoach và công cụ kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy học hóa học thông qua chủ đề sulfuric acid và muối sulfate, chương trình GDPT 2018 Xem ngay PDF
H256 Sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá môn hóa học nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh Xem ngay PDF
H257 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóaa học chương Oxi-lưu huỳnh hoa học 10 Xem ngay PDF
H258 Xây dựng bài tập hóa vô cơ 10 liên quan thực tiễn đời sống để lồng ghép trong bài học theo định hướng phát triển năng lực học sinh Xem ngay PDF
H259 Phát triển năng lực đặc thù môn hóa học thông qua bài tập sáng tạo chương Halogen, Oxi – Lưu huỳnh lớp 10 THPT Xem ngay PDF
H260 Sử dụng trò chơi online tạo động lực học tích cực nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học môn hóa học 10 học kì I THPT Xem ngay PDF
H261 Dạy học theo dự án “Sự ô nhiễm không khí” bài 29: oxi – ozon hoá học 10 nhằm phát triển năng lực tự chủ, sáng tạo cho học sinh Xem ngay PDF
H262 Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho học sinh Xem ngay PDF
H263 Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương Nhóm Halogen (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh phổ thông Xem ngay PDF
H264 Thiết kế các bài giảng theo hướng dạy học phân hoá trong chương oxi – lưu huỳnh – hóa 10 THPT Xem ngay PDF

Bạn có thể xem thêm hơn 100 mẫu về sáng kiến kinh nghiệm THPT của tất cả các môn học mà Best4Team tổng hợp được.

2. Sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học lớp 11

sang kien kinh nghiem hoa hoc thpt 3
Sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học lớp 11

Tham khảo 5 mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học lớp 11 với sự chuẩn mực trong nội dung và tính thực tiễn cao.

2.1. Dạy học chương Nitơ, photpho và hợp chất của chúng – Hóa học 11

Tên đề tài: “Dạy học chương Nitơ, photpho và hợp chất của chúng – Hóa học 11 THPT theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp”.

 • Mã số tài liệu: SKKN H265 (Định dạng file Word)
 • Mục đích nghiên cứu: Giúp học sinh trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

2.2. Thiết kế Flashcard trong dạy học Hóa học Hữu cơ 11

Tên đề tài: “Thiết kế Flashcard trong dạy học Hóa học Hữu cơ để phát triển năng lực phẩm chất và nâng cao chất lượng đại trà”

 • Mã số tài liệu: SKKN H266 (Định dạng file Word)
 • Mục đích nghiên cứu: Sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học THPT này nhằm thiết kế Flashcard hóa học để sử dụng Flashcard vào trong quá trình học, rèn luyện lại kiến thức cũ để nâng cao khả năng ghi nhớ thông tin, khả năng ứng biến nhạy bén và nâng cao chất lượng đại trà.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

2.3. Hướng dẫn HS thiết kế phiếu học tập trong chuẩn bị bài giảng E- Learning

Hướng dẫn học sinh thiết kế phiếu học tập trong chuẩn bị bài giảng E- Learning
Hướng dẫn học sinh thiết kế phiếu học tập trong chuẩn bị bài giảng E- Learning

Tên đề tài: “Hướng dẫn học sinh thiết kế phiếu học tập trong chuẩn bị bài giảng E- Learning”

 • Mã số tài liệu: SKKN H267 (Định dạng file PDF)
 • Mục đích nghiên cứu: Sử dụng phiếu học tập nhằm nâng cao khả năng tư duy của học sinh và đem lại hiệu quả giáo dục cao. Giảm tải lượng công việc cho giáo viên giúp học sinh chủ động hơn trong học tập.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

2.4. Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập hóa học lớp 11

Tên đề tài: “Lồng ghép một số nền tảng học tập vào hoạt động củng cố trong dạy học trực tuyến đối với bộ môn hóa học nhằm tăng hứng thú và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh”

 • Mã số tài liệu: SKKN H268 (Định dạng file PDF)
 • Mục đích nghiên cứu: Xác định được quy trình tổ chức trò chơi trên các nền tảng học tập vào hoạt động củng cố trong dạy học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

2.5. Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho HS THPT

Tên đề tài: “Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho HS THPT bằng việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực”

 • Mã số tài liệu: SKKN H270 (Định dạng file PDF)
 • Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận dạy học, lý thuyết về một số kỹ thuật dạy học tích cực để phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho Học sinh THPT.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Xem ngay các đề tài skkn hóa học lớp 11 mới nhất:

Tên đề tài Số trang Loại File
H265 Dạy học chương Nitơ, photpho và hợp chất của chúng – Hóa học 11 THPT theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Xem ngay word
H266 Thiết kế Flashcard trong dạy học Hóa học Hữu cơ để phát triển năng lực phẩm chất và nâng cao chất lượng đại trà Xem ngay word
H267 Hướng dẫn học sinh thiết kế phiếu học tập trong chuẩn bị bài giảng E- Learning Xem ngay PDF
H268 Lồng ghép một số nền tảng học tập vào hoạt động củng cố trong dạy học trực tuyến đối với bộ môn hóa học nhằm tăng hứng thú và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh Xem ngay PDF
H269 Phương pháp tổ chức học sinh làm việc độc lập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, đặc biệt trong giai đoạn Covid-19 Xem ngay PDF
H270 Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho HS THPT bằng việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực” Xem ngay PDF
H271 Sử dụng bài tập thực hành, thí nghiệm và dự án thực tiễn trong dạy học Hóa học 11 để phát triển tư duy kinh tế cho học sinh phổ thông Xem ngay PDF
H272 Vận dụng phương pháp dạy học khám phá trong dạy học chủ đề “Nitơ và hợp chất của Nitơ”- Hóa học 11 THPT Xem ngay PDF
H273 Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học phần hóa học hữu cơ chương trình GDPT 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh Xem ngay PDF
H274 Phát triển năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng cho học sinh lớp 11 THPT qua các thí nghiệm thực tiễn trong chủ đề Sự điện ly Xem ngay PDF
H275 Áp dụng giáo dục stem dạy học chủ đề – carbon và chế tạo máy lọc nước mini – hóa học 11 cho học sinh huyện miền núi tương dương, nghệ an Xem ngay PDF
H276 Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề STEM: Cách làm phân bón hữu cơ vi sinh từ rác thải sinh hoạt theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Xem ngay PDF
H277 Kết hợp mô hình lớp học đảo ngược với phương pháp dạy học hợp tác vào chương “Ancol – Phenol” Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới Xem ngay PDF
H278 Đa dạng hóa trong hoạt động mở đầu để tạo sự hứng thú với bộ môn Hóa học ở trường THPT Tân Kỳ 3’ Xem ngay PDF
H279 Xây dựng nội dung và các câu hỏi kiểm tra đánh giá phần kiến thức “phân bón hoá học” theo định hướng chương trình hoá học phổ thông 2018 môn hoá học Xem ngay PDF
H280 Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức hóa học lớp 11 và lớp 12 tạo ra một số sản phẩm dùng trong gia đình Xem ngay PDF
H281 Cách định hướng xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ từ đó hoàn thành sơ đồ phản ứng, giải một số bài tập ở mức độ vận dụng và vận dụng cao Xem ngay PDF

3. Sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học lớp 12

sang kien kinh nghiem hoa hoc thpt 5
Sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học lớp 12

Vận dụng một cách sáng tạo, hợp lý các sáng kiến kinh nghiệm hóa học 12 sau đây sẽ giúp các thầy cô giáo nâng cao chất lượng giờ Hóa học, giúp học sinh say mê và yêu thích bộ môn hóa học hơn.

3.1. Phương pháp dạy học tích cực qua tiết học tự chọn hóa học lớp 12

Tên đề tài: “Sử dụng chuyên đề và các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh thông qua một số tiết học tự chọn phần hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông”

 • Mã số tài liệu: SKKN H282 (Định dạng file PDF)
 • Mục đích nghiên cứu: Giúp học sinh nắm được cơ sở lý luận của các chuyên đề so sánh nhiệt độ sôi, câu hỏi xác định mùi thơm các este, tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo, danh pháp, tính lượng chất theo phương trình hóa học thuộc phạm vi hóa hữu cơ lớp 12.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

3.2. Định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS qua giáo dục STEM hóa học lớp 12

Tên đề tài: “Định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua giáo dục STEM chủ đề Kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng – Hóa học lớp 12”

 • Mã số tài liệu: SKKN H283 (Định dạng file Word)
 • Mục đích nghiên cứu: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm việc theo nhóm, hợp tác một cách có hiệu quả, từ đó hình thành năng lực hợp tác; năng lực vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tiễn…

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

3.3. Phát triển năng lực tự học môn Hoá học 12 thông qua blog học tập online

Tên đề tài: “Phát triển năng lực tự học môn Hoá học cho học sinh lớp 12 thông qua blog học tập online”

 • Mã số tài liệu: SKKN H284 (Định dạng file Word)
 • Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hóa học online góp phần phát triển NLTH môn Hóa học cho các HS lớp 12 ở trường THPT.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

3.4. Tạo hứng thú học tập, giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe khi dạy môn hóa học

Tên đề tài: “Kích thích hứng thú học tập, giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông”

 • Mã số tài liệu: SKKN H285 (Định dạng file Word)
 • Mục đích nghiên cứu: Áp dụng nhiều phương pháp nhằm thu hút sự chú ý của học sinh và lồng ghép nhiều kiến thức thực tế cuộc sống như vấn đề bảo vệ sức khỏe

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

3.5. Biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy kim loại – Hóa học 12

Tên đề tài: “Biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy chương đại cương về kim loại – Hóa học 12”

 • Mã số tài liệu: SKKN H287 (Định dạng file PDF)
 • Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy chương đại cương về kim loại để học sinh nắm rõ bản chất, hiểu đúng vấn đề và tích cực chủ động hơn trong lĩnh hội kiến thức, nhằm nâng cao hiệu quả khi dạy chương đại cương về kim loại.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Xem thêm các đề tài skkn hóa học lớp 12:

Tên đề tài Số trang Loại File
H282 Sử dụng chuyên đề và các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh thông qua một số tiết học tự chọn phần hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông Xem ngay PDF
H283 Định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua giáo dục STEM chủ đề Kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng – Hóa học lớp 12 Xem ngay word
H284 Phát triển năng lực tự học môn Hoá học cho học sinh lớp 12 thông qua blog học tập online Xem ngay word
H285 Kích thích hứng thú học tập, giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông Xem ngay word
H286 Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học Dự án: Tái chế Polime và Vật liệu Polime thành các sản phẩm ứng dụng trong đời sống Xem ngay PDF
H287 Biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy chương đại cương về kim loại – Hóa học 12 Xem ngay PDF
H288 Xây dựng hệ thống bài tập thực nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT Xem ngay PDF
H289 Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học theo định hướng giáo dục STEM chương Cacbohidrat Hóa học 12 – THPT Xem ngay PDF
H290 Lựa chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập về thí nghiệm để nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG hóa 12 THPT Xem ngay PDF
H291 Thiết kế bài giảng E-learning chương Đại cương về kim loại giúp học sinh tự ôn tập có hiệu quả trong dạy học môn hóa học lớp 12 Xem ngay PDF
H292 Định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua dạy học chủ đề giáo dục STEM ‘‘ Peptit và Protein’’ – Hóa học 12 CB Xem ngay PDF
H293 Phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh THPT trong dạy học trực tuyến môn Hóa học bằng phương pháp lớp học đảo ngược Xem ngay PDF
H294 Sử dụng infographic trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT Xem ngay PDF

Với những đề tài sáng kiến kinh nghiệm hóa học thpt đã được chia sẻ tại website best4team.com sẽ trở thành tiền đề để bạn hoàn thành tốt nhất bài sáng kiến của riêng mình.

Và đừng quên liên hệ ngay cho Best4Team qua số điện thoại 0915.521.220 hoặc email best4team.com@gmail.com nếu bạn cần sự giúp đỡ, hỗ trợ trong quá trình viết bài sáng kiến nhé!

5/5 (1 Review)
Trần Khánh Ngân
Trần Khánh Ngân
Tôi là Trần Khánh Ngân trưởng phòng nội dung tại Công ty Best4Team. Công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website Best4Team.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

 • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
 • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
 • Quy trình làm việc an toàn Hỗ Trợ Viết Báo Cáo

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.