Bạn đang cần tham khảo về cách viết advantage and disadvantage essay nhưng chưa biết các bước như thế nào? Bạn băn khoăn về những lưu ý cần chỉnh sửa cho bài viết của mình? Đừng lo, Best4Team đã tổng hợp đầy đủ các dạng bài và cách viết chi tiết kèm ví dụ minh họa giúp bạn chinh phục mọi đề bài yêu cầu. Tham khảo ngay để biết chi tiết!

Cách viết advantage and disadvantage essay
Cách viết advantage and disadvantage essay

1. Advantage and disadvantage essay là gì?

Advantages and disadvantages essay là một loại bài luận tiếng anh yêu cầu trình bày và nêu ra những ưu điểm và nhược điểm của vấn đề cần đề cập, có thể bao gồm việc nêu lên quan điểm cá nhân của người viết.

Bài advantages and disadvantages essay thường có 3 dạng chính:

 • Dạng 1: Advantage and disadvantage essay không nêu quan điểm cá nhân
 • Dạng 2: Advantage and disadvantage essay nêu quan điểm cá nhân
 • Dạng 3: Advantage and disadvantage essay nêu quan điểm cá nhân và chứng minh
Advantage and disadvantage essay là gì?
Advantage and disadvantage essay là gì?

2. Cách viết advantage and disadvantage essay không nêu quan điểm cá nhân 

2.1. Cách nhận biết dạng

Khi gặp dạng bài này (advantage = disadvantage), ta chỉ cần nêu ra những thuận lợi và những bất lợi của vấn đề cần viết ở 2 đoạn thân bài, không cần nêu ý kiến chủ quan vào gây mất điểm.

Cách nhận biết: Ở kiểu bài này, ngoài câu nêu vấn đề, đề bài sẽ có các câu hỏi yêu cầu nhận biết như sau: 

 • What are the advantages and disadvantages…?
 • Discuss the advantages and disadvantages
 • What are the pros and cons of…?
Cách viết advantage and disadvantage essay không nêu quan điểm cá nhân 
Cách viết advantage and disadvantage essay không nêu quan điểm cá nhân

2.2. Viết mở bài

Cách viết mở bài essay dạng advantage disadvantage không nêu quan điểm cá nhân gồm các bước sau:

Đoạn 1:

 • Câu 1: Câu Hook, câu dẫn thu hút và dẫn dắt người đọc vào vấn đề của bài essay. 
 • Nowadays children have become extremely exposed to work or travel for a year between finishing high school.
 • Câu 2: Viết lại đề bài bằng các từ đồng nghĩa
 • Before embarking on college many young people are advised that a year working or traveling may be a good option. 
 • Câu 3: Giới thiệu tóm tắt nội dung thảo luận, khẳng định vấn đề trên bao gồm cả mặt tích cực và tiêu cực. 
 • This essay will suggest that saving money is the biggest advantage of this and a reduced motivation to study is the primary disadvantage.

2.3. Đoạn thân bài

Cách 1: 1 chủ đề, 1 lập luận
Đoạn 2: Nêu ưu điểm – Advantage

 • Câu 1: Câu chủ đề 1 – Chủ đề có nhiều ưu điểm
 • To begin with, because of improvements in technology there are fundamental benefits of computers to children. 
 • Câu 2: Ưu điểm thứ nhất + những câu bổ nghĩa, dẫn chứng cho ưu điểm 1
 • Third level education is very expensive and lots of students decide to work for 12 months and save up money before they begin their studies
 • Câu 3: Ưu điểm thứ hai + những câu bổ nghĩa, dẫn chứng cho ưu điểm 2

Đoạn 3: Nêu nhược điểm – Disadvantage

 • Câu 1: Câu chủ đề 2 – Chủ đề có nhiều hạn chế
 • Despite these advantages, many students often get used to working or traveling and don’t want to return to a life of study after a year off.
 • Câu 2: Nhược điểm thứ nhất + những câu bổ nghĩa, dẫn chứng cho nhược điểm 1
 • This short term view can cause some to bypass university altogether and go straight into a job that is beneath their capabilities or may not offer the same prospects their future career might have. 
 • Câu 3: Nhược điểm thứ hai + câu bổ nghĩa, dẫn chứng cho nhược điểm 2

Cách 2: Song hành 1 advantages và disadvantage

Đoạn 1: Song hành 1 advantages và disadvantage

 • Câu 1: Câu chủ đề có 1 advantages và disadvantage chung với nhau
 • Living in another country is not only an exciting experience because everything seems new and different but also can the challenge of living in a new environment
 • Câu 2: Nêu thuận lợi + giải thích 
 • If you want to learn another language, living abroad is a great way to do that. You can make friends with people who are native speakers and learn more about another culture.
 • Câu 2: Nêu bất lợi + giải thích 
 • On the other hand, there are certain disadvantages of studying abroad: understanding a new language is a problem, homesickness and you can’t meet your family and friends.

Đoạn 2: Song hành 1 advantages and disadvantage khác

Tương tự đoạn 1 ta viết với 1 thuận lợi và bất lợi khác

2.4. Kết luận

Đoạn 4:

 • Câu 1: Tóm tắt các điểm chính của chủ đề
 • Câu  2: Nêu ra đâu là ưu, nhược điểm quan trọng nhất
 • In conclusion, taking a break from studies can be advantageous if it allows people to gather up savings, however, they should also be careful that it does not lead to disillusionment with education altogether.
Dạng bài essay tiếng anh nào cũng đều có những yêu cầu khác nhau và đòi hỏi người viết phải tập trung khai thác nội dung thu hút người đọc. Để biết cách trình bày theo cấu trúc và dàn ý chi tiết như thế nào, tham khảo ngay dịch vụ nhận viết essay thuê của Best4Team – chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ luận văn chất lượng và uy tín với đội ngũ chuyên nghiệp. Tham khảo ngay!

2.5. Lưu ý

 • Không đưa ra hay nêu các quan điểm mới trong phần kết bài
 • Chỉ nên áp dụng cách 2 song hành ở đoạn thân bài khi người viết có vốn từ nối và kết nối các ý tưởng hợp lý.
 • Độ dài mỗi đoạn văn cần phải tương đương nhau để thể hiện sự ngang bằng giữa hai khía cạnh.

3. Cách viết advantage and disadvantage essay nêu quan điểm cá nhân

Cách viết advantage and disadvantage essay nêu quan điểm cá nhân
Cách viết advantage and disadvantage essay nêu quan điểm cá nhân

3.1. Cách nhận biết dạng

Trong loại bài advantages and disadvantages essay nêu quan điểm cá nhân này, bạn cũng viết một đoạn về ưu điểm, một đoạn về nhược điểm và có thêm phần nêu quan điểm cá nhân rằng ưu hay nhược điểm lớn hơn, quan trọng hơn. 

Cách nhận biết: Đề bài sẽ hỏi bạn với các câu hỏi sau:

 • Do the advantages outweigh the disadvantages?
 • Discuss the advantages and disadvantages/both views and give your own opinion

Với dạng bài nêu quan điểm này sẽ có 2 trường hợp để viết:

 • Trường hợp 1: Advantage > disadvantage
 • Trường hợp 2: Advantage < disadvantage

3.2. Viết mở bài

Đoạn 1:

 • Câu 1: Một/ Vài câu paraphrase để dẫn dắt vào vấn đề của bài essay. 
 • People concerned about employees and the environment.
 • Câu 2: Viết lại đề bài bằng các từ đồng nghĩa
 • In the past, the majority of people were employees of small companies, while nowadays more people choose working for big companies.
 • Câu 3: Thesis statement: Nêu quan điểm cá nhân (so sánh cái nào lớn hơn, ưu điểm hay nhược điểm?)
 • From my perspective, the advantages of this trend, particularly higher income and other additional benefits, can overshadow its drawback which is pressure.

3.3. Đoạn thân bài

Đoạn 2: Nêu ưu điểm/Nhược điểm – Advantage/Disadvantage (Mặt kém mạnh viết trước)

 • Câu 1: Câu chủ đề 1 – Ý mà người viết không đồng ý
 • On the one hand, it is understandable why employees of large companies are usually under great pressure, which is the major drawback. 
 • Câu 2 + 3 + …: Supporting ideas: phát triển ý, giải thích tại sao không đồng ý + những câu bổ nghĩa, dẫn chứng và lập luận.
 • Working for large enterprises requires people to perform many tasks and complete them before deadlines.
 • Should they fail, they can be punished by their manager or even fired, so they are constantly under tension, especially for beginners

Đoạn 3: Nêu ưu điểm/Nhược điểm – Advantage/Disadvantage (Viết mặt mạnh còn lại)

 • Câu 1: Câu chủ đề 2 – Ý mà người viết đồng ý và ủng hộ.
 • Nevertheless, from my viewpoint, the advantages of working in a large company outweigh the drawbacks. 
 • Câu 2 + 3 + …: Supporting ideas: phát triển ý, giải thích tại sao đồng ý/ ủng hộ hơn 
 • Working for large enterprises requires people to perform many tasks and complete them before deadlines.
 • The first benefit is higher income because large enterprises usually have strong financial resources… 

3.4. Kết luận

Đoạn 4:

 • Câu 1: Tóm tắt lại chủ đề toàn bài
 • Câu  2: Nhấn mạnh lại ý kiến bản thân, khẳng định sự mạnh hơn của advantages/ disadvantages với vấn đề được đề cập.
 • In conclusion, working for large businesses has more advantages, which are high salary and other additional benefits, than drawbacks, particularly stress.

3.5. Lưu ý

 • Cần phải đề cập ý kiến của bạn ở cả ba phần mở bài, thân bài và kết luận nhưng tránh dùng từ lặp nhau.
 • Không được đưa ra ý kiến chung, không cụ thể, thiếu sự khẳng định khía cạnh mạnh hơn của vấn đề là mặt nào.
Mỗi dạng bài essay lại có những cách viết khác nhau, và không phải đề tài nào cũng dễ dàng để chúng ta có thể khai thác. Khi bắt gặp những đề bài khó, bạn có thể tham khảo ngay những bài essay của Best4Team chúng tôi – đơn vị chuyên viết thuê assignment, cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn, khoá luận, báo cáo thực tập, luận văn tiếng anh,, slide,… cam kết bảo mật thông tin.

4. Cách viết advantage and disadvantage essay nêu quan điểm cá nhân và chứng minh

Cách viết advantage and disadvantage essay nêu quan điểm cá nhân và chứng minh
Cách viết advantage and disadvantage essay nêu quan điểm cá nhân và chứng minh

4.1. Cách nhận biết dạng

Với dạng này, người viết ngoài việc nêu ra những thuận lợi, bất lợi và quan điểm cá nhân thì cần lập luận chứng minh cho quan điểm nhằm thuyết phục người đọc với 3 trường hợp:

 • 1. Quan điểm bạn chọn là completely negative (hoàn toàn tốt): nêu những luận cứ viết về các mặt tốt để chứng minh cho ý kiến về nhận định đó là đúng.
 • 2. Quan điểm bạn chọn là completely negative (hoàn toàn không tốt) lập luận và minh chứng về những mặt khuyết điểm, hạn chế và bất lợi hoàn toàn để thuyết phục người đọc.
 • 3. Quan điểm bạn chọn là partial positive (vừa tốt vừa không tốt): triển khai bao gồm cả 2 ý kiến về mặt tốt và không tốt

Cách nhận biết dạng bài này là ở phần câu hỏi sau phần mở đề:

 • Do you think this is a positive or negative development?
 • Is this a positive or negative development? Give reasons for your answer.

4.2. Viết mở bài

Đoạn 1:

 • Câu 1: Câu dẫn dắt mở đầu thu hút và dẫn dắt người đọc vào vấn đề
 • Information technology is becoming a ubiquitous part of learning
 • Câu 2: Nêu chủ đề bằng cách paraphrase lại đề bài
 • This essay will show that this is a welcome development and can enhance educational practice. 
 • Câu 3: Trả lời câu hỏi của đề bài bằng cách nêu rõ quan điểm cá nhân rằng xu hướng/vấn đề này positive hay negative hay là cả hai.
 • It will first suggest that the instant availability of huge amounts of information is the primary advantage, followed by a discussion of how it can sometimes lead to plagiarism.

4.3. Đoạn thân bài

Với đoạn thân bài, tùy vào quan điểm người viết chọn để áp dụng kết hợp cách viết thân bài của cả 2 dạng (dạng 1 và dạng 2)

Đoạn 2: 

 • Trường hợp 1 và 2: Ý kiến thiên về một khía cạnh completely negative (hoàn toàn tốt) hoặc completely negative (hoàn toàn không tốt): chúng ta áp dụng cách triển khai thân bài của dạng 2
 • Trường hợp 3: Quan điểm chọn là partial positive (vừa tốt vừa không tốt): áp dụng cách triển khai thân bài của dạng 1, thân bài viết 2 đoạn nhỏ gồm:
 • Paragraph 1:  Lập luận về mặt tốt (advantages) 
 • Paragraph 2: Lập luận về mặt không tốt (disadvantages)

Đoạn 3: Give your opinion – Từ những lập luận trên để đưa tới quan điểm cuối cùng 

 • Câu 1: Explain opinion: nêu lại quan điểm 
 • Câu 2:  Explain or give example: giải thích lại từ những lập luận đã nêu
 • Overall, it is a very positive development because most students will take advantage of the power of the information superhighway to enhance their studies, rather than using it to cheat. 

4.4. Kết luận

Đoạn 4:

 • Câu 1: Tóm tắt lại các điểm chính về đề tài
 • Câu  2: Đâu là ưu, nhược điểm mình chọn và có quan điểm mạnh hơn hay đồng đều.
 • In conclusion, the web has provided a gateway to knowledge unlike anything seen before and although it can sometimes lead to a few taking the easy route and plagiarizing, it is a very positive step in the evolution of education.

4.5. Lưu ý

 • Cần đưa ra quan điểm cụ thể của bản thân với vấn đề là tích cực, tiêu cực hay là cả hai.
 • Các luận điểm trong bài viết phải hợp lý và phải được phân tích một cách rõ ràng, nhất quán.
Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc lên bố cục, dàn bài hoàn chỉnh cho bài viết của mình thì đừng lo vì đã có Best4Team giúp bạn. Toàn bộ cấu trúc bài essay đúng chuẩn, ấn tượng nhất và những mẹo lập dàn ý hữu ích được đánh giá cao sẽ gửi đến bạn ngay. Liên hệ để biết thêm chi tiết!

5. Độ dài lý tưởng của bài Essay

Đối với bài advantage và disadvantage essay, độ dài một bài essay thường tối thiểu phải 250 từ, và độ dài lý tưởng nhất là khoảng 270 – 300 trong đó:

 • Thời gian viết: khoảng 40 phút 
 • Mở bài: thường là 1 đoạn văn, bao gồm từ 2 – 3 câu với độ dài 40 – 60 từ
 • Thân bài: gồm 2 – 3 đoạn văn, mỗi đoạn rơi vào 5 – 6 câu và độ dài khoảng 150 – 200 từ
 • Kết bài: 1 đoạn, gồm 2-3 câu tương tự mở bài.

Thông qua những chia sẻ trên Best4Team hy vọng các bạn đã hiểu rõ hơn về cách viết advantage and disadvantage essay đúng chuẩn và đạt điểm cao. Muốn trau dồi và thành thạo dạng luận văn này, bạn cần phải luyện tập thường xuyên để nâng cao kỹ năng viết. Nếu bạn cần thêm thông tin nào, liên hệ Best4Team theo hotline 0915521220, email: best4team.com@gmail.com hoặc website: best4team.com để được hỗ trợ nhanh nhất!

0/5 (0 Reviews)
Nguyễn Phương Nam
Nguyễn Phương Nam
Tôi là Nguyễn Phương Nam chức vụ phó phòng nội dung tại Best4Team. Công việc của tôi là nghiên cứu, sản xuất nội dung thông tin cho website Best4Team.com ở lĩnh vực tài liệu và chạy mô hình kinh tế lượng bằng các phần mềm Eview, Stata, Spss,...
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

 • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
 • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
 • Quy trình làm việc an toàn Hỗ Trợ Viết Báo Cáo

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.